Święta siostra Faustyna Kowalska - sekretarka Bożego Miłosierdzia

Biografia św. Faustyny Kowalskiej - fragmenty książki

Święta siostra Faustyna Kowalska - sekretarka Bożego Miłosierdzia

ANDRZEJ SUJKA

Święta siostra Faustyna Kowalska
SEKRETARKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Księga Świętych

© Copyright by Wydawnictwo "M", Kraków 2001
ISBN 83-7221-317-8

Wydawnictwo "M", ul. Zamkowa 4/4, 30-301 Kraków, tel./fax (012) 269-34-62, 269-32-74, 269-32-77 http://www.wydm.pl, e-mail: wydm@wydm.pl

Wstęp

Gdybyś, Czytelniku, znalazł się po południu o godz. 15.00 w którym z miast na Filipinach, spostrzegłbyś ze zdumieniem, że o tej porze niemal pustoszeją tam ulice. Ludzie w kościo łach, w swoich domach i w miejscach pracy odmawiają koronkę do Miłosierdzia Bożego, której nauczyła nas siostra Faustyna Kowalska. Tak powszechnego kultu Miłosiernego Boga nie ma nigdzie indziej na świecie, ale rozwija się on dynamicznie niemal we wszystkich zakątkach naszego globu.

To wielkie zwycięstwo polskiej świętej, a właściwie zwycięstwo Boga, który za jej pośrednictwem przypomniał nam, że nie sprawiedliwość, ale właśnie miłosierdzie jest Jego najprawdziwszym imieniem. Naprawdę trudno jest nieraz zrozumieć jak to się dzieje, że pewne zjawiska w Kościele postępują tak szybko. Można tylko wierzyć, że tak właśnie chce Bóg, aby nieść ratunek błądzącemu człowiekowi. Przecież jeszcze nie tak tak dawno kult Miłosierdzia Bożego "w wydaniu s. Faustyny" był zakazany. Pamiętam jak w połowie lat siedemdziesiątych podczas pielgrzymek na Jasną Górę odmawialiśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego, bo już dochodziły sygnały z Watykanu, że bliski jest dzień, kiedy zostanie odwołany zakaz Świętego Oficjum. Gdy tak się stało, grunt pod nabożeństwo Miłosierdzia Bożego był u nas przygotowany niemal w każdym kościele zawieszano obraz Jezusa Miłosiernego, powstawały grupy modlitewne, a koronka stała się obok różańca najczęściej odmawianą modlitwą.

Sama siostra Faustyna, obok ojca Pio, stała się bardzo szybko najpopularniejszą współczesną świętą nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wiele na to wskazuje, że ta prosta, niewykształcona zakonnica, która nie ukończyła nawet szkoły podstawowej, zostanie ogłoszona doktorem Kościoła. Paradoks to tylko pozorny, gdy przypomnimy sobie jak Jezus wysławiał swego Ojca za to, że "zakrył te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawił je prostaczkom" (Mt 11,25). Tak samo nie powinno dziwić choć tu i ówdzie słyszy się opinie, że kult s. Faustyny rozwija się przede wszystkim w kręgach ludzi prostych, niewykształconych iż jej "Dzienniczek" fascynuje intelektualistów. Przykład śp. ks. prof. Józefa Tischnera, autora świetnych publikacji o s. Faustynie ma tutaj szczególną wymowę.

Fenomen powszechnej popularności naszej świętej najprościej da się wytłumaczyć coraz większym głodem mistycyzmu we współczesnym człowieku, wbrew złowróżbnym przepowiedniom, iż sekularyzacja i konsumizm zagłuszą i zniszczą w nas wrażliwość na to, co boskie.

O siostrze Faustynie i o jej przesłaniu wydano już wiele książek i publikacji, jednak nigdy nie będzie ich za dużo, bo idea Miłosierdzia Bożego, aczkolwiek zdobywa świat, nie wszystkim ludziom jest jeszcze znana. Publikacja, którą oddajemy Czytelnikom, w sposób przystępny przedstawia najważniejsze wątki z życia i przesłania Sekretarki Bożego Miłosierdzia.

Jej zaletą jest to, że nie ogranicza się tylko do polskiego kontekstu, ale ukazuje s. Faustynę na tle innych wielkich postaci Kościoła. Widać tu wyraźnie, że jej niektóre doświadczenia mistyczne podobne były do tych, jakich doznali inni znani święci, jak św. Katarzyna ze Sieny, św. Teresa z Lisieux czy św. Jan Vianney.

Gdyby autor ograniczył się jedynie do streszczenia życia i dorobku piśmienniczego siostry Faustyny, jego publikacja niewiele różniłaby się od innych. Zwraca on na przykład uwagę na to, jak Faustyna stale czegoś od Jezusa oczekiwała. "Mistyczka, która wobec Boga widziała swoją nicość, zarazem zachowywała się jak każde dziecko wobec matki: nie miała żadnych zahamowań, żeby natarczywie (!) prosić Najwyższego o różne sprawy małe, wielkie, trudne, zwyczajne". Pyta autor: "Czyż to nie piękne?". Tak, piękne, bo w takiej postawie wyraża się ufność wobec Boga, a to jest przejawem głębokiej wiary.

GRZEGORZ POLAK

Wprowadzenie

Święta Maria Faustyna Helena Kowalska milionom ludzi w Polsce i na całym świecie znana jako siostra Faustyna była zakonnicą ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, której Bóg polecił przekazanie ludziom wielkiej tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Gdy Święta po raz pierwszy powiedziała o tym swojemu spowiednikowi, ten odesłał ją do psychiatry. Ta wiejska dziewczyna ukończyła trzy klasy szkoły powszechnej, w klasztorze mogła pełnić jedynie obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Jednak to ona w swoim Dzienniczku zapisała, że miłosierdzie Boże jest jak złota nić wpleciona w całe życie człowieka. I to do niej Pan Jezus skierował niezwykłe słowa: "W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca" (Dz. 1588).

W czasie Soboru Watykańskiego II była najsłynniejszą na całym świecie kandydatką na ołtarze, chociaż dopiero w roku 1978 Kongregacja Nauki Wiary odwołała zakaz Świętego Oficjum z 1959 roku dotyczący "nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia w formach proponowanych przez siostrę Faustynę Kowalską". Jan Paweł II, który jako metropolita krakowski rozpoczął i zakończył proces informacyjny w sprawie wyniesienia na ołtarze siostry Faustyny, a jako papież beatyfikował ją 18 kwietnia 1993 roku i kanonizował 30 kwietnia 2000 roku, potwierdził, że prawda o Miłosierdziu Bożym przekazana ludziom poprzez charyzmat tej prostej zakonnicy jest bardzo potrzebna współczesnemu światu. Bo właśnie Faustyna złożyła swoje życie w ofierze za grzeszników, szczególnie za tych, którzy zwątpili w Miłosierdzie Boże i którym zagrażała utrata zbawienia. Sam Chrystus nazwał ją sekretarką swojego Miłosierdzia i nakazał zapisywać to, co jej przekazuje, chociaż... nie ukończyła nawet szkoły podstawowej i popełniała błędy ortograficzne.

Po latach teologowie doszli do wniosku, że święta siostra Faustyna jest największą współczesną mistyczką Kościoła powszechnego i mistyczką cywilizacji miłosierdzia. Jej doświadczenie Boga i towarzyszące mu stany nadzwyczajne porównują z duchowymi przeżyciami takich mistyczek, jak doktor Kościoła święta Katarzyna ze Sieny i święta Małgorzata Maria Alacoque. Kult Miłosierdzia Bożego, zainicjowany przez nią i ks. Michała Sopoćko, rozwinął się z Polski na cały świat. Najbardziej przyjął się na Filipinach, gdzie codziennie o godzinie 15.00 zamiera ruch na ulicach i odmawiana jest koronka do Miłosierdzia Bożego; ludzie czczą w ten sposób moment konania Jezusa na krzyżu i korzystają z czasu łaski.

Spis treści

Wstęp5
Wprowadzenie 8
Droga do klasztoru 11
Pierwsze lata formacji zakonnej 19
Noc ciemności 28
Pierwsze wizje siostry Faustyny 33
W Betlejem orędzia Bożego miłosierdzia 40
Trudne zobowiązanie 47
Śluby wieczyste 50
W Wilnie 58
W Krakowie 89
Modlimy się ze świętą s. Faustyną 123

opr. mg/mg
Święta siostra Faustyna Kowalska - sekretarka Bożego Miłosierdzia
Copyright © by Wydawnictwo "m"

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama