Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Różaniec za dzieci


Bożena Hanusiak

Różaniec rodziców za dzieci. Tajemnice światła


Miłość rodzicielska nosi w sobie znamiona miłości Bożej. To w dzieciach pokładamy nasze nadzieje na przyszłość, w nich upatrujemy dobrego owocu małżeństwa, to w dzieciach ogniskuje się nasza troska i czułość. Najpiękniejszą i najbardziej wartościową rzeczą, jaką możemy podarować swoim dzieciom, jest modlitwa, szczególnie modlitwa różańcowa skierowana do Matki Bożej, która jak nikt inny wie, co to troska o własne dziecko, i nigdy nie opuści nas w orędowaniu do Bożej opatrzności.Chrzest w Jordanie

Jezus wchodzi w wody Jordanu, aby wziąć na siebie nasz grzech i podeptać głowę szatana, naszego odwiecznego wroga. Spoczywa na Nim Duch Święty, w którego mocy będzie przeprowadzał dzieło naszego Odkupienia. Nad Nim Ojciec wypowiada słowa: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Panie, wierzymy, że te same słowa: „Tyś jest mój Syn umiłowany”, Ojciec wypowiedział nad nami i nad każdym naszym dzieckiem w chwili chrztu. Spoczął na nas Duch Święty, abyśmy żyli w Jego mocy i łasce, odnosząc zwycięstwo nad wszelkim złem. Prosimy, odnów w naszych dzieciach ten niepojęty dar przybrania za synów Boga. Odnów w nich moc, której im udzieliłeś, by radykalnie przeciwstawiały się złu, wybierając Twoje królestwo.

Cud w Kanie Galilejskiej

Gdy na weselu w Kanie brakuje wina, na interwencję Maryi Jezus dokonuje cudu – przemienia wodę w wino. Ona, zaproszona przez nas do naszego życia, wciąż wstawia się za nami, gdy brak nam prawdziwej radości. Wyprasza nam cud przemiany braku – w obfitość.

Nasza ukochana Matko, dziękujemy Ci, że z zatroskaniem patrzysz na nas, dostrzegając każdy nasz smutek, pustkę, niepokój, które gaszą w nas radość dzieci Boga. Tobie zawierzamy los naszych dzieci. Weź je w szczególną opiekę. Prosimy Cię, aby zawsze w Tobie szukały pomocy, lgnąc sercem do Ciebie. Ty najdoskonalej pouczysz je: Uczyńcie, co Jezus wam powie, i poprowadzisz do Niego.

Głoszenie Ewangelii o królestwie Bożym

Napełniony Duchem Świętym Jezus głosi Dobrą Nowinę ludziom ubogim, cierpiącym, spragnionym Bożej miłości. Jego wszechmocne Słowo wyzwala spod panowania Złego, uzdrawia z chorób, zaprowadzając nowe królestwo: radości, pokoju i sprawiedliwości. Budujemy je, gdy przyjmujemy naukę Jezusa – żyjąc według niej.

Panie, Twoje słowa zawarte w Piśmie Świętym i wypowiadane w Kościele są światłem dla naszych stóp. Prosimy Cię, uczyń serca naszych dzieci otwartymi na prawdę Ewangelii. Niech staną się ziemią żyzną, na której Twoje Słowo będzie mogło głęboko zapuścić korzenie. Daj naszym dzieciom pragnienie Ciebie i zachowaj je na drodze Twoich przykazań.

Przemienienie na górze Tabor

Przed zbliżającą się męką Jezus bierze ze sobą swoich najbliższych uczniów: Piotra i Jana, i wyprowadza ich na wysoką górę, gdzie przemienia się wobec nich. Widzą Go w blasku Jego chwały. Z lęku upadają przed Nim na twarz, rozpoznając w Nim prawdziwego Boga. On zaś mówi do nich: „Wstańcie, nie lękajcie się!”. Ukazuje im chwałę Bóstwa, aby wierzyli w Niego i nie załamali się w godzinie cierpienia.

Panie, Ty jesteś Bogiem potężnym, a jednocześnie tak bliskim nam! Chcesz, abyśmy wierząc w Ciebie, w Tobie odnajdywali najlepszego Przyjaciela. Prosimy Cię za naszymi dziećmi o wierność codziennej modlitwie, która będzie ich szczerym spotkaniem z Tobą. Przyjdź do nich z Twoim światłem, by sercem wierzyły w Ciebie przemienionego, obecnego w Eucharystii. Ty bądź ich mocą.

Ustanowienie Eucharystii

W Wieczerniku Pan po raz pierwszy przemienia chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew, aby odtąd po wszystkie wieki na ziemi dokonywał się cud przemiany tego, co ziemskie, w to, co Boskie. Jezus staje się dla nas Pokarmem na życie wieczne. Przynosimy Mu w darze to, co mamy, otrzymując nieskończenie więcej – Jego samego.

Jezu, dziękujemy Ci za niepojęty dar Eucharystii i Twoją rzeczywistą obecność pośród nas w Chlebie Życia. Prosimy Cię, aby nasze dzieci często czystym sercem przyjmowały Ciebie w Komunii Świętej. Ty bądź ich największym pragnieniem. Niech w Tobie szukają pokrzepienia na codziennych drogach, odnajdując radość, że są przez Ciebie kochane.


Fragment pochodzi z książki:

Bożena Hanusiak,
Różaniec rodziców za dzieci,
Dom Wydawniczy Rafael


Można ją kupić tutaj!
.

Od pewnego czasu w naszym kraju rozwija się ruch apostolski „Różaniec rodziców za dzieci”. Zaprasza on do modlitwy ojców i matki, aby modląc się codziennie przynajmniej jedną tajemnicą różańca, przez ręce Maryi powierzali Bogu los swoich dzieci.


opr. ac/ac


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa dzieci rodzice różaniec tajemnice światła miłość rodzicielska modlitwa za dzieci
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W