Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


bp Jan Szkodoń

Droga Światła

Rozważania o zmartwychwstaniu

ISBN: 978-83-60703-81-6

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2008
Fragmenty dostępne na naszych stronach:


Uczniowie znajdują pusty grób

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna [...]. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi] że On ma powstać z martwych (J 20, 3-9).

Rozważanie

Uczniowie powiadomieni przez kobiety szli pospiesznie do grobu. Byli to Szymon Piotr i drugi uczeń, którym był zapewne Jan, późniejszy autor zapisu. Różne myśli przychodziły im do głowy: że ktoś wykradł ciało, że kobiety znalazły niewłaściwy grób...

Młodszy Jan przybył pierwszy do grobu, ale szacunek dla Piotra kazał mu poczekać. To Piotr wszedł pierwszy do grobu. Chociaż zaparł się Jezusa w godzinie procesu, to jednak był dalej pierwszym wśród uczniów: Piotr, czyli Skała.

Obaj stwierdzili, że grób jest pusty; nie ma ciała, zostały tylko płótna pogrzebowe.

Jan od razu zrozumiał, że spełniły się zapowiedzi Jezusa, iż trzeciego dnia zmartwychwstanie. Dlatego napisał: „Ujrzał i uwierzył”. Młodszy Jan swoją wiarą obudził także wiarę starszego Piotra. Dzięki temu młody okazał się pomocny dla strwożonego starszego. Tę wiarę zaczerpnęli uczniowie z osobistego przeżycia. My czerpiemy wiarę z nauki Kościoła, bo Zmartwychwstały jest w Kościele. Uczymy się rozumieć słowa, które pozostawił nam Pan w Piśmie Świętym, w Tradycji apostolskiej, w znakach sakramentalnych.

O daj nam, Panie, natchnienie do wiary.

Antyfona

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.

Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Modlitwa

O, daj nam, Panie, natchnienie do wiary,

Albowiem wiara jest trudną twórczością,

Która wymaga czujności sumienia,

Ognia, pokory i woli, bez której

Nie ma modlitwy ani nie ma skruchy

I świadomości popełnionych grzechów.

Bo chcąc naprawdę wierzyć w Ciebie, Boże,

Musimy zostać artystami wiary

I nieustannie tę wiarę zdobywać.

O, daj nam, Panie, natchnienie wiary!

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zmartwychwstanie medytacja tajemnice rozważania epifanie droga światła via lucis

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W