Ostatnie "Magnificat"

Echo katolickie 40(692) 2-8 października 2008


Ks. Andrzej Adamski

Ostatnie „Magnificat”

Przeżywał swoją tajemnicę uwielbienia Pana wówczas, gdy zmieniały się stare niebiosa i stara ziemia, kiedy pejzaż i realia duszpasterskie ulegały głębokim przemianom. Pomimo trudnej rzeczywistości, zawsze śpiewał swoje „Magnificat” - mówił o śp. bp. Janie Mazurze abp Józef Życiński w homilii podczas pogrzebowej Eucharystii.

Uroczystości pogrzebowe biskupa seniora diecezji siedleckiej Jana Mazura licznie zgromadziły duchowieństwo i wiernych. Już w poniedziałek, 29 września, trumna z Jego doczesnymi szczątkami została wystawiona w siedleckiej kurii. Dla wiernych była to możliwość pożegnania ze swym długoletnim pasterzem oraz wpisania się do księgi kondolencyjnej. Tego samego dnia o godz. 16 trumnę z ciałem Zmarłego została w uroczystej procesji przeniesiona do katedry, gdzie odprawiono Nieszpory, Eucharystię i modlitewne czuwanie. 30 września o godz. 6 rano pod przewodnictwem i z homilią biskupa siedleckiego została odprawiona Msza św. w katedrze. Po Eucharystii odprawiono Jutrznię, zaś o godz. 9 — modlitwę przedpołudniową.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa rozpoczęła się o godz. 11. Koncelebrowało ją około 500 kapłanów. W uroczystości udział wzięli m.in: abp Józef Życiński - metropolita lubelski, abp Józef Kowalczyk - nuncjusz apostolski w Polsce, metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak, metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba, metropolita łódzki abp Władysław Ziółek, biskup diecezji sandomierskiej Andrzej Dzięga, bp biskup diecezji ełckiej Jerzy Mazur, biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej Wacław Depo, biskup diecezji łomżyńskiej Stanisław Stefanek, biskup diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny; biskup-senior diecezji lubelskiej Bolesław Pylak. Ponadto na pogrzeb przybyło wielu biskupów pomocniczych oraz biskupów seniorów z Polski oraz bp Jan Niemiec z Ukrainy.

Na uroczystości pogrzebowe przybyli również: poseł RP, przewodniczący PiS-u, Jarosław Kaczyński, posłowie Krzysztof Tchórzewski, Jacek Kozaczyński i Franciszek Stefaniuk, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, wicemarszałek lubelski Sławomir Sosnowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Borkowski, prezydenci Siedlec - Wojciech Kudelski oraz Białej Podlaskiej - Andrzej Czapski, starosta siedlecki Zygmunt Wielogórski oraz delegacje władz z powiatów siedleckiego, garwolińskiego, łosickiego i radzyńskiego, delegacje wyższych uczelni: KUL z ks. profesorem Stanisławem Wilkiem na czele, UKSW w Warszawie z ks. prof. Kazimierzem Matwiejukiem, Akademii Podlaskiej i lokalnych szkół wyższych, delegacje zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, reprezentanci ruchów i stowarzyszeń kościelnych, zakładów pracy, ruchów społecznych i związkowych, szkół oraz lokalnych mediów.

Pożegnalną homilię wygłosił abp Józef Życiński. - Wszyscy zgromadzeni przy trumnie bp. Jana, dzięki wiernej pamięci o tym, jak wiele mu zawdzięczamy, włączamy naszą wdzięczność w zadumę nad treścią odczytanego dziś słowa Bożego. Treścią, która mówi, że Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę, prowadząc nas w stronę nowych niebios i nowej ziemi — mówił kaznodzieja. - Biskup Jan, wędrując w stronę Nowego Jeruzalem, jako swoją dewizę biskupią, a przecież zazwyczaj te dewizy są wyrazem pewnego spojrzenia na całe życie, przyjął słowa: „Magnificat anima mea Dominum” - „uwielbiaj, duszo moja, Pana”.

Ponadto abp Życiński zauważył, że w trakcie 40 lat poświęconych Kościołowi siedleckiemu, w posłudze bp. Mazura wyraźnie dominował akcent maryjny. - To On swoją pieczą duszpasterską objął obchody 250. rocznicy ukoronowania obrazu w Kodniu, organizował peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, następnie peregrynację słynącego łaskami obrazu z Kodnia, a osobną obrazu Matki Bożej Fatimskiej - podkreślił arcybiskup. - To w jego pasterskim zatroskaniu rys maryjny uzyskiwał wymiar Kany, bo poprzez umiłowanie Maryi jednoczył się On zarówno z zatroskanym ludem, jak i z Chrystusem, którego głosił - mówił metropolita. Charakteryzując różne nurty działań Biskupa w Kościele siedleckim, zwrócił uwagę na niezwykłą więź z ludem i odniósł ją do wydarzeń w Miętnem w 1984 r. oraz procesu beatyfikacyjnego Męczenników Podlaskich. Przypomniał, również, że jako przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi bp Mazur angażował się na rzecz przeciwdziałania zniewoleniu. Myśląc o przyszłości Kościoła siedleckiego, wybudował nowe seminarium. Włączał się czynnie w życie Kościoła powszechnego, m.in. jako ojciec Soboru, uczestnicząc w tych obradach, które przemieniły oblicze Kościoła. To wszystko daje nam poczucie historyczności dzisiejszego dnia, wielkiego przemijania, w którym szlak wędrówki do nowych niebios jest także naszym szlakiem - mówił abp J. Życiński.

Zmarłego Biskupa Jana Mazura pożegnali: w imieniu gości uroczystości - bp Alojzy Orszulik, w imieniu duchowieństwa diecezji siedleckiej - ks. infułat Kazimierz Korszniewicz, w imieniu osób życia konsekrowanego - s. Patrycja ze zgromadzenia sióstr nazaretanek, w imieniu polityków - prezes PiS-u poseł Jarosław Kaczyński, w imieniu parlamentarzystów regionu siedlecko-ostrołęckiego oraz organizacji społecznych i związkowych - poseł Krzysztof Tchórzewski, w imieniu samorządowców - prezydent Siedlec Wojciech Kudelski, w imieniu wiernych świeckich - Krystyna Boruta.

Na zakończenie Eucharystii biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski wyraził słowa wdzięczności wszystkim, którzy opiekowali się Zmarłym w ostatnich latach Jego życia, szczególnie siostrom tereskom oraz służbie zdrowia. - Dziękujemy Panu Bogu za Biskupa Jana, który przez dziesięciolecia pełnił pasterską posługę biskupią w naszej wspólnocie — dodał. Podziękował także osobom i służbom zaangażowanym w organizację uroczystości pogrzebowych.

Obrzędy pochówku poprowadził nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk. Ciało śp. bp. Jana Mazura zostało złożone w krypcie katedralnej, obok innych ordynariuszy diecezji siedleckiej: bp. Henryka Przeździeckiego, bp. Ignacego Świrskiego oraz bp. Jana Wiktora Nowaka.

opr. aw/awEcho Katolickie
Copyright © by Echo Katolickie

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama