Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
PekaoLeonildo Pellizzato

Miłosierna miłość Jezusa

Medytacje do litanii o Najświętszym Sercu Pana Jezusa

ISBN 978-83-7660-783-2
Wydawnictwo Jedność
Ilość stron: 112
Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka format: 115x190 mm
www.jednosc.com.plMedytacje do litanii o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Książka zwiera 33 wspaniałe modlitwy i medytacje, spisane przez pasjonistę ks. L. Pellizzato w czasie jego dziesięcioletniego pobytu w Betanii – rodzinnej miejscowości Łazarza, którego gościnny dom często odwiedzał Jezus.
Książka zwiera 33 wspaniałe modlitwy i medytacje, spisane przez pasjonistę ks. L. Pellizzato w czasie jego dziesięcioletniego pobytu w Betanii – rodzinnej miejscowości Łazarza, którego gościnny dom często odwiedzał Jezus. Są one owocem głębokiej refleksji autora nad tajemnicą Bożego miłosierdzia. Publikacja stanowi cenną pomoc dla duszpasterzy przygotowujących nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale także dla wszystkich wiernych – jako lektura do rozważań – która choć w drobnym stopniu pomoże otworzyć serca na przyjęcie Jezusa, źródła i sprawcy każdej prawdziwej miłości.fragment książki:

1. Syn Ojca Przedwiecznego

Nieprzypadkowo wezwanie to jest pierwszym w Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od razu zostaje przypomniane, że Jego Serce jest jedyne w swoim rodzaju i zupełnie wyjątkowe. Nie mówi się o zwykłym ludzkim sercu ani nawet o sercu osoby świętej i wybitnej.

Kiedy wspominamy o czyimś sercu, mamy na myśli właśnie „serce”, centrum, istotę danej osoby. Tak jest w naszym ludzkim sposobie wyrażania. I Pan dostosowuje się do naszego języka, aby umożliwić nam zrozumienie swoich Bożych tajemnic. Gdy mówimy, że czegoś pragniemy, że coś kochamy albo czynimy „z całego serca”, mamy na myśli: „z całym staraniem”, „ze wszystkimi umiejętnościami” naszej osoby. Można zatem słusznie utożsamiać osobę z jej sercem, zwłaszcza kiedy przez serce rozumiemy jej ducha, czyli inteligencję i wolę.

Najsłodszym Sercem Jezusa jest w istocie sam Syn Ojca Przedwiecznego, ponieważ Jezus jest Jednorodzonym Synem Ojca. Jego Serce zatem, Jego Boska Osoba, ma swój początek w miłosnym zrodzeniu przez Ojca Przedwiecznego. Dotykamy tu najsłodszej i nieprzeniknionej tajemnicy miłości, jaką stanowi Trójca Przenajświętsza. Jest to tajemnica, czyli pełna miłości nieskończoność, z której zawsze możemy czerpać niczym z nieustannie bijącego źródła, nie obawiając się, że w najmniejszym stopniu zostanie w ten sposób naruszony jego bezmiar.

Na początku tych refleksji i modlitw chciałbym, Panie, powtórzyć część hymnu apostoła Pawła, który bardzo dobrze streszcza, kim jesteś. Tak, „z radością dziękujemy Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa dziale świętych w światłości”. O Jezu, „Ty jesteś obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Tobie zostało wszystko stworzone. (…) Ty jesteś przed wszystkim i wszystko w Tobie ma istnienie. (…) Zechciał bowiem [Bóg], aby w Tobie zamieszkała cała Pełnia i aby przez Ciebie znów pojednać wszystko ze sobą” (por. Kol 1,12.15-20).

Tak, Panie, bo Ty jesteś Jednorodzonym Synem Ojca, wszystkie przymioty Twojej Boskiej Osoby można odnieść do Twojego Serca. Jednakże Ty, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystałeś ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołociłeś samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. Więcej, uniżyłeś siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej (por. Flp 2,6.8).

W ten sposób, dobry Jezu, odsłoniłeś przed nami swoje Serce – pokorne, miłujące i posłuszne – aby było dla nas wzorem we wszystkimi, abyśmy z ufnością mogli przystąpić do Ojca, gdyż w Tobie stajemy się Jego synami.

Jezu, Jednorodzony, Synu Przedwiecznego Ojca, przyjmując ludzką naturę, ludzkie serce, stałeś się także Pierworodnym wielu braci – czyli nas, którzy Cię kochamy, którzy w Ciebie wierzymy i którzy w Tobie pokładamy nadzieję. Chwała i cześć Tobie, Panie Jezu, za wszystko, co Twoje Serce nam objawiło.

Amen.


Leonildo Pellizzato – ur. w 1940 r. w prowincji Vicenza, kapłan pasjonista, oddany głoszeniu misji ludowych na terenie północnych Włoch. Przez dziesięć lat mieszkał w Betanii koło Jerozolimy, pracując jako przewodnik grup pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej.


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: miłosierdzie miłość ojciec Jezus syn serce Jezusa Syn Ojca Przedwiecznego
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W