Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jonathan Düring, Hubert Hering

3 MINUTY MILCZENIA

Niezbędnik licealisty

ISBN: 978-83-7505-133-9

wyd.: WAM 2008


MODLIĆ SIĘ SŁOWAMI BIBLII

Wielu osobom wydaje się, że Biblia jest zbiorem czcigodnych przypowieści i mądrości, do których należy sięgać wtedy, gdy szuka się sensu i wskazówek, jak postąpić. Nie wszyscy zapewne wiedzą, że w Biblii można również znaleźć teksty, których bohaterowie wadzą się z Bogiem, skarżąc się na swój trudny los. Na stronach Biblii można też odkryć wersety uwielbienia i dziękczynienia, które wychwalają Boga za piękno stworzenia lub doznane szczęście. Właśnie psalmy i pieśni wyrażają chwałę Boga, który wkracza w historię człowieka i ratuje go, i oddają chwałę Zbawcy, Jezusowi Chrystusowi. Obok tekstów i śpiewów wykorzystywanych podczas liturgii eucharystycznej czy na pielgrzymkach, Biblia zawiera i takie, po które mogą sięgać ci, którzy pragną modlić się indywidualnie, w zaciszu własnego domu. Są to przecież opisy ludzkiego życia, zmagań i zwątpień człowieka w wierze, jego życiowych radości i wdzięczności.

Dołącz do grona tych, którzy po te modlitwy sięgają, ze świadomością, że Bóg przygotował dla ciebie drogę, która ma głęboki sens. W ten sposób możesz Go znaleźć, spotkać. Nawet kiedy zabraknie ci słów, by się modlić, wiedz, że On — nasz Ojciec w niebie — po prostu jest.

Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci Twoje imię
niech przyjdzie Twoje królestwo!
Naszego chleba powszedniego
dawaj nam na każdy dzień
i przebacz nam nasze grzechy,
bo i my przebaczamy każdemu,
kto przeciw nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
Łk 11, 2c-4


W utrapieniu wołałem do Pana
W utrapieniu moim wołałem do Pana,
a On mi odpowiedział.
Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy,
a Ty usłyszałeś mój głos.
Rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza
i nurt mnie ogarnął.
Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twoje
przeszły nade mną.
Rzekłem do Ciebie: Wygnany daleko od oczu Twoich,
a mimo to nadal spoglądam na Twój święty przybytek.
Wody ogarnęły mnie zewsząd, aż po gardło,
ocean mnie otoczył,
sitowie oplotło mi głowę.
do posad gór zstąpiłem,
zawory ziemi [już] za mną na zawsze.
Ale Ty wyprowadziłeś moje życie z przepaści,
Panie mój, Boże!
Gdy gasło we mnie życie,
wspomniałem Pana,
a modlitwa moja dotarła do Ciebie,
do Twego świętego przybytku
Czciciele marnych bożków
opuszczają Łaskawego dla nich.
Ale ja Tobie złożę ofiarę
z głośnym dziękczynieniem.
Spełnię to, co ślubowałem.
Zbawienie jest u Pana.
(Jon 2, 3-10)


Pan jest moim pasterzem
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
przywraca mi życie.
Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
dodają mi otuchy.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mojego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
na długie dni.
Ps 23


Pomoc przychodzi od Pana
Wznoszę swe oczy ku górom:
skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
Oto ani nie zdrzemnie się,
ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan cię strzeże,
Pan twoim cieniem
przy twym boku prawym.
Za dnia nie porazi cię słońce,
ni księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego,
czuwa nad twoim życiem.
Pan będzie strzegł
twego wyjścia i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy.
Ps 121


Alleluja!
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach!
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!
Chwalcie Go, słońce i księżycu,
chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące.
Chwalcie Go, nieba najwyższe
i wody, co są ponad niebem,
niech imię Pana wychwalają,
On bowiem nakazał i zostały stworzone,
utwierdził je na zawsze, na wieki;
nadał im prawo, które nie przeminie.
Chwalcie Pana z ziemi,
potwory i wszystkie morskie głębiny,
ogniu i gradzie, śniegu i mgło,
gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo,
góry i pagórki, drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
dzikie zwierzęta i bydło wszelakie,
To, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate,
królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,
młodzieńcy, a także dziewice,
starcy wraz z młodzieżą
niech imię Pana wychwalają,
bo tylko Jego imię jest wzniosłe,
majestat Jego góruje nad ziemią i niebem
i pomnaża moc swojego ludu.
Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych,
synów Izraela — ludu, który jest Mu bliski.
Alleluja!
Ps 148

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież modlitwa opowiadania sens życia myśli Psalmy rozważania Księga Psalmów licealista

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W