Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Myśli na każdy dzień

ISBN: 978-83-7516-195-3

wyd.: Wydawnictwo Święty Wojciech 2009


11 czerwca

Chrystusowe orędzie miłości jest zawsze ważne, zawsze pełne głębokiego znaczenia. Nietrudno spostrzec, że dzisiejszy świat — pomimo swego piękna i wielkości, pomimo zwycięskiego pochodu nauki i techniki, pomimo całego wyrafinowania i obfitości oferowanych dóbr materialnych — tęskni za prawdą, miłością i radością. A wszystko to można odnaleźć w Chrystusie i na Jego drodze życia.

Homilia. Boston, 1 X 1979

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
12 czerwca

Czcić Serce Chrystusa oznacza zwrócić się ku głębinom wnętrza Osoby Zbawiciela — owemu wnętrzu, które Biblia utożsamia właśnie z Jego Sercem, siedzibą miłości, która odkupiła świat. Jeżeli już serce ludzkie stanowi niezgłębioną tajemnicę, znaną tylko Bogu, o ileż bardziej doskonałe jest Serce Jezusa, w którym pulsuje życie Słowa! W nim, jak sugeruje — powtarzając za Pismem — piękna Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, znajdują się wszystkie skarby mądrości i umiejętności, cała pełnia Bóstwa.

Serce Chrystusa

Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”. 23 VI 2002

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
13 czerwca

„Dlatego nie bójcie się” (Mt 10,31). Tak brzmi wezwanie Chrystusa. (...)

Czegóż mamy się bać, jeśli Chrystus jest z nami? Dlaczegóż mielibyśmy zwątpić, jeśli trwamy przy Chrystusie i podejmujemy zadania i odpowiedzialność Jego uczniów?

Wytrwali w miłości Boga i bliźniego

Homilia. 5 III 2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
29 czerwca

Jerozolima i Rzym, dwa bieguny życia Piotra i Pawła. Dwa bieguny Kościoła, na które wskazuje dzisiejsza liturgia: od wieczernika jerozolimskiego do „wieczernika” w Bazylice Watykańskiej. Świadectwo Piotra i Pawła rozpoczęło się w Jerozolimie i dopełniło w Rzymie. Tak zrządziła Opatrzność Boża, która uchroniła ich od wcześniejszych śmiertelnych niebezpieczeństw, ale dopuściła, aby zakończyli swój bieg w Rzymie (por. 2 Tm 4,7) i tutaj otrzymali koronę męczeństwa.

Przelali krew za Kościół

Homilia. 29 VI 1998

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
30 czerwca

Człowiek pracując powinien naśladować Boga, swojego Stwórcę, nosi bowiem w sobie — on jeden — ów szczególny pierwiastek podobieństwa do Niego. Powinien naśladować Boga zarówno pracując, jak i odpoczywając.

Laborem exercens, 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: dziecko wiara Jan Paweł II myśli serce Jezusa rozważania święci Piotr i Paweł
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W