Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


DROGA KRZYŻOWA
na wszystkie dni Wielkiego Postu

WIELKA SOBOTA — BŁOGOSŁAWIENI NA DRODZE KRZYŻOWEJ

1. Błogosławimy Cię, Panie, Jezu Chryste.

Ludzie Tobie urągali,

prześladowali Cię,

i mówili na Ciebie

kłamliwie wszystko złe.

Słuchałeś wszystkiego w milczeniu

i poddałeś się niesprawiedliwemu wyrokowi.

Nam mówisz:

Błogosławieni jesteście,

gdy ludzie wam urągają

i prześladują was.

i gdy z Mego powodu

mówią kłamliwie

wszystko złe na was.

Twoje błogosławieństwo

jest dla nas ważniejsze

niż wszystkie wyroki

wszystkich sądów świata.

2. Błogosławimy Cię, Panie, Jezu Chryste.

Jak cichy Baranek

na rzeź prowadzony

bierzesz krzyż na swe ramiona.

Już teraz przykładasz do krzyża

Serce ciche i pokorne.

Nam mówisz:

Błogosławieni cisi,

albowiem oni posiądą ziemię.

Wierzymy Tobie

choć doświadczenie mówi,

że ziemię zdobywają ludzie głośni.

Wierzymy Tobie,

bo biorąc z Tobą krzyż,

bierzemy w ramiona całą ziemię,

przez Ciebie odkupioną.

3. Błogosławimy Cię, Panie, Jezu Chryste.

Ty ubogaciłeś nas

swoim ubóstwem.

Tych co wyżej cenią

własne bogactwa niż Twoje

ostrzegasz:

Biada wam bogaczom,

bo odebraliście już pociechę waszą.

Chciwość

niejednego doprowadziła

do upadku,

do utraty duszy.

Pomóż nam, Panie,

oderwać się od rzeczy,

by powstać

i odnaleźć duszę.

4. Błogosławimy Cię, Panie, Jezu Chryste.

Widzą Cię przez łzy

oczy Twojej Matki.

Ona pierwsza Cię widziała

w blasku betlejemskiej nocy.

Błogosławiona między niewiastami

widzi Cię zawsze,

bo ma czyste serce.

Nam mówisz:

Błogosławieni czystego serca,

albowiem oni Boga oglądać będą.

Serce czyste nam daj,

abyśmy widzieli Cię

w radości i łzach,

z oczyma otwartymi i zamkniętymi

i oczyma zamkniętymi na zawsze.

5. Błogosławimy Cię, Panie, Jezu Chryste.

Ty wziąłeś na siebie

wszystkie nasze niedole.

Dźwigasz krzyż

dla nas przeznaczony.

Masz na nim umrzeć śmiercią,

na którą my zasłużyliśmy.

Czynisz tak,

bo nas kochasz,

bo jesteś miłosierny.

Nam mówisz:

Błogosławieni miłosierni,

albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Twoja droga jest naszą drogą.

Ty jesteś naszą drogą.

Prowadź nas, Panie,

drogą miłosierdzia. Mam pomagać innym

w dźwiganiu ich krzyża,

bo mój krzyż

Ty wziąłeś na siebie.

6. Błogosławimy Cię, Panie, Jezu Chryste.

Ty wziąłeś na siebie

wszystkie nasze grzechy.

Będąc niewinnym

zostałeś oskarżony o wszystko złe.

Najbardziej bolało Syna Człowieczego

oskarżenie o bluźnierstwo.

Ono najbardziej zniekształcało

Jego wizerunek.

Weronika przywraca Synowi Człowieczemu

blask oblicza

jaśniejący nad Taborem.

Największym miłosierdziem

przywrócić człowiekowi

postać dziecka Bożego.

Dlatego powtarzasz nam:

Błogosławieni miłosierni

albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Pomóż nam

miłosierny Panie

przywracać ludzkiej pamięci

oblicze Syna Bożego.

7. Błogosławimy Cię, Panie, Jezu Chryste.

Mówią,

że nigdy się nie śmiałeś.

To chyba prawda.

Nie wyśmiewałeś nikogo,

nikogo nie lekceważyłeś.

W Twoich słowach wyczuwa się tylko

cień dobrotliwego uśmiechu.

Do nas mówisz:

Biada wam,

którzy się teraz śmiejecie,

albowiem smucić się

i płakać będziecie.

Ostrzegasz przed lekkomyślnością,

przed lekceważeniem

tego co najważniejsze.

Życie

jest poważnym zadaniem.

Kto chciałby się bawić

sobą,

innymi,

Tobą,

nie wypełni tego zadania.

Tobą i innymi nie wolno się bawić

Ciebie i innych trzeba kochać.

8. Błogosławimy Cię, Panie, Jezu Chryste.

Jezu,

płaczący nad Łazarzem,

nad swoją nieszczęsną ojczyzną.

Jezu,

opłakiwany przez jerozolimskie niewiasty.

Ty mówisz o nas:

Błogosławieni, którzy płaczą,

albowiem oni będą pocieszeni.

Ty mówisz do nas:

Płaczcie z płaczącymi...

Płaczemy razem z Tobą

nad spustoszeniem śmierci

spowodowanym w duszy człowieka

przez grzech.

Płaczemy razem z Tobą

nad Ojczyzną,

która nie poznała

czasu nawiedzenia swego.

9. Błogosławimy Cię, Panie, Jezu Chryste.

Jezu,

odepchnięty przez ludzi

podeptany jak robak na drodze.

Kiedy chcemy przypodobać się ludziom,

kiedy zabiegamy o oklaski,

i pochwały tego świata

ostrzegasz nas:

Biada wam,

gdy wszyscy ludzie chwalić was będą,

tak samo bowiem przodkowie ich

czynili fałszywym prorokom.

Prorok,

który mówi prawdę

i żyje prawdą

często jest wyśmiany i wzgardzony.

Poklask uzyskują

prorocy fałszywi,

którzy schlebiając ludzkim słabościom,

prowadzą do upadku,

Czy jestem wyznawcą

Największego z proroków,

czy klakierem

proroków fałszywych?

 

10. Błogosławimy Ciebie, Panie, Jezu Chryste.

Zabrano Ci płaszcz i suknię,

zabrano Ci już wszystko,

zostawiono Ci tylko krzyż.

Pozbawiony wszystkiego mówisz do nas:

Błogosławieni ubodzy w duchu,

albowiem do nich należy królestwo niebieskie

Obiecujesz wiele

ale ubogim też dajesz

tylko krzyż.

Przyjmuję go z Twojej ręki.

On jest kluczem,

który otwiera królestwo niebieskie

i ludzkie serca

na miłość.

11. Błogosławimy Cię, Panie. Jezu Chryste.

Teraz już całkowicie

należysz do krzyża.

Zostałeś do niego przybity

gwoźdźmi.

Cierpisz dla sprawiedliwości.

Rozpięty na krzyżu

wymierzasz ją Bogu

i człowiekowi.

Mówisz do nas:

Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości,

albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Już wiem, Panie,

Jeśli królestwo niebieskie

ma należeć do mnie,

ja muszę należeć do krzyża,

i nieraz

prześladowanie cierpieć

dla sprawiedliwości.

12. Błogosławimy Cię, Panie, Jezu Chryste.

Kiedy skonałeś na krzyżu

nastał pokój między Bogiem i światem.

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą.

Kiedy skonałeś

setnik pilnujący egzekucji zawoła:

"Ten był Synem Bożym".

Twe usta

zastygłe w ostatnim wołaniu

mówią do nas:

Błogosławieni pokój czyniący,

albowiem będą nazwani Synami Bożymi.

Niech pod krzyżem,

na którym skonał Syn Człowieczy,

rodzą się zastępy pokój czyniących

Synów Bożych.

13. Błogosławimy Cię, Panie, Jezu Chryste.

Od pojmania aż do skonania

łaknąłeś i pragnąłeś sprawiedliwości.

Wśród zdrady i okrucieństwa

łaknąłeś i pragnąłeś miłości.

Znajdujesz jedno i drugie

w ramionach Matki Bolesnej pod krzyżem,

w ramionach Ojca w niebie,

któremu powierzyłeś swojego ducha.

Mówisz do nas:

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,

albowiem oni będą nasyceni.

Panie, tak bardzo potrzebuję sprawiedliwości,

jeszcze bardziej pragnę miłości,

ale

jedno i drugie

chcę otrzymać tylko od Ciebie.

14. Błogosławimy Cię, Panie, Jezu Chryste.

Ciemność i smutek Twojego grobu

trwają tylko trzy dni.

Rankiem dnia trzeciego

grób wypełni się światłem i radością.

Dlatego mówisz do nas

jako paschalne orędzie:

Cieszcie się i radujcie,

bo wielka jest nagroda wasza w niebie.

Cieszymy się Twoim zmartwychwstaniem

i śpiewamy radosne Alleluja.

Oczekujemy Twego przyjścia w chwale

i radujemy się,

bo Ty jesteś naszą nagrodą.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Wielki Post krzyż rozważanie nabożeństwo droga krzyżowa Męka Pańska
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W