Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Czas mądrości, nadziei i zawierzenia

ks. Marian Pisarzak MIC

Pod wieczór życia

Pod wieczór życia - foto
Autor/źródło: Ewa Klejnot-Schreiber

Schyłek życia jest zarazem etapem krytycznym i okresem uprzywilejowanym.


Psychologia rozwojowa poświęcała niegdyś wiele uwagi dzieciom i młodzieży, jedynie z tymi wczesnymi etapami życia wiążąc pojęcie tak zwanego kryzysu występującego w procesie rozwoju osobowego i dorastania. Obecnie wskazuje się jednak, że nie mniej poważne problemy towarzyszą innym etapom życia, takim jak wejście w wiek męski czy czas emerytury, i to niezależnie od pozycji i miejsca w społeczności oraz pełnionej w niej funkcji czy służby. Zmiany w tych okresach życia wiążą się często z bolesnymi przeżyciami, nasuwają pytania natury egzystencjalnej, każą na nowo zastanowić się nad sensem istnienia.

Kryzys może wywołać zmiana stanowiska pracy bądź ustawowe wyłączenie z funkcji, trudności w wypełnianiu obowiązków albo posłudze, choroba, duchowa oschłość, problemy w relacjach z innymi, zaniżone poczucie własnej wartości i tym podobne doświadczenia. Tego rodzaju sytuacje i doznania, przy jednoczesnym braku zdrowych relacji i pogłębionego życia duchowego, mogą zakłócić wewnętrzną równowagę zarówno w sercu konkretnej osoby, jak i w funkcjonowaniu grupy, zespołu, instytutu lub firmy, ponieważ cechuje nas tendencja, aby obarczać innych odpowiedzialnością za nasze osobiste problemy i z łatwością przychodzi nam przypisywanie bliźnim własnych braków i grzechów.

Trudności są obecne w życiu małżeńskim i rodzinnym, we wspólnocie domowej bądź zakonnej. Z własnego doświadczenia każdy z nas wie, jak destrukcyjne mogą być pewne schematy zachowań, złe przyzwyczajenia, upór, rozczarowanie, indywidualizm, kryzys tożsamości czy różne, nierzadko zabarwione egoizmem, ułomności i wady charakteru, które przeważnie nie słabną, lecz nasilają się z wiekiem. Wszystko to składa się na ciemną stronę medalu, któremu na imię starość. Na szczęście jednak istnieje także drugie oblicze tej rzeczywistości.

Przeczytaj dłuższy fragment „Pod wieczór życia” »

Ks. dr. Marian Pisarzak MIC (ur. 1937 r.) ukończył studia teologiczne i uzyskał stopień doktora na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W okresie wielu lat posługi kapłańskiej był rektorem i wykładowcą liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie, przewodniczącym zakonnych komisji (m.in. ds. liturgii), cenzorem. Jest autorem kilkuset artykułów i publikacji książkowych, głównie z zakresu liturgiki oraz historii i duchowości mariańskiej. Obecnie pracuje w Instytucie Historii i Duchowości Mariańskiej i posługuje w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu.


O przeżyciach i zadaniach podeszłego wieku, sposobie przeżywania jesieni życia, traktowanej jako szansa na nową dojrzałość i nową przydatność, a jest to, jak przekonuje autor: "[...] możliwe do osiągnięcia, zwłaszcza na płaszczyźnie nadprzyrodzonej wiary. Chodzi o duchową młodość i duchową aktywność na tym etapie, który zewnętrznie wydaje się być czasem nieporadności i klęski".

Książkę można znaleźć na stronie Wydawnictwa PROMIC >>tutaj<< .


opr. ac/ac

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość życie kryzys wiara nadzieja relacje mądrość czas starość zawierzenie życie duchowe podeszły wiek jesień życia sens istnienia schyłek życia wieczór życia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W