Ze śmierci do życia

Cotygodniowy felieton z "Przewodnika Katolickiego" (13/2008)

Światło Chrystusa zmartwychwstałego rozbłysło pośród Nocy Paschalnej. Bóg dokonał czegoś niezwykłego, niemożliwego do przewidzenia przez żaden rozum. Aby wyrazić prawdę o Zmartwychwstaniu, Ewangelie posługują się określeniem „przebudzić" i „wskrzesić", ale także „powstać, podnieść się". Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest owocem działania całej Trójcy Świętej. Dobra ręka Boga Ojca zrywa więzy śmierci mocą Ducha Świętego. On przebudzi również nas ze snu śmierci, tak abyśmy razem z Jezusem powstali do życia wiecznego. On sam podniesie nas potęgą swojej miłości. Wskrzeszenie nie odnosi się jednak wyłącznie do kresu życia. Wciąż na nowo popadamy w śmierć. Wielu ludzi żyje tak jakby spało. Są zamknięci w świecie iluzji, w sennych marzeniach, w jakimś bezruchu. Przyzwyczaili się do przebywania w ciemnym grobie narzekań i rezygnacji.

Święta Paschalne przypominają nam o grzechu człowieka, który stal się błogosławioną winą. A to znaczy, że także dzisiaj Pan Bóg może wyprowadzić nowe życie z upadku, jeśli człowiek z pokorą stanie w prawdzie i uzna własną słabość. Bóg nie godzi się na naszą ludzką bezradność wobec sił ciemności. Nie po to Chrystus umarł i zmartwychwstał, nie po to Tajemnica Nocy Paschalnej stała się dostępna w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzcie, bierzmowaniu oraz Eucharystii, byśmy trwali w ciemności grzechu. Nie po to Kościół otrzymał w darze Pismo Święte, a Duch Święty stał się zasadą naszej modlitwy, byśmy mieli błąkać się po fałszywych ścieżkach. Wielkanoc to święta przebudzenia tego, co najlepsze w nas.

W Ewangelii, która mówi nam o Zmartwychwstaniu, Anioł poleca kobietom, aby powiedziały uczniom, że Jezus idzie przed nimi do Galilei, tam Go ujrzą. Galilea była krajem, który wspólnie zamieszkiwali żydzi i poganie. Dlatego jest ona symbolem „wymieszania ludów", a także symbolem różnorodności, która składa się na nasze życie. Nasze życie jest taką Galileą. Jest w nas bliskość Boga i oddalenie od Niego, wiara i niewiara, miłość i nienawiść, energia i odrętwienie, światło i ciemność. My również mieszkamy z ludźmi, którzy poszukują Boga, oraz z tymi, których On nie obchodzi, z ludźmi, których kochamy, oraz z tymi, z którymi trudno nam wytrzymać. Pośród tej mieszaniny, naszej Galilei, spotkamy Zmartwychwstałego, który przynosi usprawiedliwienie, czyli wielką amnestię i wyzwolenie. Takie jest znaczenie Świąt Paschalnych dla naszego życia.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao