Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Rozważanie na Boże Narodzenie

Andrzej Cichoń

Boże (nasze) Narodzenie

Boże (nasze) Narodzenie - foto
Autor/źródło: Agnieszka Czylok, CC BY

Pięknie cud Bożego Narodzenia ujął autor w pierwszych słowach Listu do Hebrajczyków:

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Niegdyś Bóg przemawiał przez proroków, aż w końcu posłał do nas ludzi Swoją przemowę, Swoje Słowo w postaci cielesnej, w osobie Jezusa:

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

To jest to samo Słowo, przez które Bóg stworzył świat i stworzył człowieka.

Słowo, w wersji greckiej „Logos” kojarzy mi się również z czymś logicznym, spójnym, sensownym, uporządkowanym. Taki właśnie jest piękny wszechświat stworzony Bożym Słowem. Taki był też człowiek w swojej pierwotnej – rajskiej wersji.

Gdy jednak Adam zaburzył harmonię świata swoim nieposłuszeństwem - grzechem, Bóg nie zostawił nas samym sobie w świecie, do którego w brutalny sposób wtargnęło zło. Dlaczego? Bo Bóg kocha nas do szaleństwa i nigdy nie pogodził się z tym, że człowiek się od Niego oddalił. Jednocześnie Bóg w swojej delikatności pozostawia nam wolną wolę, nie zmusza nas do kochania, bo do kochania nie da się kogoś zmusić. Lecz Bóg kocha nas tak mocno, że to Słowo, które jest wszechmocne, które stworzyło wszechświat, niejako „wtłoczył” w człowieka. Jego odwieczne i potężne Słowo narodziło się w Betlejem, jako człowiek. Bo Bóg ludzkim głosem chciał nam powiedzieć: „Kocham cię”.

Boże, proszę Cię, bym usłyszał i przyjął Twoje Słowo. By poniższe słowa z Ewangelii według św. Jana dotyczyły również mnie:

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

Być dzieckiem Boga, oznacza narodzić się na nowo do życia z Bogiem, na powrót w wersji pierwotnego raju.

Życzę nam wszystkim, by Boże Narodzenie było naszym narodzeniem z Boga, mocą Jego Słowa.

Szczęść Boże

Andrzej Cichoń

Rozważanie napisane na Boże Narodzenie 2017 roku


opr. ac/ac

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Boże Narodzenie miłość Dziecko Boże Słowo
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W