Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 1999

Intencje ogólne oraz misyjne Apostolstwa Modlitwy na rok 1999

Styczeń

 • Intencja ogólna: Aby w ciągu tego roku, poświęconego Bogu Ojcu, każdy człowiek wierzący nauczył się otwierać serce na Boga z wielką ufnością, jak dziecko, które powierza się opiece ojca i matki.
 • Intencja misyjna: Aby ludzie na całym świecie otworzyli się na wiarę w Boga Ojca i stali się bardziej solidarni.

Luty

 • Intencja ogólna: Aby życie najsłabszych, zwłaszcza nieuleczalnie chorych, było chronione przed groźbą eutanazji i samobójstwa wspomaganego.
 • Intencja misyjna: Aby Kościół w Wietnamie mógł cieszyć się pełną wolnością religijną i mieć pasterzy, których potrzebuje, aby pełnić swą misję.

Marzec

 • Intencja ogólna: Aby chrześcijanie przyczyniali się aktywnie do stopniowej eliminacji zadłużenia krajów ubogich oraz by rok jubileuszowy był naprawdę — zgodnie ze słowem Bożym — rokiem odpuszczenia win i wyzwolenia.
 • Intencja misyjna: Aby po Specjalnym Zgromadzeniu Synodu Biskupów poświęconym Azji Kościoły lokalne umiały jawnie i odważnie głosić Ewangelię, świadome potrzeb religijnych kontynentu azjatyckiego.

Kwiecień

 • Intencja ogólna: Aby chrześcijanie odważnie głosili swą wiarę w zmartwychwstałego Pana świadectwem słowa i życia, a w ten sposób wnosili wkład w budowę cywilizacji miłości.
 • Intencja misyjna: Aby w Afryce, nękanej przez konflity i przemoc, Kościół pełnił skutecznie swoją misję pojednania, braterstwa i pokoju.

Maj

 • Intencja ogólna: Aby młodzi, pełni energii i zdolności twórczych, stawali się i głosicielami, i świadkami słowa Jezusa — źródła nadziei, radości i pokoju.
 • Intencja misyjna: Aby chrześcijańscy rodzice, za przykładem Maryi i z Jej pomocą, umieli kształtować w dzieciach głęboką wiarę oraz gotowość do podjęcia dzieła apostolskiego i misyjnego.

Czerwiec

 • Intencja ogólna: Aby ten rok, poświęcony Bogu Ojcu, umocnił w każdym człowieku pragnienie i czynne dążenie do usunięcia podziałów oraz pojednania się z Bogiem i ludźmi.
 • Intencja misyjna: Aby Kościół w Makao ożywił swą posługę misyjną na rzecz narodu chińskiego.

Lipiec

 • Intencja ogólna: Aby chrześcijanie, okazując konkretną pomoc i życzliwość bliźnim, a zwłaszcza braciom imigrantom, byli świadkami miłości Boga Ojca do wszystkich ludzi.
 • Intencja misyjna: Aby nowe ruchy i organizacje apostolskie w Kościele coraz lepiej uświadamiały sobie swoje zadania misyjne.

Sierpień

 • Intencja ogólna: Aby dzieci Boga Ojca, z pokolenia na pokolenie, umiały wielbić Najwyższego i dziękować Mu za wielkie dzieła, jakich dokonuje On nieustannie w dziejach ludzkości.
 • Intencja misyjna: Aby w Kościołach Ameryki Łacińskiej, również za sprawą kontynentalnego Kongresu Misyjnego, umacniał się autentyczny duch misyjny służący nowej ewangelizacji.

Wrzesień

 • Intencja ogólna: Aby pracownicy środków społecznego przekazu byli coraz bardziej świadomi swoich powinności i czynnie zabiegali o poszanowanie godności każdego człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga Ojca.
 • Intencja misyjna: Aby miliony uchodźców, zwłaszcza w Afryce, mogły otrzymać chleb słowa Bożego oraz by zapewniono im skuteczną pomoc i możliwość postępu cywilizacyjnego.

Październik

 • Intencja ogólna: Aby wykładowcy i studenci uczelni katolickich starali się szerzyć kulturę, która czerpie światło i życie z wiary chrześcijańskiej.
 • Intencja misyjna: Aby w perspektywie bliskiego już Jubileuszu wszyscy ochrzczeni czuli się powołani do aktywnej współpracy misyjnej z Dziełem Krzewienia Wiary.

Listopad

 • Intencja ogólna: Aby świeccy chrześcijanie, dochowując wierności łasce chrztu, wspierali modlitwą, radą i pomocą tych, których Bóg powołuje do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.
 • Intencja misyjna: Aby ludzie starsi odkryli z radością swoją doniosłą rolę we współpracy z misjami.

Grudzień

 • Intencja ogólna: Aby w roku 2000 zabrzmiało z nową siłą ewangeliczne orędzie: «Narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan».
 • Intencja misyjna: Aby kapłani diecezjalni przyjmowali zawsze aktualne powołanie do posługi misyjnej w ramach «Fidei Donum».

Watykan, 31 grudnia 1997 r.

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama