Obraz Miłosierdzia Bożego. Podpis

Fragmenty książki "Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże"

Obraz Miłosierdzia Bożego. Podpis

ks. prof. Andrzej Witko

Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże

ISBN: 978-83-60703-40-3

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2007Obraz Miłosierdzia Bożego

Podpis

Zgodnie z wolą Jezusa, wyrażoną już w inauguracyjnym objawieniu, obraz powinien być zaopatrzony w podpis Jezu, ufam Tobie! Ksiądz Sopoćko w czasie powstawania malowidła sugerował, by umieścić pod obrazem słowa: Chrystus, Król Miłosierdzia. Zbawiciel chciał jednak, aby wizerunek opatrzyć podpisem Jezu, ufam Tobie!, choć nie stawiał tego jako warunku nieodzownego. Istota podpisu nie wymaga tych trzech konkretnych słów, lecz formuły, która wyrażałaby sens ufności i zawierzenia. Stąd równie dopuszczalnymi formami podpisu mogłyby być zwroty: Jezu, polegam na Tobie! czy Jezu, zdaję się całkowicie na Ciebie. Biorąc pod uwagę fakt, że Nabożeństwo jest skierowane do całego świata, należy również zdecydowanie wykluczyć obowiązek używania wspomnianej formuły w języku polskim, co w żaden sposób nie godziłoby się z duchem Nabożeństwa, a wręcz miałoby wiele wspólnego z przejawami polskiego nacjonalizmu, co przecież przypisywano Nabożeństwu.

Podpis obrazu Jezu, ufam Tobie! ma być źródłem pociechy i ukojenia, nadziei i pokoju dla wszystkich cierpiących i udręczonych. Z całą usilnością podkreśla on jednak konieczność ufności, związaną z praktykowaniem Nabożeństwa, a z drugiej strony przypomina o ufności, jaką Jezus żywi do nas, dotyczącej naszej postawy miłosierdzia wobec bliźnich.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama