Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Bóg z nami - Podręcznik do religii dla klasy IV

Zjednoczeni wokół papieża

Jezus Chrystus chciał, aby Jego lud, czyli Kościół istniał do końca świata, żeby gromadził i jednoczył wszystkich ludzi. Dlatego przekazał św. Piotrowi najwyższą władzę w ludzie Bożym.

Św. Piotr był biskupem Rzymu, ówczesnej stolicy całego świata. Tam poniósł śmierć męczeńską. Każdy biskup Rzymu jest więc jego następcą. Nazywamy go papieżem albo też Ojcem świętym, ponieważ jak ojciec troszczy się o cały lud Boży, czyli Kościół.

Obecny Ojciec święty nazywa się Karol Wojtyła. Imię Jan Paweł II przybrał sobie po wyborze na papieża.

Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, w diecezji krakowskiej, l listopada 1946 roku został wyświęcony na kapłana. 30 grudnia 1963 roku został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Znany był z wielkiej dobroci. Przyjmował u siebie wszystkich, którzy potrzebowali jego pomocy. Odpowiadał nawet na listy dzieci. 29 maja 1967 roku został mianowany kardynałem.16 października 1978 roku, w uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, został wybrany następcą św. Piotra. Odtąd troszczy się i opiekuje całym ludem Bożym.

Ojciec święty jednoczy wszystkich katolików. Czuwa nad tym, aby wszędzie głoszono tę samą, niezmienną naukę Chrystusa i troszczy się o życie religijne katolików na całym świecie. Wysyła do wszystkich Kościołów swoje wskazania. W poprzedniej katechezie (s. 37) czytałeś o książce "Sobór Watykański II". W niej właśnie zawarta jest nauka Ojca świętego i Ojców Soboru L Watykańskiego II.

Papież kieruje całym Kościołem, ale nie może wszędzie obecny. Dlatego mianuje biskupów, którzy razem z nim kierują. Dowodem troski o dobro Kościoła na całym świecie są podróże Jana Pawła II do wielu krajów na wszystkich kontynentach. W czasie swych podróży Ojciec święty prosił towarzyszących mu ludzi, aby razem z nim modlili się o zgodę i pokój oraz braterstwo między narodami. Podkreślił, że prawdziwy pokój zapanuje wtedy, gdy wszyscy będą sprawiedliwi i będą się kochać nawzajem.

Do papieża jako głowy Kościoła przyjeżdżają biskupi całego świata, by porozmawiać z nim o sprawach Kościołów, którymi kierują. Słyszysz może nieraz, że ks. prymas kardynał Józef Glemp i biskupi polscy również jadą do Rzymu, do Ojca świętego.

Nie tylko biskupi, ale wszyscy wierzący odczuwają potrzebę łączności z Ojcem świętym. Pragną go zobaczyć i otrzymać jego błogosławieństwo. Dlatego Ojciec święty przyjmuje na tak zwanych audiencjach ludzi wszystkich ras i narodowości. Audiencje są to spotkania z Ojcem świętym w specjalnej sali lub w Bazylice św. Piotra. Ojciec święty podczas takiej audiencji przemawia do zebranych, rozmawia z nimi i udziela błogosławieństwa.

Papież Jan Paweł II jest ojcem wszystkich chrześcijan i dlatego w czasie każdej Mszy świętej wspominamy jego imię i modlimy się za niego:

Pamiętaj, Boże, o Kościele Twoim na całej ziemi.

Spraw, aby wzrastał w miłości razem z papieżem Janem Pawłem

i naszym biskupem (......) oraz całym duchowieństwem.

Zapamiętam

Papież - następca św. Piotra - zapewnia jedność wiary w całym Kościele i kieruje nim.

Papieżowi powinniśmy okazywać miłość, cześć i posłuszeństwo.


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wspólnota Msza święta papież jedność katecheza apostołowie Lud Boży Abraham Józef klasa IV Kosciół działalność misyjna Jakub

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W