Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Ryszard Czekalski, Ewa Jancewicz

IDZIEMY DO PANA JEZUSA


Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

Materiały dla kapłanów i katechetów

ISBN: 978-83-7505-839-0
wyd.: Wydawnictwo WAM 2011

Wybrane fragmenty
WPROWADZENIE
Rozpoczynamy przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej


WPROWADZENIE

W 2010 roku ukazały się dwa znowelizowane dokumenty katechetyczne. Pierwszy z nich to Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce — dokument został przyjęty podczas 351. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 8 marca 2010 roku. Drugi zaś to Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach — dokument został przyjęty podczas posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku w dniu 9 czerwca 2010 roku.

Autorzy, w obydwu dokumentach katechetycznych, podkre ślają potrzebę dopełnienia szkolnego nauczania religii o katechezę parafialną. W Podstawie programowej czytamy: „Nauczanie religii w szkole nie wyczerpuje w pełni zadań stawianych przed katechezą (DOK 73), dlatego konieczne jest uzupełnienie go katechezą w rodzinie i w parafii”1. Myśl ta bardziej rozwinięta została w Programie nauczania, w którym Autorzy przypominają, iż „Pierwszoplanowym miejscem katechezy jest parafia (por. CT 67), która stanowi też uprzywilejowane środowisko katechezy przygotowują- cej do przyjmowania sakramentów. Aby więc nauczanie religii w szkole nie stało się jedynie jednym z przedmiotów, wymaga ono uzupełnienia o parafialne duszpasterstwo katechetyczne dzieci i młodzieży. Spotkania winny trwać przez cały etap edukacyjny, być organizowane raz w miesiącu i posiadać charakter formacyjno-liturgiczny”2. Niniejszy program zakłada przystąpienie ucznia do sakramentu pokuty i pojednania w klasie trzeciej szkoły podstawowej.

Biorąc pod uwagę wprowadzone zmiany programowe, stajemy na nowo przed trudem związanym z organizacją systematycznych spotkań katechetycznych w para fii. W tym celu przekazujemy wszystkim tym, którzy odpowiedzialni są za przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, pomoce katechetyczne w postaci niniejszego opracowania zatytułowanego Idziemy do Pana Jezusa. Są to pomoce liturgiczno-katechetyczne dla kapłanów i katechetów do wykorzystania podczas miesięcznych parafialnych spotkań formacyjno-liturgicznych oraz podczas nabożeństw „Białego Tygodnia”. Pomoce te zostały opracowane na ogół według jednolitego schematu: temat spotkania, propozycja śpiewu na wejście, wprowadzenie do liturgii, myśli do konferencji, modlitwa powszechna, komentarz na przyniesienie darów, propozycja śpiewu na przygotowanie darów, propozycja śpiewu w czasie Komunii Świętej i na dziękczynienie, komentarz przed błogosławieństwem, propozycja śpiewu na wyjście.

Podczas miesięcznych spotkań parafialnych należy wykorzystywać pomoce, w które powinni być zaopatrzeni uczniowie przygotowujący się do Pierwszej Komunii Świętej. Pomoce zostały opracowane i wydane pod takim samym tytułem Idziemy do Pana Jezusa. Składają się na nie: Pamiętnik przygotowań do Pierwszej Komunii Świętej, różaniec, medalik Niepokalanej, modlitewnik.

Mamy nadzieję, że pomoce katechetyczne Idziemy do Pana Jezusa przyczynią się do dobrego przygotowania dzieci do pierwszego spotkania z Panem Jezusem w sakramencie pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

Autorzy

1KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Nowe wydanie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 10.

2KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 10.

6

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: liturgia Eucharystia szkoły modlitwa powszechna kapłani materiały I komunia święta katecheci komentarze Pierwsza Komunia Święta przedszkola Podstawa programowa katechezy Program nauczania religii rzymskokatolickiej przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W