Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Bóg z nami - Podręcznik do religii dla klasy IV

Bóg ratuje jedność swojego ludu

Potomkowie Abrahama i Jakuba opuścili w czasie głodu ziemię, którą Bóg obiecał i dał ich ojcu Abrahamowi. Udali się do Egiptu. Po wielu latach powrócili do swej ziemi. Kierowali nimi w ziemi obiecanej przywódcy, których nazywamy sędziami.

Sędziowie przez swą pobożność i dobre rady skłaniali lud do wierności Bogu. Lud jednak często nie był posłuszny swym przywódcom. Powstawały spory i kłótnie pomiędzy plemionami. Lud popełniał zło i coraz bardziej oddalał się od Boga. Nieraz całe plemiona odstępowały od wiary w prawdziwego Boga. Wskutek tego lud wybrany nie mógł prowadzić innych ludzi do Boga.

Co uczynił Bóg, aby Jego lud żył znowu w jedności i wspólnocie?

W świątyni, przy kapłanie o imieniu Heli, usługiwał młody chłopiec imieniem Samuel. Samuel był zawsze wierny swojemu Bogu. Jego to właśnie powołał Bóg na proroka, aby przez niego przywrócić jedność w narodzie wybranym. Oto jak Pismo Święte opowiada o powołaniu Samuela:

Samuel był w przybytku Pana. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: " Oto jestem ". Potem pobiegł do Helego mówiąc mu: " Oto jestem: przecież mnie wołałeś ". Heli odrzekł: " Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać."

Podobne wołanie powtórzyło się. Za trzecim razem Heli spostrzegł, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: "Idź spać. Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: "Mów, Panie, bo sługa Twój słucha ". Odszedł Samuel i położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanowczo zawołał jak poprzednim razem: "Samuelu, Samuelu!" Samuel odpowiedział: "Mów, bo sługa Twój słucha" (l Sm 3, 1-10).

W ciągu wielu lat Samuel przemawiał w imieniu Boga do ludu izraelskiego. Napominał go, gdy źle czynił. Ganił jego niewiarę i niezgodę. Zachęcał do jedności w wierze i do trwania przy prawdziwym Bogu.

Plemiona izraelskie, tak jak inne ludy, chciały mieć króla, który by ich zjednoczył. Wtedy prorok Samuel z rozkazu Boga namaścił na króla Saula. Gdy jednak Saul okazał się niewierny Bogu, Samuel z polecenia Boga udał się do Betlejem, aby odszukać następcę Saula. Odnalazł młodego pasterza Dawida i namaścił go na króla izraelskiego.

Król Dawid przywrócił państwu izraelskiemu jedność. Izraelici znowu nawrócili się do swego Boga i mogli innym narodom wskazywać drogę do Niego.

Dlaczego po opowiadaniu o Samuelu widzisz w swoim podręczniku zdjęcie papieża Jana XXIII?

Dziś także ludzie krzywdzą się nawzajem i nie przestrzegają przykazań Bożych. Także ci, którzy należą do ludu Bożego, czyli do Kościoła, mogą t J żyć w niezgodzie i krzywdzić się. A przecież Bóg pragnie jednoczyć ludzkość przez Kościół. Dlatego i teraz powołuje ludzi, przez których chce utrzymywać i umacniać jedność Kościoła. Takim człowiekiem był papież Jan XXIII. Kierował on Kościołem od 1958 do 1963 roku. Odznaczał się wielka dobrocią. Dlatego został nazwany "dobrym papieżem".

W roku 1962 Ojciec święty Jan XXIII zaprosił do Rzymu wszystkich biskupów. Pracował razem z nimi nad tym, aby wszyscy katolicy żyli w zgodzie i jedności, a w ten sposób przyczyniali się do jedności w świecie.

Rozpoczęte przez Jana XXIII dzieło prowadzi obecny papież Jan Paweł II. W ten sposób przez powołanych w szczególny sposób ludzi sam Bóg jednoczy swój lud, czyli Kościół.

Zastanowię się

Bóg pragnie, by Kościół, czyli nowy lud Boży, żył w jedności. Nasza klasa jest również cząstką tego Kościoła. Musimy się więc uczyć w naszej grupie, jak tworzyć prawdziwą jedność i miłować wszystkich ludzi oraz unikać tego, co może prowadzić do kłótni, niechęci i niezgody.

W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze,

zjednocz ze sobą wszystkie dzieci swoje

rozproszone po całym świecie.

Zapamiętam

Samuel był prorokiem powołanym przez Boga, dla ratowania jedności ludu izraelskiego.

Obecnie Bóg również powołuje ludzi, którzy wprowadzają i umacniają jedność w Kościele.

W III Modlitwie Eucharystycznej modlimy się:

"W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie dzieci swoje rozproszone po całym świecie".


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wspólnota Msza święta papież jedność katecheza apostołowie Lud Boży Abraham Józef klasa IV Kosciół działalność misyjna Jakub

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W