Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


bp Jan Szkodoń

Droga Światła

Rozważania o zmartwychwstaniu

ISBN: 978-83-60703-81-6

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2008
Fragmenty dostępne na naszych stronach:


Uczniowie wraz z Maryją trwają
na modlitwie

[Kiedy] wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną [...] weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub [...] i Szymon [...] i Juda. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego (Dz 1, 12-14).

Rozważanie

Trwać na modlitwie nie oznacza nieustannego odmawiania formuł modlitewnych. Trwać na modlitwie oznacza mieć wiarę, nadzieję i miłość, modlić się całym sobą, nawet wtedy kiedy brakuje nam słów.

Modlę się, czyli staję wobec Boga, oddaję się do Jego dyspozycji, jestem gotowy do służby bliźnim. Sługa Boży Jan Paweł II pisał o swoistej pedagogii miłości, zmierzającej do rozpalenia ducha tą samą miłością, którą Maryja żywi do swego Syna.

„Kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa” — oto słowa Jana Pawła II. Oblicze Chrystusa to pogłębianie życia eucharystycznego. Należy dalej iść w tym kierunku, przywiązując szczególne znaczenie do Eucharystii niedzielnej i do samej niedzieli, przeżywanej jako specjalny dzień wiary, dzień zmartwychwstania Pana i daru Ducha Świętego — prawdziwej Paschy tygodnia.

Antyfona

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.

Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Modlitwa

Panno Najświętsza,

Racz swym łaskawym uchem

Wysłuchać mojej prośby,

Błagam Cię —

Przepaść klęcząca.

Uczyń to.

Uczyń to,

Abym nie zaprzeczał

Słowu.

Abym nie rozminął się

Z Twoim Synem.

Matko Słowa,

Matko Dobroci,

Usłysz głosy,

Napełń myśli człowiecze,

Panno zwolena,

Maryjo.

Módl się,

Madonno izraelska,

Starochrześcijańska,

Łukaszowa,

Panno Jasnogórska.

(Z Hymnu do Czarnej Madonny)

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zmartwychwstanie medytacja tajemnice rozważania epifanie droga światła via lucis

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W