Rozmawiające religie

Przed modlitewnym spotkaniem przedstawicieli religii świata - Asyż 2002

Mam zamiar zaprosić przedstawicieli religii świata do Asyżu 24 stycznia 2002 roku na modlitwę o przezwyciężenie konfliktów i w celu popierania prawdziwego pokoju. Chcemy się tam wspólnie spotkać, szczególnie chrześcijanie i muzułmanie, aby głosić przed światem, że religia nie powinna nigdy stawać się powodem konfliktu, nienawiści i przemocy.
Ten, kto naprawdę bierze do siebie słowa Boga - dobrego i miłosiernego - musi usunąć z serca wszelką formę nienawiści i wrogości. W tej historycznej chwili ludzkość potrzebuje ujrzeć gesty pokoju i wysłuchać słów nadziei.
Jan Paweł II

Od wielu lat początek roku kalendarzowego upływa pod znakiem ekumenizmu. Najpierw przypominają o nim Europejskie Spotkania Młodych organizowane w różnych miastach przez wspólnotę z Taizé. Od 18 do 24 stycznia trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Znów uwaga uczniów Chrystusa skupia się na inicjatywach ekumenicznych, podejmowanych licznie, choć nie zawsze ze spektakularnymi rezultatami, przez wspólnoty chrześcijańskie. Coraz częściej w tych dniach katolicy otwierają serca nie tylko dla członków innych Kościołów. Od kilku lat 17 stycznia w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Judaizmu. Od dwóch lat poprzedza go bezpośrednio Dzień Islamu.

Takie wydarzenia wywołują pytanie o stosunek Kościoła katolickiego do wyznawców innych religii. Czy możliwy jest dialog Kościoła z wyznawcami judaizmu, islamu, buddyzmu lub hinduizmu? A jeśli taki dialog jest możliwy i dopuszczalny, to na jakich zasadach powinien się odbywać?

Często, zwłaszcza w wypowiedziach ludzi młodych, pojawia się twierdzenie, że wszystkie religie są sobie równe i żadna nie głosi pełni prawdy. Zasada mówiąca, że Kościół jest konieczny do zbawienia człowieka spotyka się z coraz mniejszym zrozumieniem. Równocześnie niechętni dialogowi zwracają uwagę, że inne religie podchodzą do niego z wielką rezerwą. Jednak Papież Jan Paweł II z uporem podejmuje próby dialogu. Odwiedził synagogę, meczet, spotykał się z buddyjskimi i hinduskimi przywódcami religijnymi. Przed 16 laty zwołał wielkie modlitewne międzyreligijne spotkanie w Asyżu. 24 stycznia br. przedstawiciele różnych religii ponownie będą modlić się o pokój na świecie.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama