Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ks. prof. Tomasz Jelonek

RECENZJA - ODPOWIEDZI NA 101 PYTAŃ O BOGA I EWOLUCJĘ

Odkąd na polu nauk biologicznych pojawiła się idea ewolucji, a więc stopniowego rozwoju świata organicznego na Ziemi, nie ustają spory pomiędzy religia a nauką. Nic więc dziwnego, że nagromadziło się bardzo wiele wątpliwości i zastrzeżeń, które przesączane do świadomości ogółu społeczeństwa, wydają się stawiać po dwu stronach barykady Boga i ewolucję, a argumentując na rzecz ewolucji, zdają się zaprzeczać Bożej interwencji we wszechświecie i całkowicie wykreślać Go z ludzkiego myślenia.

Cały ten proces, świadomie sterowany przez przeciwników Boga i religii, wynikł z logicznego błędu, który udało się tak zakamuflować, że nie poznali się na nim ani zwolennicy teorii ateistycznych, ani obrońcy Boga i Jego praw do świata. Powszechnie bowiem zgodzono się na poprawność sylogizmu o następującej budowie:

Przesłanka większa: Jeżeli istnieje ewolucja, Bóg nie istnieje.

Przesłanka mniejsza: Ewolucja jest faktem.

Wniosek: Boga nie ma.

Przesłanka mniejsza znalazła naukowe uzasadnienia, a więc zgodnie z zasadami logiki wniosek jest niepodważalny. Wrogowie religii z tryumfem ogłaszali wszystkie wyniki naukowe, potwierdzające hipotezę ewolucji, a obrońcy religii starali się tym wynikom zaprzeczyć, uważając, że jest to jedyna możliwość, aby żelazne prawo logiki nie wykreślało Boga. Oczywiście to prawo działałoby ze swoją koniecznością na niekorzyść Boga i religii, ale pod warunkiem, że przesłanka większa jest prawdziwa. Nikt nie zajął się jej weryfikacją, a cała dyskusja odbywała się na polu nauk przyrodniczych, które mogły ustalić istnienie ewolucji, a więc prawdziwość mniejszej przesłanki.

Natomiast przesłanka większa jest fałszywa. Istnienie ewolucji nie wyklucza istnienia Boga, co więcej wizja świata ewolucyjnego może przyczynić się do uformowania sobie wspanialszego obrazu Boga, który stwarzając, nie musiał „biegać” od jednego stworzenia do drugiego, ale jednym potężnym i wszechwiedzącym „stań się” powołał wszystko do istnienia i nadał prawa, dzięki którym wszystko się rozwijało. To oszałamiający obraz Boga, prawdziwie godny Jego wielkości.

Wszystkie spory i wysiłki okazały się pomyłką, niepotrzebnym wysiłkiem i śmieciem naszej cywilizacji. Ewolucja nie wykreśla Boga, ale podkreśla jego wspaniałość. Jednak liczne dziesięciolecia, przez które toczył się spór o Boga i ewolucję, pozostawiły ślady trudne do zatarcia w zbiorowej świadomości ludzi naszych czasów. Dochodzi do tego z jednej strony niewiedza, że rozwiązanie jest tak proste, a z drugiej strony zła wola, sprawiająca, że wspomniane śmieci nadal funkcjonują, że się je powtarza, gdyż były dobrym narzędziem do zwalczania religii. To zwalczanie zaś pozostaje nadal celem wielu, którym prawda jest obojętna.

W tej sytuacji potrzebujemy wielu konkretnych wyjaśnień, ukazania wielu aspektów całego zagadnienia, a przede wszystkim wykazania, że ukazana wyżej większa przesłanka sylogizmu jest fałszywa. Tę rolę podejmuje recenzowana książka, która stara się odpowiedzieć na 101 kwestii w omawianym zagadnieniu.

Problem tu poruszany nie jest obcy nikomu we współczesnym świecie, dlatego praca Johna Haughta może stać się nieocenionym przewodnikiem na drodze właściwego rozumienia ewolucji i zobaczenia, że w niczym nie zagraża ona Bogu ani prawdzie o stworzeniu świata. Religia okazuje się raz jeszcze zwycięska w walce, którą przeciw niej wytoczyła cały arsenał naukowych osiągnięć człowieka. Te osiągnięcia, jeżeli są prawdziwe i nie są wykorzystywane przeciw religii, są chlubą człowieka, potwierdzeniem daru danego mu przez Boga i nigdy nie mogą zaszkodzić religii.John F. Haught

ODPOWIEDZI NA 101 PYTAŃ O BOGA I EWOLUCJĘ

Tytuł oryginału: Responses to 101 Questions on God and Evolution

Copyright © Wydawnictwo WAM 2003
opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: życie wiara Bóg Darwin ewolucja darwinizm nauka Kościoła John F. Haught Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W