Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Roman Kempny

POKÓJ BUDOWAĆ NA CODZIEŃW kolejne niedziele, w czasie modlitwy Anioł Pański, Jan Paweł II modlił się i apelował o pokój na Bliskim Wschodzie, w Libanie, na Bałkanach, we wstrząsanej zamachami Hiszpanii. Gdy w 1967 roku Paweł VI zaproponował, aby cały świat powitał Nowy Rok jako dzień pokoju, napisał m.in.: "Pragnęlibyśmy, by na początku rachuby kalendarzowej, która mierzy i opisuje wędrówkę życia ludzkiego w czasie, obchody te powtarzały się co roku jako życzenie i obietnica, że pokój ze swą słuszną i dobroczynną równowagą będzie panował nad rozwojem nadchodzących dziejów". Inicjatywę Pawła VI poparło wielu polityków, działaczy społecznych, intelektualistów, nie mówiąc o hierarchii i wiernych Kościoła katolickiego. Nie udało się jednak nadać temu zamierzeniu charakteru ponadreligijnego i Światowy Dzień Pokoju pozostał przede wszystkim inicjatywą wewnątrzkościelną. Nie była to pierwsza pokojowa inicjatywa Kościoła katolickiego i papieży. Z bardzo długiej listy tego rodzaju dokonań przypomnijmy np. ustanowienie w 1095 r. przez Urbana II tzw. Pokoju Bożego (Treuga Dei), mającego na celu powstrzymanie choćby na kilka dni czy tygodni ówczesnych władców i rycerstwa od nieustannego wojowania. W myśl założeń tego dokumentu nie wolno było walczyć w niektórych okresach roku kościelnego (np. w czasie Adwentu, Wielkiego Postu i w okresie Wielkanocnym) oraz w niektóre dni tygodnia (od środy do poniedziałku). Warto też wspomnieć o encyklice Jana XXIII "Pacem in terris" z 1963 r. - pierwszym oficjalnym dokumencie papieskim, skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od ich światopoglądu. Paweł VI przygotował i ogłosił 11 orędzi na Światowy Dzień Pokoju. Inicjatywę tę podjął i rozwinął Jan Paweł II. Zaangażował się nie tylko w modlitwę o pokój, ale w wiele inicjatyw na forum organizacji międzynarodowych, spotkań z przywódcami państw w czasie pielgrzymek i wytrwałe formowanie wrażliwych sumień ewangelicznym przesłaniem o świętości każdego życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć.

opr. mg/mgCopyright © by Gość Niedzielny (35/2001)

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój modlitwa papież Jan Paweł II anioł pański Światowy Dzień Pokoju Treuga Dei
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W