Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Silvano Fausti SJ

Wolność dzieci Bożych. Komentarz do Listu do Galatów


stron: 256
format: 170x245
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7485-248-7
Wydawnictwo: Bratni Zew


List do Galatów cechuje nieprzemijająca aktualność. Jest bardzo ważny i zawsze użyteczny w drażliwych kwestiach: relacji z judaizmem i macierzystym Kościołem w Jerozolimie, dialogu ekumenicznym między poszczególnymi Kościołami oraz dialogu z innymi wyznaniami. Nadto poucza nas, abyśmy zastanawiali się nad tym, co najważniejsze.
Zachęca aby przejrzeć się w sercu swojego chrześcijańskiego doświadczenia: jesteśmy, jak wszyscy grzesznikami zbawionymi przez wiarę w Pana, który nas umiłował i ofiarował siebie samego za nas, stając się naszym bratem, co więcej, sługą, aż po śmierć krzyżową, i ofiarowując nam swojego Ducha, który woła w nas: „Abba” i uczy, jak mamy żyć po synowsku i bratersku.
List do Galatów stanowi antidotum na najcięższe zbrodnie semantyczne: takim terminom jak prawda, miłość i wolność przywraca ich pierwotne znaczenie. Słowa te stanowią nierozdzielną trynomię – bowiem nie ma prawdy bez miłości ani miłości bez wolności – w której prawda Boga i człowieka, Jego dziecka, to miłość, a miłość ze swej strony to spontaniczne docenienie, szanowanie i służenie drugiemu człowiekowi, i wreszcie wolność, która jest miłowaniem tak, jak sami zostaliśmy umiłowani.FRAGMENT:

Wstęp do pierwszego wydania

Prezentowany komentarz jest skróconym i poprawionym spisem wykładów, które odbywały się we Wspólnocie Villapizzone w roku akademickim 1991-1992, w każdy poniedziałkowy wieczór.

Zastosowana metoda wywodzi się z prawie dwudziestopięcioletniego doświadczenia w czytaniu Biblii z wiernymi. I chociaż nie brakuje odniesień do licznych studiów egzegetycznych – przy szczególnym uznaniu dla Corsaniego, jak i Schliera i Mussnera – uwaga skupia się na tekście i jego wymowie oraz na znaczeniu, jakie ma dla nas, ludzi współczesnych.

Pod koniec każdego pojedynczego fragmentu zostały zasugerowane tematy do rozważań modlitewnych: w pierwszej kolejności owoc, o jaki należy prosić Pana, w drugiej poszczególne aspekty, nad którymi warto się zastanowić, nierzadko podpierając się innymi tekstami.

Mam nadzieję, że niniejsza książka okaże się pomocna w poznawaniu i kochaniu Pana z wiarą coraz jaśniejszą i bardziej odpowiedzialną, zdolną stawić czoła pytaniom zadawanym przez współczesny świat.

Pragnę podziękować ojcu Filippo Clericiemu SI, który od lat czyta ze mną Słowo, dziękuję również mojej Wspólnocie z Villapizzone, która zachęciła mnie do pracy nad książką oraz wszystkim uczestnikom wykładów, którzy ubogacili mnie swoją aktywną obecnością.

Serdeczne podziękowanie kieruję również do Franki Montagna, Enriki d’Auria oraz Marian Baay za ich cenną współpracę.

Autor
Mediolan, Uroczystość Wielkiej Nocy 1993 r.

Wstęp do nowego wydania

Żyjemy w czasach wielkich przemian. Nasz zagubiony i skonfundowany umysł skupia się na najbardziej elementarnych aspektach rzeczywistości, aby odnaleźć jakiekolwiek punkty odniesienia. Niestety bez skutku, ponieważ właśnie tutaj dochodzi do największego nieporozumienia.

Bo my, aby wskazać na jakąś rzecz, posługujemy się słowami. A one często, ze względu na przestępstwa semantyczne, stanowią śmiertelne pułapki.

„Życie i śmierć są w mocy języka” (Prz 18,21).

Przestępstwo semantyczne, źródło naszych bolączek, polega na zmianie znaczenia słów. Motywem jest chęć manipulowania innymi i dominowania nad nimi. A bronią są dwa proste działania: pozbawienie słów ich treści, by następnie wypełnić je treścią zastępczą, która jest tym bardziej „przebojowa”, im bardziej wygląda na ładniejszą, lepszą i godną pożądania.

Tak kłamca i zabójca postępował od samego początku (por. J 8,44). Jednak dzisiaj może już iść na emeryturę, bo jego pełnomocnicy – media – wspaniale go zastępują.

Owym zbrodniczym operacjom w pierwszej kolejności poddawane są słowa najbardziej wdzięczne i smakowite. W wyniku czego prawda, miłość, wolność – niezbędne dla nas jak słońce, powietrze, woda i chleb – zostały wypaczone w ich przeciwieństwa.

Ileż przemocy w imię prawdy, ileż ofiar w imię miłości, ileż niewoli w imię wolności, i to zarówno w Kościele, jak i w całym społeczeństwie!

Wywrócenie znaczenia słowa jest gorsze od wyeliminowania człowieka, zabija bowiem godność osoby, która nie potrafi już odróżnić życia od śmierci.

Kłamstwo to zło, które przechodzi z jednego człowieka na drugiego jak zaraza i wszystkich sobą skaża. I, koniec końców, na mocy sondaży za „normalne i zdrowe” zostaje uznane to, co w rzeczywistości jest potworne i zabójcze.

List do Galatów stanowi antidotum na najcięższe zbrodnie semantyczne: takim terminom jak prawda, miłość i wolność przywraca ich pierwotne znaczenie. A słowa te tworzą nierozdzielną trynomię – bowiem nie ma prawdy bez miłości ani miłości bez wolności – w której prawda Boga i człowieka, Jego dziecka, to miłość, a miłość ze swej strony to spontaniczne docenianie, szanowanie i służenie drugiemu człowiekowi, i wreszcie wolność, która jest miłowaniem tak, jak sami zostaliśmy umiłowani.

Oto Ewangelia, Dobra Nowina, która objawia prawdę Boga i naszą prawdę: On jest Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi i braćmi dla siebie nawzajem.opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: PRAWDA wolność wartości komentarz Biblia miłość Bóg Słowo List do Galatów antidotum wolność dzieci Bożych
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W