Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Luciana Frassati

CZŁOWIEK OŚMIU BŁOGOSŁAWIEŃSTW

ISBN: 978-83-7505-744-7
wyd.: Wydawnictwo WAM 2011

Spis wybranych fragmentów
Wstęp - Abp Józef Kowalczyk
Korzenie
„Czy Jezus był sierotą?”


Wstęp

Świętość jest wartością trwałą. Świętość nie ulega przedawnieniu. Święci są solą ziemi (por. Mt 5,13). Heroizm ich cnót promieniuje spoza grobu. Światła nie można chować pod korcem (Mt 5,15), a skarbów zakopywać w ziemi (por. Mt 25,25).

W świetle tych słów Jezusa Chrystusa, Boskiego Mistrza Doskonałości, jawi się nam sylwetka Pier Giorgia Frassatiego, którego Papież Jan Paweł II ogłosił błogosławionym w dniu 20 maja 1990 r. Ojciec Święty nawiedzając w dniu 16 lipca 1989 r. Pollone, miejscowość, z którą rodzina Frassati-Gawrońskich była związana, powiedział: „Pozdrawiam rodzinę Pier Giorgio Frassatiego, a w szczególności jego siostrę Panią Lucianę Frassati-Gawrońską. Właśnie odwiedziłem grób Pier Giorgia, waszego wybitnego rodaka. Przybyłem tu ze względu na niego: pragnąłem złożyć hołd temu młodemu człowiekowi, który potrafił w naszym stuleciu niezwykle świadczyć o Chrystusie. (...) Także i ja doznałem w młodości dobroczynnego wpływu jego przykładu i jako uczeń byłem pod wrażeniem mocy jego chrześcijańskiego świadectwa. Chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na jego działalność w Konferencji św. Wincentego a Paulo i w Akcji Katolickiej, która w nim ma jednego z najbardziej fascynujących przedstawicieli. Szczególna siła jego świadectwa wywodzi się z radykalnego przylgnięcia do Chrystusa, ze szczerej wierności Kościołowi, z wielkodusznego zaangażowania misyjnego. Jego przykład nie utracił nic ze swojej porywającej siły. Wszystkim, a zwłaszcza młodym, życzę, aby umieli czerpać z jego krótkiego, lecz kryształowego życia natchnienie i zachętę do chrześcijańskiego świadectwa”. Natomiast w homilii beatyfikacyjnej podkreślił, że powołanie Pier Giorgia, jako chrześcijanina świeckiego, realizowało się w najrozmaitszej działalności społecznej i politycznej. On niejako dowodzi, że „szczęściem jest życie w duchu Chrystusa, w duchu Błogosławieństw, i że tylko ten, kto staje się »człowiekiem Błogosławieństw« umie darzyć braci miłością i pokojem. (...) Zaświadcza, że świętość jest dostępna dla wszystkich i że tylko rewolucja Miłości może rozpalić w ludzkich sercach nadzieję na lepszą przyszłość”. Pier Giorgio Frassati „jest także człowiekiem naszego wieku, człowiekiem nowoczesnym, człowiekiem, który bardzo umiłował”.

Benedykt XVI w swoim Orędziu z okazji XXV Światowego Dnia Młodzieży w dniu 28 marca 2010 r. nawiązał do postaci błogosławionego w następujących słowach: „Mając wzrok utkwiony w życie wieczne, błogosławiony Pier Giorgio Frassati, który umarł w 1925 r. w wieku 24 lat, mówił: »Pragnę żyć, a nie wegetować«” i na zdjęciu ukazującym góry, wysłanym do przyjaciela, napisał: »Ku szczytowi«, czyniąc aluzję do doskonałości chrześcijańskiej, ale również do życia wiecznego”. Cieszę się, że ukazuje się kolejne wydanie książki o tym niezwykłym młodzieńcu, którego życie na tej ziemi określono jako całkowicie pogrążone w Bożej tajemnicy i oddane służbie bliźniemu. Książka ta, opisując sylwetkę błogosławionego Pier Giorgio, ukazuje w nowym świetle ewangeliczny skarb, który ubogaca i światło, które oświeca. Przesłanie Jego bohaterskiego życia ma swoją wymowę i budzi entuzjazm zwłaszcza wśród ludzi młodych.

Życzę wszystkim czytelnikom, by lektura tej książki zachęcała do budowania cywilizacji miłości tak bardzo potrzebnej współczesnemu światu.

Abp Józef Kowalczyk
Prymas Polski

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość biografia ewangelizacja beatyfikacja ubodzy Pier Giorgio Frassati

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W