Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Anna Osuchowa

KATECHEZA W PODSTAWÓWCEOsoby zajmujące się literaturą piękną dla dzieci wiedzą, jak dużą trudność sprawia trafienie do małego odbiorcy. To samo można powiedzieć o innych podręcznikach, zwłaszcza do nauki religii. Ich opracowanie wymaga dużej znajomości nie tylko tematu, ale również psychiki dziecka. Chyba dlatego w krótkich odstępach czasu uczniowie szkoły podstawowej otrzymują coraz to nowsze, uwspółcześnione wersje katechizmów. A wszystko po to, aby z większym zainteresowaniem uczyli się religii, a pięknie wydane podręczniki były do tego zachętą i pomocą.

Te wszystkie wymogi spełniają katechizmy do klas I-VI szkoły podstawowej, wydane przez Wydawnictwo WAM Księży Jezuitów w Krakowie wspólnie z Wydawnictwem Szkolnym PWN (poza klasami III i IV, wydanymi przez WAM), pt. "Bóg z nami" dla klas I-VI, "W Chrystusie jesteśmy ludem Bożym" - klasa V, i "Chrystus żyje wśród nas" - klasa VI. Katechizmy te opracowało grono kompetentnych katechetów pod kierunkiem ks. prof. Władysława Kubika SJ (kl. I,II,III,IV), ks. prof. Jana Charytańskiego i ks. prof. Andrzeja Spławskiego (kl. V,VI). Wraz z kompletem podręczników Wydawnictwo WAM przygotowało szereg pomocy dla katechetów. Wśród nich chyba nie do zastąpienia są nowe podręczniki metodyczne dla klas I, II i III szkoły podstawowej, zatytułowane tak samo jak katechizm "Bóg z nami". Poczynione w nich zmiany wynikają z nowych wydań katechizmów dla ucznia. Uczący religii znajdzie tu propozycje konkretnych katechez. Nie znaczy to, że korzystając z nich musi rezygnować z własnych twórczych pomysłów. "Będziemy się cieszyć - czytamy we wstępie "Podręcznika metodycznego" do kl. II - jeśli wydane materiały ułatwią pracę katechetów i zainspirują powstawanie słusznych nowych pomysłów, zwłaszcza tych uwarunkowanych potrzebami dziecka i jego środowiska". Nowością są także kasety "Piosenki z katechizmu "Bóg z nami"" dla kl. I,II,III, (kier. muzyczne Paweł Piotrowski), ułatwiające pracę katechety. "Śpiew, melodia ma ogromne znaczenie w procesie dydaktycznym w szkole i na katechezie. Nie tylko wyzwala ucznia z bierności i likwiduje nudę, ale budzi sferę emocjonalną dziecka" - uzasadania udostępnienie tej formy pomocy ks. prof. W. Kubik, redaktor naczelny katechizmów. Niezwykłą propozycję stanowią "Fotosymbole", czyli dwa zestawy zawierające po 40 czarno-białych zdjęć, wykonanych z foliowanego twardego papieru, przydatne w każdej klasie. Dopełnieniem ich jest książeczka "Dydaktyka - obraz", opisująca fenomen komunikowania się i przekazu wiary za pośrednictwem obrazu oraz konkretne metody i formy pracy ze zdjęciami. A wszystko dlatego, "że przede wszystkim pragniemy pomóc dziecku, aby wchodząc w szerszy świat społeczny, odnalazło właściwe miejsce i rolę w społeczności Kościoła, a jako członek Kościoła w swoim środowisku".

opr. mg/mgCopyright © by Gość Niedzielny (35/2001)

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: dziecko katecheza katecheta podręcznik piosenka Jan Charytański Andrzej Spławski W. Kubik
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W