Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Gracjan F. Majka OFMCap

Modlitwy za wstawiennictwem świętego Ojca Pio


Wydawnictwo M
ISBN: 978-83-7595-781-5
fragment książki:

Za osoby Bogu poświęcone przez profesję rad ewangelicznych

Panie, Jezu Chryste, Boski Mistrzu życia i Oblubieńcze dusz!

Swoim Boskim spojrzeniem sprawiasz, że wybrani przez Ciebie porzucają wszystko i idą za Tobą, aby poświęcić się w całości dla Ciebie i królestwa Bożego.

Potwierdza to historia Kościoła: ogromna, nieprzeliczona rzesza wezwanych Twoim słodkim zaproszeniem „Pójdź za Mną” opuszcza dom rodzinny, posiadane dobra doczesne, rysującą się wizję szczęśliwej przyszłości, aby wyrzekłszy się siebie, pójść za Twoim, o Jezu, głosem i służyć Tobie i bliźnim, żyjąc w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości.

Świadectwo ich życia mówi, że Twoja miłość za wszystko wystarcza. Powołani przez Ciebie, Panie, swoim sposobem życia promieniują Ewangelią, przyczyniają się do zmiany myślenia i postępowania ludzi w świecie.

Ich sposób życia staje się ukazaniem Ciebie samego, o Jezu, drogowskazem dla zagubionych w gąszczu spraw doczesnych, odpowiedzią na nurtujące w sercu pytania.

Ich życie, choć jest odejściem od świata, to tkwi pośrodku niego, stając się tajemnym źródłem duchowego ubogacenia bliźnich i przekazu ewangelicznych wartości, a także pośrednictwem w wyjednywaniu im łaski.

Dziękuję Ci, Jezu, Boski Odkupicielu, za wszystkich powołanych do szczególnej służby Tobie i ludowi Bożemu, za zrodzone z ich inicjatywy dzieła społeczne; dziękuję za świadectwo ich osobistej świętości i poświęcenia, które staje się wezwaniem, a niekiedy wyrzutem i napomnieniem dla współczesnego modelu życia skoncentrowanego niemal wyłącznie na troskach o sprawy doczesne, ciągłą gonitwą za użyciem i życiem wygodnym.

Dziękuję Ci, Jezu, za ich przykład modlitwy i przypomnienie, że najpierw trzeba szukać królestwa Bożego, ufać Bożej Opatrzności.

Swoim podziękowaniem ogarniam także wyjednane mi, Kościołowi i światu łaski przez modlitwę dusz Tobie oddanych.

Dzisiaj dziękuję Ci, Jezu, za dar powołania zakonnego i kapłańskiego świętego Ojca Pio.

On, bardzo wcześnie, bo będąc pięcioletnim dzieckiem, otrzymał ten dar, że w sercu odczuł pragnienie poświęcenia się na Twoją służbę.

Wówczas w tajemniczej wizji otrzymał zapewnienie, że podoba Ci się jego szlachetny zamiar poświęcenia życia wyłącznie dla Ciebie.

Kilkanaście lat później uczynił to przez profesję rad ewangelicznych we franciszkańskim zakonie kapucynów.

Wspomagany Twoją łaską, szedł wytrwale tą drogą, zmagając się z wielorakimi przeciwnościami, z potęgą piekła włącznie.

Za jego przyczyną pokornie proszę Cię, Jezu, o łaskę wytrwania na drodze życia zakonnego dla wszystkich powołanych, dla tych, którzy żyjąc w świecie, złożyli ewangeliczny ślub czystości, aby swoim życiem przynosili plon obfity, pomnażali chwałę Twoją, uświęcali samych siebie i przyczyniali się do wzrostu świętości Kościoła.

Błogosław ich modlitwie i pracy, wspieraj w kształtowaniu własnej doskonałości i w zmaganiu się z osobistymi słabościami ludzkiej natury; niech pełnią swoją służbę w pokorze i prostocie serca.

Wspieraj mnie także na drodze życiowego powołania, aby również moje życie było Tobie poświęcone i służyło pomnażaniu Twojej chwały, w której wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz w chwale Aniołów i świętych przez wszystkie wieki wieków.

Amen.


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa profesja Ojciec Pio św. Ojciec Pio
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W