Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Tomasz Jelonek

BIBLIJNE POJĘCIE SACRUM

ISBN: 978-83-7505-103-2

wyd.: WAM 2008
Spis treści
Wprowadzenie 6
SACRUM W UJĘCIU OGÓLNORELIGIOZNAWCZYM 7
PRÓBA OCENY OMAWIANEGO STANOWISKA 11
ŚWIĘTOŚĆ W BIBLII 14
BÓG JEDYNIE ŚWIĘTY 16
ŚWIĘTE IMIĘ BOGA 20
ŚWIĘTE OSOBY 23
Kapłani 23
Prorocy 28
Nazirejczycy 31
RZECZY ŚWIĘTE 36
Święty olej do namaszczania 36
Kadzidło 41
Przedmioty związane z kultem 44
Arka Przymierza 46
Ofiary 49
MIEJSCA I CZASY ŚWIĘTE 52
ORYGINALNOŚĆ BIBLIJNEGO POJĘCIA ŚWIĘTOŚCI 60
HISTORYCZNE REPERKUSJE PRZEDSTAWIONEGO POJĘCIA SACRUM 70
PODSUMOWANIE 74

Wprowadzenie

W religiologicznej literaturze dwudziestego wieku szczególne miejsce przypadło pojęciu sacrum, które jednak okazuje się bardzo niejasne1. Na tle ogólnego znaczenia pojęcia sacrum w niniejszym opracowaniu pragniemy ukazać specyficzne znaczenie sacrum w myśli biblijnej. Jednak w Biblii — co jest oczywiste — nie znajdziemy wzmiankowanego terminu, ale oryginalne ujęcie rzeczywistości tym terminem oddawanej.

W naszych rozważaniach przejdziemy od szkicowego nakreślenia rozumienia pojęcia sacrum przez współczesną religiologię do odszukania tych samych elementów w myśli biblijnej. Okaże się jednak, że biblijne pojęcie świętości, mające wiele wspólnego z pojęciem stosowanym współcześnie dla opisu zjawisk religijnych, w pełni się jednak z tym pojęciem nie identyfikuje. Będziemy starali się zobaczyć zarówno te jego aspekty, które świadczą o wspólnym rozumieniu sacrum, jak i te, które pojęcie biblijne odróżniają znacząco od koncepcji współczesnych religiologów.

Ten specyficzny kontekst biblijny, jak się okaże, ma poważne konsekwencje praktyczne i historyczne, którym postaramy się także przyjrzeć.


1 Por. C. Geffé, Chrześcijaństwo i przemiany sacrum, „Znak” 27 (1975), s. 138.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: świętość Biblia sacrum pojęcie termin religiologia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W