Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


KO

 „Jerycho Młodych” w Pratulinie

Siłacze Boga

Sanktuarium Męczenników, którzy oddali życie za jedność Kościoła, stanie się miejscem modlitwy o dar pojednania między ludźmi mocą Jezusa Chrystusa. Tegoroczne spotkanie „Jerycho Młodych” odbędzie się w Pratulinie i potrwa od 17 do 19 czerwca.

„Jerycho” to przede wszystkim święto młodych katolików diecezji siedleckiej. Jest kontynuacją Światowych Dni Młodzieży przeżywanych w Niedzielę Palmową. Główną ideą spotkania jest „burzenie murów”, które odgradzają człowieka od Boga i bliźniego. „Jerycho” to swoiste rekolekcje pod gołym niebem, okazja do medytacji, spotkania z ciekawymi ludźmi, ale przede wszystkim świadectwa tych, którzy doświadczyli „życia za murami” niepełnosprawności, nienawiści, wykluczenia społecznego czy wręcz dosłownie życia za murami więzienia, a moc do ich burzenia odnaleźli w spotkaniu z Chrystusem.

W tym roku duchowym gospodarzami obozowiska będą trzej siłacze Boga: Samson, Dawid i bł. Jan Paweł II. Kanwą spotkania stanie się temat duchowej walki o wewnętrzną wolność serca, którą każdy człowiek toczy przez całe życie.

Świadectwo siostry Bauchan

Tegoroczni uczestnicy „Jerycha” rozbiją namioty w Pratulinie. Miejscem obozowiska będzie Nadbużański Park Krajobrazowy, a dokładnie gmina Rokitno. Spotkanie rozpocznie się w piątkowy wieczór, 17 czerwca. Pod gołym niebem sprawowane będzie nabożeństwo pokutne. Nie zabraknie okazji nie tylko do spowiedzi, ale i dłuższej duchowej rozmowy. Pierwszy dzień upłynie pod znakiem Samsona - biblijnego bohatera, który ukazuje, jak wielkie dary Boga mogą być zmarnotrawione wskutek własnej lekkomyślności, naiwności i ulegania żądzom. Już pierwszego dnia młodzi uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z niezwykle waleczną kobietą. Swoim świadectwem podzieli się siostra Anna Bauchan - zakonnica, która od lat zajmuje się kobietami z tzw. marginesu społecznego, prostytutkami, ofiarami domowej przemocy. Dzień zakończy modlitwa adoracji, przeżywana w wyjątkowej scenerii czerwcowej nocy.

Goliat naszego życia

Sobota będzie dniem pełnym przeżyć, ale też czasem wyciszenia - pracy w grupach i modlitwy. Dzień upłynie pod znakiem „duchowego ringu Dawida z Goliatem”. Każdy będzie mógł zmierzyć się ze swoim osobistym „goliatem”, zaczynając od tak prozaicznych spraw, jak trudności w nauce, przez doświadczenie cierpienia, samotności, życia w niewoli nałogu, aż po wszelką rzeczywistość grzechu. Wielkim „goliatem” naszych czasów stał się współcześnie lansowany wśród młodych ludzi styl życia oparty na braku zasad, często też na niebezpiecznych eksperymentach, choćby przez kontakt z pustoszącym młody organizm alkoholem, nikotyną czy innymi środkami uzależniającymi. Podczas „Jerycha” każdy z uczestników będzie mógł odkryć, kto jest jego „goliatem”, a potem odpowiedzieć na pytania: „Skąd brać siłę by stawić mu czoła?”, „W co się uzbroić?” czy wreszcie „W kim mieć sojusznika?”. A także zrozumieć, że w tej duchowej walce nie pozostajemy sami. Swoimi doświadczeniami podzielą się osoby, które zmierzyły się z potężnymi życiowymi „goliatami”. Jedną z nich będzie wyjątkowa kobieta, mistrzyni świata w karate, która zamieniła kimono na habit.

Znaczącym wydarzeniem sobotniego stanie się celebracja słowa Bożego oparta na historii „Pojedynku Dawida z Goliatem”. W spotkaniu będzie uczestniczył bp Zbigniew Kiernikowski oraz nuncjusz papieski - arcybiskup Celestino Migliore. Celebrację rozpocznie procesja z arką słowa Bożego, przed którą wykonany zostanie wspólnotowy taniec Dawida. Podczas nabożeństwa chętni spośród młodzieży będą mogli „zaciągnąć się” do powołanej tego dnia „Armii Jerycha”. Po spotkaniu młodzi zburzą symbolicznego „goliata”, którego najpierw sami zbudują. Dzień zakończy spotkanie z dziennikarzem sportowym, ale przede wszystkim człowiekiem wiary - Przemysławem Babiarzem oraz koncert znanej koneserom muzyki chrześcijańskiej grupy „Stróże Poranka”.

Bóg nad Bugiem

Trzeci dzień „Jerycha” to jednocześnie dzień diecezjalnego dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II. Po Jutrzni Młodych Duchem odbędzie się koncert połączony ze świadectwem wiary Piotra Nagiela, byłego członka kultowego zespołu „Oddział Zamknięty”. Centralnym punktem ostatniego dnia spotkania młodych będzie Eucharystia. 

Idea „Jerycha” wpisuje się w kalendarz pozostałych wakacyjnych spotkań odbywających się nad Bugiem, a integrujących młodych katolików: Festiwal Życia w Kodniu oraz Golgotę Młodych w Serpelicach. Dzięki inicjatywie diecezjalnego wydziału duszpasterstwa młodzieży, duszpasterstwa młodzieży ojców oblatów oraz ojców kapucynów powstał plakat „Bóg nad Bugiem”, będący zaproszeniem i propozycją dla wszystkich młodych ludzi, którzy chcą wakacje przeżyć w bliskości z Chrystusem.

KO
Echo Katolickie 20/2011

Zburzmy mury

PYTAMY ks. Wojciecha Hackiewicza, diecezjalnego duszpasterza młodzieży.

Skąd wzięła się nazwa „Jerycho” ?

Nawiązuje ona do biblijnego wydarzenia spod murów Jerycha, kiedy to Izraelici tak zaufali Bogu, że dotąd chodzili w procesji wokół miasta, wznosząc okrzyki i trąbiąc, wyrażając w ten sposób swoją wiarę pokładaną jedynie w Bogu, aż padły mury wielkiego miasta. Nasza diecezja, a szczególnie obszar Południowego Podlasia, to ziemia mozolnego burzenia murów między chrześcijanami. To tutaj ludzie oddawali życie za jedność Kościoła. Pratulin jest miejscem związanym z unitami i jednocześnie duchową stolicą tej jedności. Dlatego przesłaniem naszych spotkań jest burzenie przeróżnych murów w ludzkich sercach. Obecnie najbardziej dostrzegalne są podziały na gruncie politycznym czy ekonomicznym, ale tak naprawdę u źródeł rozbicia leży zawsze grzech. Buduje on mur między nami a Bogiem, powoduje, że żyjemy po swojemu, w nieposłuszeństwie wobec Niego. W następstwie tego bardzo szybko wznosimy mur wrogości oddzielający nas od drugiego człowieka. Naszą intencją jest pokazać młodym, gdzie - a raczej w kim - mogą znaleźć na to lekarstwo.

Jakie będzie przesłanie święta młodych katolików?

Tegoroczne „Jerycho” odbędzie się pod hasłem „Siłacze Boga”. Będą nimi trzej ludzie, których łączy to, że całkowitą ufność pokładali w Bogu i On okazał się w ich życiu źródłem niezwykłej mocy. Pierwszym z nich jest Samson, drugim - Dawid, który pokonał Goliata, a ostatnim - bł. Jan Paweł II. U Samsona zaufanie Bogu, będące źródłem mocy, wyrażał ślub nieścinania włosów, w przypadku Dawida pójście ze zwykłą procą do walki z olbrzymem, u Jana Pawła II niezapomniany obraz, gdy unieruchomiony cierpieniem uczestniczył w ostatnim w swoim życiu nabożeństwie drogi krzyżowej w Koloseum przed telewizorem, przyciskając do ust krzyż. Lekcja trzech wspomnianych siłaczy Bożych ma uświadomić młodym, że każdy z nas staje wobec swojego „goliata”, a mogą nim być pierwsze młodzieńcze problemy, brak perspektywy na przyszłość, rodzinne relacje, sytuacja uwikłania w grzech itd. Chcemy, aby na tym naszym spotkaniu odkryli, gdzie jest siła, co zrobić, żeby pozostać sobą, nie iść w uzależnienie ani w żadną autodestrukcję.

Podczas spotkania powołana zostanie Armia Jerycha. Co to takiego?

To taki spontaniczny ruch, idea, która połączy tych, którzy zechcą stanąć do walki o swoją wolność wewnętrzną, o swoje życie z mieczem słowa Bożego w ręku. Każdy z „wojowników jerychońskich” otrzyma mały znaczek. Umieszczony na nim symbol będzie nawiązywał do słów św. Pawła z szóstego rozdziału listu do Efezjan. Duchową moc, którą Chrystus obdarza chrześcijanina, apostoł porównuje do elementów uzbrojenia rycerza, gdzie miecz Ducha Świętego oznacza słowo Boże. Na emblemacie będzie widniał również zarys krzyża, który dawał moc unitom z Pratulina w godzinie męczeństwa. Wpisane w znak literki oznaczają: T - trzeźwość, C - czystość.

Wygląda na to, że głównym tematem „Jerycha” będzie walka duchowa...

W Pratulinie pojawią się ludzie związani w jakiś sposób z walką, rozumianą w tym zdrowym, pozytywnym sensie, a jednocześnie głęboko wierzący. Specjalne przesłanie dla uczestników nagrał Tomasz Adamek. Wybrany przez nas najsilniejszy „Dawid Jerycha” otrzyma pamiątki specjalnie przygotowane dla nas przez mistrza.

Przed młodymi ludźmi zatem trzy dni w warunkach pielgrzymkowych...

Na ten czas powstanie miasteczko namiotowe. Uczestnikom „Jerycha” zapewnimy wodę, toalety, a Caritas obiecał przygotować zupę. Ale generalnie zabieramy ze sobą własny prowiant. Przygotowujemy się tak, jak na pielgrzymkę - bierzemy namiot, jedzenie i sprzęt, który pozwoli nam przetrwać dwie noce.

Gdzie mają się zgłaszać chętni do uczestnictwa w „Jerychu”?

Głównymi koordynatorami są dekanalni duszpasterze młodzieży. Ale można zgłosić się bezpośrednio do katechetów, księdza proboszcza w swojej parafii. Na stronie www.jerychomlodych.pl znajduje się regulamin i wiele innych potrzebnych informacji, które są na bieżąco uaktualniane. Zachęcam wszystkich katechetów, by, korzystając z tych materiałów, zechcieli zaangażować się w upowszechnianie idei naszego spotkania. Do zobaczenia w Pratulinie!

NOT. KINGA OCHNIO

opr. ab/abEcho Katolickie
Copyright © by Echo Katolickie

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Jan Paweł II Pratulin Dawid Samson Rokitno Jerycho Młodych Stróże poranka Celestino Migliore Sanktuarium Męczenników Nadbużański Park Krajobrazowy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W