Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Rafał Samul

Cierpienie Chrystusa opisane przez proroka Izajasza.

Rozważanie: Iz 53, 6-12(6) Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. (7) Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. (8) Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. (9) Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało. (10) Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. (11) Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. (12) Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami.(Iz 53:6-12 BT)


Cierpienie Chrystusa za nasze grzechy opisane przez proroka Izajasza.

Izajasz w swojej księdze zawarł dużo proroctw, ale jedno z nich przykuło moją szczególną uwagę. W tym proroctwie Izajasz dość obrazowo przedstawił mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W wersecie 7 czytamy:” (7)Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich.”I rzeczywiście Jezus przez cały czas trwania Swojego procesu właściwie nie otwiera Swoich ust, wspomina o tym ewangelista Mateusz w swojej ewangelii w 26 rozdziale a 63 rozdziale, gdzie czytamy:” (63)Lecz Jezus milczał.(cz.a. BP)”

W tym samym wersecie, księgi Izajasza czytamy: ”..., jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą,...(BW)”.Izajasz porównuje tutaj Jezusa do baranka, i jest to słuszne porównanie. Ponieważ w tamtym czasie na ofiarę dla Boga wówczas doskonałego baranka. A w zamyśle Bożym, Jezus był takim doskonałym barankiem, który, miał być złożony na ofiarę za wielu.

O tym że był to Baranek, czytamy w NT, w ewangelii Jana 1;29, gdzie czytamy:” (29)Nazajutrz (Jan) widzi przychodzącego Jezusa i mówi: - Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.(BP)” Określenie takie, dotyczy Baranka Paschalnego, którym był Jezus Chrystus.

Słowa, „... jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca...”, są bardzo wymowne, z opisów ewangelistów wiemy że, tak było z Jezusem Chrystusem, ale ja chciałbym użyć w tym miejscu dość drastycznego porównania. Czy, kiedykolwiek, ktoś, z Was był w rzeźni i widział ubój owiec lub baranków?

Ja z racji wykonywanego wcześniej zawodu byłem i widziałem, i powiem Wam że widok jest porażający. Baranki, płaczą jak małe dzieci, taki wydają dźwięk. A owce, natomiast są nieme, same kładą swój łeb na pień, ale zarówno jedne jak i drugie patrzą prosto w oczy swoim oprawcom. Sam nigdy nie zabiłem, ani owcy ani baranka, ale to widziałem, widok przerażający.

Z Jezusem, było tak samo, też był prowadzony na rzeż, i też patrzył prosto w oczy swoim oprawcom. A nawet potrafił im przebaczyć, mówiąc:”(34)A Jezus mówił: - Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią...(Łu 23;34 BP).

W wersecie 9 czytamy: (9)Miejsce pogrzebania dano Mu wśród bezbożnych, a grób tam, gdzie bogaczy się chowa.(BW-P). Wyjaśnienie pierwszej części tego wersetu znajdujemy w ewangelii Mt 27:38, gdzie znajdujemy opis, kogo ukrzyżowano razem z Jezusem, po Jego prawej i lewej stronie:” (38)Wtedy ukrzyżowano wspólnie z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.(BW-P). Dwóch złoczyńców, czyli bezbożników. Piszą o tym, również ewangeliści Łukasz w 23:33 i Jan w 19:18.

Drugą część wersetu 9 wyjaśnia ewangelista Mateusz w 27:57-60a,czytamy tam: (57)A gdy nastał wieczór, przybył pewien bogaty człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który był również uczniem Jezusa.(58)Poszedł on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. I rozkazał Piłat, aby mu je wydano.(59)Wziął tedy Józef ciało, owinął je w czyste płótno(60)i złożył w grobie, zupełnie nowym, wykutym na jego polecenie w skale.... (BW-P). Dzięki temu wypełniło się to, co Bóg przepowiedział słowami proroka Izajasza.

W wersecie 12 czytamy, że Jezus miał być policzony pomiędzy przestępców:”...za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców.(BT)”, „...dlatego że sam Siebie zechciał na śmierć wydać i do grzeszników został zaliczony...(BW-P)”, kolejny raz słowa ze ST znajdują potwierdzenie w NT, gdzie w ewangelii Marka 15:28 czytamy:”(28)[I tak oto wypełniło się Pismo, które mówi: I zaliczono Go pomiędzy złoczyńców.] (BW-P), „(28)I wypełniło się Pismo, które mówi: Z złoczyńcami jest policzony.(BG). Również ewangelista Łukasz, w 22 rozdziale i 37 wersecie, wspomina o tym fakcie.

Na koniec wersetu 12 Izajasz napisał bardzo znamienne słowa:”...A On wziął na siebie grzechy bardzo wielu i orędować chciał za przestępcami”.(BW-P), „... A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami”.(BT). Jak bardzo Izajasz miał wtedy rację pisząc te słowa. Jan w swojej ewangelii w 15 rozdziale 13 wersecie, napisał: ”(13)Największa zaś miłość, na jaką człowiek w ogóle może się zdobyć, polega na tym, że ktoś oddaje swoje życie za swych przyjaciół.”(BW-P)

Czyż, proroctwo Izajasza, nie jest dowodem na to że, całe Pismo jest, natchnione przez Boga?2 Tym 3;16, list 2 P 1:21, daje nam też odpowiedź na to że, to dzięki Bogu, prorocy mogli prorokować i przekazywać ludziom zamysły Boże.opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: grzech Izajasz śmierć na krzyżu proroctwo baranek męka Chrystusa miłość nieprzyjaciół rzeź cierpienie Chrystusa Izajasza 53
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W