Anamnesis Nr 9

Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - spis treści i plik *.pdf

Ojciec Święty Jan Paweł II (w dniu 13 czerwca 1994 roku) przypomniał: "Centrum życia Kościoła stanowi nieodmiennie liturgia". Mamy więc odnowić Kościół przez pogłębienie świadomości uczestnictwa w liturgii i kontynuować ruch odnowy liturgicznej.

Temu celowi służy Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Praktycznym zaś narzędziem w realizacji tego zamiaru jest biuletyn "Hoc Facite" (od drugiego numeru pod nazwą "Anamnesis").

Numery archiwalne biuletynu Anamnesis, wydawanego od października 1994 roku, dostępne są wyłącznie w formacie .pdf


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI: OKRES WIELKIEGO POSTU I PASCHY CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA

I. DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Formularze liturgii ku czci bł. Marii Marceliny Darowskiej

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Formularz liturgii Mszy świętej

Formularz liturgii uświęcenia czasu

Orędzie Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II na Dzień Życia Konsekrowanego

II. FORMACJA LITURGICZNA

Abp Geraldo Majella Agnelo – Jan Paweł II i liturgia

O. Max Thurian – Liturgia jako kontemplacja

III. DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE

Bp Wacław Świerzawski – Wprowadzać katechumenat...

S. Adelajda Sielepin CHR – Stawać się uczniem Chrystusa w czasie

Z katechez chrzcielnych św. Jana Chryzostoma

Z dzieł pionierów odnowy liturgicznej: O. Pius Parsch – Logos i etos proboszcza

IV. PROGRAMY HOMILETYCZNE? ROK LITURGICZNY

Papież Pius XII – Rok liturgiczny (z encykliki Mediator Dei et hominum)

Papieska Komisja Biblijna – Słowo Boga Żywego w liturgii

Postępować w nowości życia z Chrystusem. Chrystus – wiara – chrzest. 1996/97 (wskazówki homiletyczne Biuletynu Kongregacji ds. Kultu Bożego)

Bp Wacław Świerzawski – Święte Misterium Paschalne dominantą roku liturgicznego

Ze skarbca Ojców – Z Homilii Paschalnej Pseudo-Hipolita

Pozycje dotyczące roku liturgicznego

O. Augustyn Jankowski OSB – Trzy zmartwychwstania wiernych

V. ŚPIEW I MUZYKA LITURGICZNA

O. Franciszek Małaczyński OSB – Hymn państwa watykańskiego

Ks. Konstanty Michalski CM – Muzyka sakralna modlitwą Mistycznego Ciała Chrystusa

VI. SZTUKA LITURGICZNA

Sztuka liturgiczna po Soborze – prezentacja podręcznika

Bp Wacław Świerzawski – Słowo wstępne do Sztuki liturgicznej...

Ks. Konstanty Michalski CM – Ars sacra – oratio corporis Christi mystici

VII. LITURGIA PRZED JUBILEUSZEM 2000

Komisja Liturgiczna Centralnego Komitetu Obchodów Jubileuszu Roku Świętego 2000 - Ku Wielkiemu Jubileuszowi 2000. Sugestie liturgiczne na rok 1996/97 – wprowadzenie

VIII.PRZEKŁADY TEKSTÓW I INFORMACJE WYDAWNICZE

O. Franciszek Małaczyński – Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie

Przegląd wydawnictw liturgicznych

Ciekawostki liturgiczne

Świat sakramentów Johannesa Pinska w serii Vetera et nova. Słowo wstępne (Bp Wacław Świerzawski)

50 lat temu: Bp Jan Stepa – Zadania duszpasterstwa na tle epoki

Ernest Hello – Niezupełnie (czyli o drodze donikąd)

IX. AKTUALNE WYDARZENIA I PROBLEMY

46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu

1000-lecie Męczeństwa Św. Wojciecha

V Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny

Święto polskiej teologii – 600-lecie Wydziału Teologicznego Krakowskiej Wszechnicy

Bp Wacław Świerzawski – W przededniu kanonizacji bł. Jana z Dukli. Kapłański rachunek sumienia (homilia u grobu Błogosławionego)

X. INFORMACJE

Inicjacja i reinicjacja – Sympozjum Komisji Kultu Bożego Episkopatu Polski

Szaty liturgiczne – Sympozjum Komisji Kultu Bożego Episkopatu Polski

Odeszli do Pana

Pius-Ramon Tragan – Niestrudzony mistrz i filar odnowy liturgicznej:

O. Adrien Maurice Nocent OSB

O. Max Thurian

 

Anamnesis Nr 9 - plik w formacie .pdf

 

opr. ab/wz

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama