Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Michał Wojciechowski

Barwna Biblia dla młodzieżyPismo Święte z objaśnieniami znaleźć nietrudno. Wystarczy wymienić nową Biblię Jerozolimską ze zwięzłymi, solidnymi notami, szersze i bardziej przystępne objaśnienia w wydaniu Nowego Testamentu i Psalmów z Edycji św. Pawła, czterotomową „Biblię Poznańską”. Ponadto mamy dużo ułatwionych, ilustrowanych Biblii dla dzieci. Akurat ten nadmiar jest trochę kłopotliwy, bo część tych wydań spłaszcza treść Pisma Świętego, prezentując na sposób komiksowy przygody bohaterów Biblii. Niemniej jednak są i wydania dobre, jak te z wydawnictwa Vocatio i z Edycji św. Pawła.

Natomiast nie było dotąd po polsku zadowalającej wersji Biblii dla młodzieży, odpowiedniej dla gimnazjum i liceum. Temu zapotrzebowaniu wychodzi naprzeciw książka ze wspomnianej Edycji św. Pawła, zatytułowana po prostu „Biblia”. Jest to wersja polska wydania przygotowanego przez francuskie wydawnictwo katolickie Bayard. Na blisko pięciuset stronach znalazł się wybór tekstów Pisma Świętego, z większości jego ksiąg. Z każdej wybrano od jednego do kilkunastu fragmentów różnej długości, w sumie ponad dwieście. Towarzyszą im rozmaite objaśnienia oraz bogate, ciekawe ilustracje.

Same teksty biblijne pochodzą z tłumaczenia wydania tejże Edycji, które odznacza się językiem stosunkowo przystępnym i współczesnym. Objaśnienia mają postać ramek, omawiających w kilku zdaniach kwestie należące do ówczesnej historii, życiorysy postaci biblijnych, trudności w zrozumieniu Pisma Świętego. Sprawy najważniejsze przedstawiono obszerniej na osobnych stronach. Objaśnienia są treściwe i zgodne z wiedzą biblijną, a język współczesny. Po zapoznaniu się z nimi czytelnik może lepiej zrozumieć nie tylko teksty biblijne zawarte w książce, ale i wiele podobnych. Na końcu mamy jeszcze krótki słowniczek oraz indeksy osób, miejsc i pojęć.

Dla przykładu zacytujmy tytuły objaśnień z pierwszych stron, mówiących o początkach świata: Stworzenie czy Wielki Wybuch? Czy kobieta jest winna zła w świecie? Czy potop naprawdę się zdarzył? Czy Biblia obiecuje szczęście? Biorąc na chybił trafił tytuły perykop biblijnych znalazłem przy księdze Hioba: Żeby Bóg zostawił człowieka w spokoju! Bóg jest Bogiem! Przy Księdze Przysłów: Nadstaw ucha na mądrość itd. Można liczyć na urozmaiconą lekturę — tak dla młodzieży, jak i dla dorosłych.

Ilustracje są bardzo zróżnicowane. Są wśród nich reprodukcje dzieł sztuki z dawnych wieków ze scenami biblijnymi: obrazów, rzeźb itd. Są fotografie krajobrazów i scen z życia a nawet fotosy filmowe. Są wreszcie ilustracje wykonane specjalnie dla tej książki, i to w dwóch stylach: jedne z nich to wielobarwne rysunki, inne naśladują drzeworyty. Połączenie tak rozmaitych ilustracji w jedną dobrą graficznie książkę musi wzbudzić podziw. Mnóstwo ilustracji wpłynęło jednak na cenę (60 złotych).

Biorąc pod uwagę cele książki, jest ona dopracowana prawie idealnie. Można by zaproponować zmiany, ale raczej poboczne. Osobiście brakuje mi tekstów o małżeństwie i rodzinie, takich jak z Księgi Tobiasza czy z Listu do Efezjan. Przy Dekalogu pojawił się błąd: ilustracja stosuje inną numerację przykazań, niż ta powszechnie przyjęta w Polsce, choć to może trudno było zmienić ze względów technicznych.

W sumie jest to książka godna polecenia, jako dobre wprowadzenie i zachęta do lektury Pisma Świętego, szczególnie dla młodzieży. Nadaje się na przykład na prezent na bierzmowanie. Odpowiada na wiele pytań, jakie stawiają sobie młodsi i starsi. Może więc i nauczycielom, i uczniom pomóc w katechezie.

Źródło: Posłaniec Warmiński 2008 nr 5, publikacja za zgodą autora.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież katecheza Pismo Święte komentarz biblijny edycja św. Pawła pauliści lektura Biblii Biblia dla młodzieży objaśnienia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W