Anamnesis Nr 102

Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - spis treści

Ojciec Święty Jan Paweł II (w dniu 13 czerwca 1994 roku) przypomniał: "Centrum życia Kościoła stanowi nieodmiennie liturgia". Mamy więc odnowić Kościół przez pogłębienie świadomości uczestnictwa w liturgii i kontynuować ruch odnowy liturgicznej.

Temu celowi służy Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Praktycznym zaś narzędziem w realizacji tego zamiaru jest biuletyn "Hoc Facite" (od drugiego numeru pod nazwą "Anamnesis").

Numery archiwalne biuletynu Anamnesis, wydawanego od października 1994 roku, dostępne są wyłącznie w formacie .pdf


SPIS TREŚCI 26(2020) NR 3(102)

OD REDAKCJI

Liturgia w czasie pandemii COVID-19

I. NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO

List Ojca Świętego Franciszka do wszystkich wiernych na maj 2020 r.

Przesłanie Ojca Świętego Franciszka z okazji 50. rocznicy promulgowania Obrzędu konsekracji dziewic

Odkryjmy na nowo nasz chrzest. Rozważanie Ojca Świętego Franciszka wygłoszone podczas modlitwy maryjnej z papieżem (Rzym, 12 stycznia 2020 r.)

II. DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Dekret. W czasie Covid-19

Dekret. W czasie Covid-19 (II)

Dekret w sprawie formularza Mszy świętej „W czasie pandemii”

Teksty formularza Mszy świętej „W czasie pandemii”

Nota zezwalająca na celebrowanie liturgii Triduum Paschalnego poza katedrami i kościołami parafialnymi

List w sprawie Komunii świętej poza Mszą świętą w czasie Triduum Paschalnego w roku 2020

Dekret w sprawie dodatkowego wezwania Modlitwy powszechnej w czasie wielkopostnej liturgii na cześć Męki Pańskiej

Dekret dotyczący wpisu do Kalendarza liturgicznego diecezji polskich obchodu wspomnienia św. Pawła VI, papieża

Dekret w sprawie wpisania św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, do Rzymskiego Kalendarza Ogólnego

Teksty liturgiczne na obchód wspomnienia św. Faustyny Kowalskie, dziewicy

Penitencjaria Apostolska

Nota odnośnie do sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii (20 marca 2020 r.)

Dekret odnośnie do przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii (20 marca 2020 r.)

III. NAUCZANIE BISKUPÓW O LITURGII

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

Wskazania dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach (21 marca 2020 r.)

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2020 roku

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, List z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, Komunikat

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, Uwagi redakcyjne i celebracyjne dotyczące formularza mszalnego „W czasie pandemii”

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, Komunikat w sprawie wpisania wspomnienia św. Pawła VI, papieża, do kalendarza diecezji polskich

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, Komunikat w sprawie wpisania wspomnienia św. Faustyny Kowalskiej do Rzymskiego Kalendarza Ogólnego

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, Pro memoria: dłuższa forma Mszy Wigilijnej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, Teksty na Mszę Wigilijną Niedzieli Zesłania Ducha Świętego

Abp Stanisław Gądecki, Wielkopostne nawrócenie. List pasterski Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego na Wielki Post Roku Pańskiego 2020

Abp Marek Jędraszewski, List pasterski Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego na Wielki Post 2020 roku

Abp Wiktor Skworc, List Arcybiskupa Katowickiego do osób pełniących funkcję kościelnego

Bp Roman Pindel, Wiara i zaufanie a Eucharystia. List pasterski Biskupa Bielsko-Żywieckiego na Wielki Post 2020 roku

Abp Wiktor Skworc, Pan daje wam nowe życie. Homilia Arcybiskupa Katowickiego wygłoszona w czasie Mszy Świętej z udzielaniem święceń diakonatu (Biertułtowy, 29 lutego 2020 r.)

Abp Wiktor Skworc, Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus! Homilia Arcybiskupa Katowickiego wygłoszona w czasie Mszy Świętej z udzielaniem święceń prezbiteratu (Katowice, 16 maja 2020 r.)

Bp Adam Bałabuch, Służyć Panu Bogu i człowiekowi. Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (Kraków, 5 maja 2020 r.)

Bp Arkadiusz Okroj, Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej z obrzędem konsekracji dziewicy (Pelplin, 3 maja 2020 r.)

Bp Grzegorz Olszowski, Znaleźć krzyż – największa łaska. Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej w 33. rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (Katowice, 27 lutego 2020 r.)

IV. FORMACJA LITURGICZNA

+ Ks. Sławomir Grzela, Z dziejów pustych nocy w Polsce

V. DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE

Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski

Ks. Czesław Krakowiak, Kto „pomaga” w udzielaniu sakramentu bierzmowania i wkłada ręce na kandydatów?

Adam Strug o pieśniach wielkopostnych (wywiad)

Święta Korona – męczennica ze Wschodu – patronką w obliczu epidemii

Śródpoście, garkotłuk, wielkopostne psoty – tak ongiś bywało (rozmowa)

Nowe wezwanie Modlitwy powszechnej na wielkopiątkową Liturgię na cześć Męki Pańskiej

O. Dominik Jurczak OP, W czasie epidemii liturgia jest szansą na „nawrócenie duszpasterskie” (rozmowa)

O. Dominik Jurczak OP, Groby Pańskie, święconka, procesje rezurekcyjne to polskie tradycje (rozmowa)

O. Dominik Jurczak OP, Z czym wiąże się oktawa Wielkiej Nocy (rozmowa)

Ks. Sławomir Jeziorski, Wigilia Zesłania Ducha Świętego – inspiracja dla życia i misji Kościoła

VI. INFORMACJE

Sprawozdanie z zebrania Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski (Warszawa, 2-4 marca 2020 r.)

Sprawozdanie ze spotkania Podkomisji ds. Służby Liturgicznej (Warszawa, 4 marca 2020 r.)

Watykan podkreśla nierozerwalną więź łączącą wiarę i sprawowanie sakramentów

Zmiany w przedsoborowej liturgii: nowe prefacje i święci

Pelplin: konsekracja dziewicy

Archidiecezja krakowska: pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do św. Stanisława Kazimierczyka

Kard. Sarah: Msza nie może stać się spektaklem telewizyjnym

Kard. Sarah: teraz bardziej potrzeba kapłanów niż psychologów

Singapur: małżeństwo kościelne nie przez internet

Archidiecezja warmińska ma pierwszych diakonów stałych

Przegląd realizacji motu proprio Summorum Pontificum

Powstał polski serwis poświęcony rytowi mediolańskiemu

Ustanowienie nowej Komisji ds. Studium nad diakonatem kobiet

90. urodziny ks. prof. Hansa Hollerwegera z Linz

Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny przeniesiony na rok 2021

Liturgiczne nowości wydawnicze

 

Anamnesis Nr 102 - plik w formacie .pdf

 

opr. ab/ab

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama