Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. R.K.

„PASTORES”Finansowanie codziennej działalności Kościoła oraz prowadzonych przez niego dzieł budzi niekiedy duże emocje i stanowi przedmiot nieporozumień, sporów i konfliktów. Również wierni świeccy, mający zasadniczy udział w utrzymywaniu struktur kościelnych, są żywo zainteresowani, w jaki sposób osoby duchowne zdobywają środki materialne, jak z nich korzystają i w jaki sposób wspierają dzieła charytatywne. Tym wszystkim zagadnieniom — pod kątem rozeznania i refleksji — poświęcony jest kolejny, dziesiąty już, numer „Pastores” (Zima 2001).

O. Janusz Śliwa SJ podkreśla konieczność bacznego przyglądania się statusowi materialnemu polskich rodzin i na tym tle buduje swoją propozycję: „Jakiego księdza potrzebujemy?”. „Z różnych bowiem stron dochodzą głosy domagające się tego, aby Kościół i jego oficjalni przedstawiciele żyli skromniej. Preferencyjna opcja na rzecz ubogich jest pewną odpowiedzią Kościoła na owo coraz bardziej słyszalne wołanie, ale w wielu przypadkach bywa ona jedynie pustym zwrotem, za którym nie idzie żadna praktyka” — pisze autor.

Niezwykle ważny artykuł ks. Zdzisława Chlewińskiego odważnie dotyka bulwersujących niekiedy przejawów potrzeby posiadania, obserwowanych wśród księży. Autor podaje też konkretny, możliwy do zastosowania w polskich warunkach, model kapłańskiego ubóstwa oraz wskazówki, jak do takiego ubóstwa wychowywać. Jak możemy mówić o Chrystusie, który oddał się w nasze ręce, jeśli sami tego nie czynimy — pyta w kolejnym tekście generał Zakonu Kaznodziejskiego Timothy Radcliffe OP.

Krzysztof Mądel SJ w artykule „Etyka obywatelska, duchowość i podatki” porusza drażliwy społecznie problem płacenia wysokich podatków, przedstawiając to zagadnienie, dotyczące także księży, na tle Ewangelii, nauczania społecznego Kościoła oraz refleksji na tematy fiskalne, zaczerpniętych z zachodniej literatury przedmiotu. Dział artykułów zamyka tekst współzałożyciela serwisu internetowego „Mateusz”, Andrzeja Rozkruta, który zastanawia się nad możliwościami wykorzystania Internetu w dziele ewangelizacji.

Wśród wywiadów czytelnik znajdzie zapis rozmowy panelowej „Ksiądz a pieniadze”, z udziałem Hanny Gronkiewicz-Waltz, ks. Jana Sikorskiego, Marcina Przeciszewskiego oraz przedstawicieli redakcji „Pastores”. W omawianym numerze znajdujemy także duszpasterskie przemyślenia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, które mogą stanowić drogowskaz dla księży i kandydatów do kapłaństwa, a także ludzi angażujących się w przemianę swoich małych ojczyzn.

Na uwagę zasługuje także tekst, który rozpoczyna cykl rozważań poświęconych Kazaniu na Górze, pt. „Nie gromadźcie skarbów na ziemi” Józefa Augustyna SJ, a także medytacja Krzysztofa Wonsa SDS „Bóg, ja i mamona”.

Całości dopełniają świadectwa (m.in: J. Ochojskiej, misjonarza z Rwandy, księdza z Chin oraz księdza alkoholika), a także propozycje lektur oraz recenzje filmów „Prymas” Teresy Kotlarczyk i „Trzeci cud” Agnieszki Holland.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół kapłan podatki ubóstwo pieniądze mamona posiadanie Pastores
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W