33 dni z Miłością Miłosierną

Św. Teresa prosiła Pana, aby wlał w jej maleńką duszę całe miłosierdzie, którego nie przyjęli inni – a Bóg dał jej to miłosierdzie.

Drogi czytelniku, trzymasz w rękach właśnie tę książkę o poświęceniu się Bożemu miłosierdziu w duchu św. Teresy z Lisieux. Omawia ona szczegółowo jej nauczanie dotyczące ofiarowania się Miłości Miłosiernej, które w istocie jest aktem poświęcenia się Bożemu miłosierdziu. Zanim jednak wyjaśnię, na czym polega ofiarowanie Małej Tereski (jak nazywa tę świętą katolicka tradycja), chciałbym powiedzieć najpierw kilka słów na temat poświęcenia się Bożemu miłosierdziu.

Idea poświęcenia się Bożemu miłosierdziu

Słowo „poświęcenie”, czy inaczej „konsekracja”, oznacza oddanie czegoś na użytek Boga.

W Kościele termin „życie konsekrowane” stosujemy wobec tych osób, które w szczególny sposób poświęcają swoje życie, by służyć Bogu, na przykład zgodnie z charyzmatem danej wspólnoty zakonnej, instytutu świeckiego, stowarzyszenia apostolskiego bądź decydując się na indywidualną formę życia konsekrowanego. Na przykład karmelitanki (do których należała św. Teresa) składają śluby zakonne, aby poświęcić się Bogu: kochać Go i służyć Mu przez modlitwę kontemplacyjną.

Oczywiście osobiste poświęcenie się miłosierdziu Bożemu jest czymś innym niż złożenie ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Jest to takie ofiarowanie się Bogu (czyli oddzielenie się dla Boga), którego może dokonać każdy – osoba duchowna, zakonnik czy zakonnica oraz osoba świecka. Jego celem jest uwielbienie Bożego miłosierdzia.

Jednym z przykładów osobistego ofiarowania się miłosierdziu Bożemu jest forma konsekracji propagowana przez św. Maksymiliana Marię Kolbego, polskiego franciszkanina, który zmarł śmiercią męczeńską w Oświęcimiu. Stworzył on formułę zawierzenia się Bogu przez Maryję. Zgodnie z myślą tego świętego, oddając się Matce Bożej, stajemy się narzędziami w Jej rękach, tak jak Ona jest narzędziem miłosierdzia w dłoniach Boga. Osobiście jestem przekonany, że poświęcenie się Bożemu miłosierdziu w duchu św. Teresy idzie jeszcze głębiej.

Poświęcenie się Bożemu miłosierdziu w duchu św. Teresy z Lisieux

Na przestrzeni lat stykałem się z wieloma modlitwami o nazwie „Poświęcenie się Bożemu miłosierdziu” i wszystkie one były wspaniałe. Jednak według mnie św. Teresa z Lisieux, Doktor Kościoła, nadała temu duchowemu aktowi nowej głębi. Jej poświęcenie się Bożemu miłosierdziu, które sama nazwała Aktem ofiarowania się Miłości Miłosiernej, było zwieńczeniem jej małej drogi i przełomowym momentem jej wzrastania w świętości.

Przedstawię szczegółowo ofiarowanie się Miłości Miłosiernej w trzecim tygodniu naszych rekolekcji, tutaj chciałbym jedynie streścić trzy jego zasadnicze aspekty. Po pierwsze, opiera się ono na głębokiej intuicji św. Teresy dotyczącej miłości Serca Jezusowego. Ta młoda karmelitanka podkreślała z żarliwością, że Serce Jezusa jest pełne miłosierdzia i pragnie wylewać swoją miłosierną miłość na ludzi, zwłaszcza na grzeszników. Po drugie, zrozumiała, że grzesznicy często zamykają swoje serca na miłosierną miłość Chrystusa, a jej odrzucenie sprawia Mu wielki ból. Po trzecie, pragnąc pocieszyć Jezusa, św. Teresa prosiła Pana, aby wlał w jej maleńką duszę całe miłosierdzie, którego nie przyjęli inni – a Bóg dał jej to miłosierdzie. Całe. To szczęśliwe doświadczenie sprawiło, że w Teresie zapłonął ogień Miłości Miłosiernej.

Podczas naszych rekolekcji będziemy mówić o tym, w jaki sposób Pan udziela tego przedziwnego daru miłosierdzia, jak możemy go otrzymać i dlaczego jest to tak ważne. W ten sposób dotarliśmy do kolejnego elementu „układanki”.

Przeczytaj dłuższy fragment „33 dni z Miłością Miłosierną” »

Książka ta, podobnie jak 33 dni do Chwały Poranka, to 33-dniowe rekolekcje indywidualne, przygotowujące do aktu ofiarowania poprzez modlitwę serca. Są one oparte na nauczaniu św. Teresy z Lisieux. Autor ukazuje nam potężne działanie prostego oddania się Miłości Miłosiernej w życiu największych świętych naszych czasów, przygotowuje nas do pójścia w ich ślady oraz wyjawia, jakie może mieć ono znaczenie dla nas i dla innych, jeśli – i kiedy – na nie się zdecydujemy.

Książkę można znaleźć na stronie Wydawnictwa PROMIC >>TUTAJ<< .

opr. ac/ac

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama