reklama

XXX niedziela zwykła - A

Czy potrafię całkowicie zaufać Bogu żywemu i prawdziwemu?

XXX niedziela zwykła - A

By służyć Bogu żywemu i prawdziwemu (1 Tes 1,9)

Wj 22,20-26; 1 Tes 1,5c-10; Mt 22,34-40

Duchu Święty, przyjdź!

Jezu, z Twoją pomocą rozpoczynam rozważanie tekstu biblijnego, który Kościół podaje na XXX Niedzielę Zwykłą.

Dzisiejsze drugie czytanie, którym jest fragment Pierwszego Listu do Tesaloniczan, jest bardzo optymistyczne i entuzjastyczne. Święty Paweł zachęca do radosnej służby Bogu, który jest „żywy i prawdziwy”.

W ówczesnym świecie dawało się odczuć wręcz przesyt wieloma bożkami. Każde miasto, nie mówiąc już o krainie czy państwie, miało swojego bożka, którego szczególnie czciło. Oprócz niego czczono dziesiątki, jeśli nie setki innych bóstw. Zdarzało się, że każde ognisko domowe miało swoje „duchy”, którym składano ofiary, by opiekowały się domem.

Pośród tego politeistycznego świata wyrosła wiara w jedynego, prawdziwego Boga – najpierw judaizm, a później chrześcijaństwo. Tylko ono dawało prawdziwy spokój, bez zbędnego składania ofiar i pogańskiego formalizmu. Tylko chrześcijaństwo było alternatywą, gdzie można było ciągle zaczerpnąć z żywego Boga. Boga, który rzeczywiście JEST, spełnia prośby i jest dobrym Ojcem. Bóg JEST i ON wszystko napełnia swoją wieloraką obecnością. Jest – jak mówi Pismo – wszystkim we wszystkich.

We współczesnym świecie nie ma już tak wielu bożków, którym by składano ofiary. Człowiek współczesny zaczyna jednak hołdować innym „bóstwom”, którymi są alkohol, narkotyki, pornografia i inne uzależnienia. Tylko Bóg „żywy i prawdziwy” potrafi z nich wyleczyć.

Przemyślę w tym tygodniu:

1. Czy nie hołduję jakimś ziemskim rzeczom?

2. Czy potrafię całkowicie zaufać Bogu „żywemu i prawdziwemu”?

3. Czy modlę się o nawrócenie współczesnych bałwochwalców?

Powyższa refleksja została zaczerpnięta z książki Kajetana Rajskiego „Wsłuchani w Słowo. Refleksje na niedziele i święta roku A” (Biblos 2010)

opr. aś/aś

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama