Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Ks. Roman Kempny

ŚWIĘTO MŁODZIEŻY

 

W orędziu skierowanym do młodych w roku Wielkiego Jubileuszu Ojciec Święty napisał: "Wokół «krzyża Roku Świętego» narodziła się i rozwinęła inicjatywa Światowych Dni Młodzieży. Są one swoistymi «przystankami» na waszym szlaku młodych chrześcijan oraz nieustannym i naglącym wezwaniem, by budować życie na skale, którą jest Chrystus. Czyż możemy nie błogosławić Boga za liczne owoce, jakie wydały w życiu poszczególnych osób i całego Kościoła Światowe Dni Młodzieży, które w ostatnich latach naszego stulecia wyznaczały rytm wędrówki młodych chrześcijan ku nowemu tysiącleciu?".

Oryginalna inicjatywa Jana Pawła II

Obchodzony od 15 lat w Niedzielę Palmową Światowy Dzień Młodzieży to oryginalna inicjatywa Ojca Świętego, zrodzona z jego wieloletnich spotkań z młodym pokoleniem. Bezpośrednim bodźcem do ustanowienia Dnia było wielkie powodzenie spotkania ponad 600 tys. młodych ludzi z Papieżem w Rzymie w Niedzielę Palmową 15 kwietnia 1984 r., w czasie tzw. Jubileuszu młodych (25 III 1983-22 IV 1984), odbywającego się w ramach trwającego wówczas Roku Świętego Odkupienia. W następnym roku, ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, ponownie odbyło się w Wiecznym Mieście tego rodzaju spotkanie, tym razem 30 i 31 marca, i wówczas Ojciec Święty postanowił, że odtąd co roku w Niedzielę Palmową będą organizowane podobne Dni o zasięgu światowym. Mają one na celu zarówno zbliżenie młodych do Kościoła, jak i Kościoła do nich, oraz wspólne zastanawianie się nad miejscem młodego pokolenia w Kościele i świecie.

Papież wyznał później, że na decyzję o wprowadzeniu takiego Dnia do kalendarza Kościoła powszechnego wpłynęło wspomnienie procesji z palmami w Rzymie w Niedzielę Palmową, którą po raz pierwszy prowadził jako biskup tego miasta 8 kwietnia 1979 r. Po latach przyznał, że widok wielu młodych ludzi, idących w procesji z dużymi palmami w dłoniach, wywarł na nim wielkie wrażenie.

Odliczanie dni

Rozpoczęło się odliczanie dni do Jubileuszu młodych. Organizatorzy spodziewają się przybycia ponad miliona młodych, którzy wraz z Janem Pawłem II pragną obchodzić to jedyne w swoim rodzaju spotkanie "młodego Kościoła" z całego świata. Obecnie około 200 młodych Włochów obnosi specjalny krzyż Światowych Dni Młodzieży, nawiedzając poszczególne miasta i miasteczka w różnych rejonach kraju. W wielu włoskich diecezjach trwają już gorączkowe przygotowania do przyjęcia około pół miliona młodzieży, która - zanim dojedzie do Wiecznego Miasta - będzie goszczona we włoskich diecezjach. Młodzi rozlokowani zostaną w parafiach, szkołach, domkach kempingowych i pod namiotami.

Młodzi pątnicy

Spośród 1 miliona 200 tys. oczekiwanych pielgrzymów, około 600 tys. stanowią Włosi, reszta młodzieży przybędzie z zagranicy. Drugą co do wielkości grupą narodową będą Francuzi, których delegacja liczyć będzie 70 tys. osób. Około 2 tys. z nich przybędzie do Rzymu na motocyklach. Ich pielgrzymka z Francji do Włoch potrwa 8 dni. Na każdym etapie grupa będzie się zwiększała o kolejnych moto-pielgrzymów. 75 biskupów będzie towarzyszyć francuskiej młodzieży, która pokrywa koszty uczestnictwa w Jubileuszu młodych 2 tys. ubogich rówieśników z 58 krajów. Najwięcej młodych przybędzie prawdopodobnie z Polski i Hiszpanii. Uczestnicząca po raz pierwszy oficjalnie w Dniach Młodzieży 5-tysięczna delegacja z Chile będzie najliczniejszą grupą z Ameryki Łacińskiej. Kanadyjczycy zgłosili 4 tys. kandydatów. Być może w ich kraju odbędzie się Światowy Dzień Młodzieży w 2002 roku. Decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona przez Jana Pawła II na zakończenie rzymskiego Jubileuszu młodzieży. Kilkuset młodych chrześcijan przybędzie z Izraela i z Autonomii Palestyńskiej, Syria wyśle około 700 młodych, a Wybrzeże Kości Słoniowej około 300. Watykańska agencja Fides wyraziła ubolewanie z powodu trudności czynionych przez władze chińskie młodym katolikom pragnącym przybyć na spotkanie z Papieżem. Wielu z nich nie otrzymało jeszcze pozwolenia na podróż.

Młodzi pielgrzymi podczas pobytu w Rzymie będą korzystali z opieki swych "aniołów stróżów". Rolę tę spełniać będzie 25 tys. wolontariuszy z 48 krajów, którzy pomogą w wydawaniu posiłków, będą służyć informacją i odpowiadać na pytania. Na całym świecie istnieje już ponad 600 stron internetowych poświęconych Jubileuszowi młodych.

Nie tylko celebracje

Około 300 różnych inicjatyw, zaproponowanych i realizowanych przez młodych z 30 krajów z pięciu kontynentów, będzie odbywać się w 260 miejscach w Rzymie i w 12 diecezjach graniczących z Wiecznym Miastem. Wśród propozycji są m.in. koncerty muzyki rozrywkowej i muzyki klasycznej, spotkania modlitewne animowane przez młodych, nieustanna lektura Ewangelii, spotkania ekumeniczne, przedstawienia taneczne i teatralne, występy chórów, wystawy sztuki, projekcje filmów zrealizowanych przez młodych oraz spektakle multimedialne. Od 16 do 18 sierpnia Rzym stanie się ogromną sceną pod gołym niebem. Wykorzystane zostaną place, kościoły, otwarte przestrzenie, pałace sportu i parki. Wstęp na wszystkie imprezy i spotkania jest wolny. Wśród najciekawszych można wymienić Wystawę Misyjną "Śladami św. Pawła" w opactwie Tre Fontane, która będzie przedstawiać ewangelizację w różnych kulturach, oraz kawiarnie Jubilatio (Radość), które działać będą tuż przy najważniejszych miejscach spotkań.

W różnych kościołach Rzymu zostaną zorganizowane "kwatery główne" międzynarodowych ruchów religijnych: w kościele św. Agnieszki przy Piazza Navona można będzie spotkać się z członkami wspólnoty Emmanuel, a w kościele Sant'Andrea della Valle Wspólnoty Jerozolimskie zaproponują "Oazy ciszy i modlitwy w sercu miasta".

Od 10 do 14 sierpnia młodzi będą przyjmowani w różnych włoskich diecezjach i będą zapoznawać się z bogactwami włoskiej kultury i Kościoła. 14 sierpnia zostaną powitani i zakwaterowani w Rzymie. Powitanie przez Ojca Świętego jest przewidziane 15 sierpnia po południu, na Placu św. Piotra. Światowe Forum Młodych będzie się odbywać od 16 do 18 sierpnia. Uczestnicy Jubileuszu spotkają się ze świadkami Ewangelii z całego świata. Wieczorem i w nocy będą miały miejsce występy artystyczne, koncerty, czuwania modlitewne. 19 sierpnia rano uczestnicy udadzą się na błonia do Tor Vergata na przedmieściach Rzymu, gdzie spotkają się z Ojcem Świętym. Po południu odbędzie się Msza Święta, a po niej czuwanie. Jan Paweł II będzie przewodniczył wieczornemu spotkaniu modlitewnemu, a rano odprawi Mszę św.

Dar i zadanie

"Przygotujcie się do przekroczenia Drzwi Świętych ze świadomością, że przejść przez nie znaczy ożywić swą wiarę w Chrystusa, aby żyć nowym życiem, które On nam dał - pisze Jan Paweł II w Orędziu na Jubileuszowy Dzień Młodzieży. - Celem Światowych Dni Młodzieży jest wspólnotowe wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, skupienie wiary i życia każdego młodego człowieka wokół osoby Zbawiciela, aby On stał się trwałym punktem odniesienia oraz prawdziwym światłem dla każdej inicjatywy i dla wszelkich dzieł wychowawczych wśród nowych pokoleń. Taki jest «refren» każdego Światowego Dnia. Wszystkie Dni Młodzieży obchodzone w minionym dziesięcioleciu jawią się jako nieustanne, naglące wezwanie do budowania życia i wiary na skale, którą jest Chrystus".

Pytanie Papieża

Dla wszystkich aktualne jest pytanie, które młodym stawia Jan Paweł II: "Czy możecie twierdzić, że wierzycie w Boga, który stał się człowiekiem, jeżeli nie występujecie przeciwko temu, co poniża człowieka i rodzinę? Jeśli wierzycie, że Chrystus objawił miłość Ojca do każdego stworzenia, musicie nie szczędząc sił włączać się w budowę nowego świata, opartego na mocy miłości i przebaczenia, na walce przeciw niesprawiedliwości i wszelkiej nędzy fizycznej, moralnej i duchowej, na podporządkowaniu polityki, gospodarki, kultury i techniki człowiekowi oraz jego integralnemu rozwojowi".

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież ewangelizacja Wielki Jubileusz Rok Jubileuszowy Światowy Dzień Młodzieży Fides Jubileusz Młodych Orędzie na Jubileuszowy Dzień Młodzieży
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W