Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


John Main OSB

MEDYTACJA CHRZEŚCIJAŃSKA

Głód głębi serca

ISBN: 978-83-7505-438-5
wyd.: WAM 2009
Spis treści
O książce 11
John Main i medytacja chrześcijańska 13
Przedmowa 17
Wstęp 21
1 ISTOTA MEDYTACJI 29
1.1 Pełnia istnienia 30
1.2 Pozostawianie ego za sobą 33
1.3 Odkrywanie potencjału 37
1.4 Sens ostateczny 40
1.5 Ekspansja istnienia 43
1.6 Powrót do centrum 45
2 PRAKTYKA 49
2.1 Jak medytować? 50
2.2 Podstawy medytacji 51
2.3 Kiedy medytować? 53
2.4 Rozproszenia 57
2.5 Przygotowanie do medytacji 60
3 TEOLOGIA 63
3.1 Teologia modlitwy 64
3.2 Tylko jedna modlitwa 66
3.3 Porzucając wszelkie koncepcje Boga 69
3.4 Zatracając się w Chrystusie 72
3.5 Tajemnicza obecność Boga w nas 74
3.6 Narodziny Chrystusa w sercu 76
3.7 Transformacja świadomości 79
3.8 Śmierć i zmartwychwstanie 82
4 MANTRA 85
4.1 Chwalebne ubóstwo mantry 86
4.2 Wybór mantry 89
4.3 Etapy powtarzania mantry 91
4.4 Recytowanie i „wybrzmiewanie” mantry 93
4.5 Wsłuchiwanie się w mantrę 96
4.6 Powtarzaj mantrę do czasu, gdy już nie będziesz jej powtarzać 98
4.7 Oddychanie i mantra 100
5 TRADYCJA 103
5.1 Co mówi tradycja? 104
5.2 Tradycja mantry 107
5.3 Czystość serca 111
5.4 Jan Kasjan 115
5.5 Mantra w modlitwie chrześcijańskiej 118
6 ŚCIEŻKA MEDYTACJI 121
6.1 Starajcie się naprzód o królestwo 122
6.2 Przekraczanie „ja” 124
6.3 Jak wytrwać? 126
6.4 Medytacja jako sztuka 128
6.5 Bez oczekiwań 131
6.6 Zjawiska psychiczne 133
6.7 Trwanie w ciszy 135
6.8 Droga mantry 137
6.9 Ostateczny cel medytacji 139
7 OWOCE 141
7.1 Życie w chwili obecnej 142
7.2 Umiejętność bycia 144
7.3 Porzucanie pragnień 146
7.4 Nieprzywiązywanie się 149
7.5 Wolność ducha 152
7.6 Wolność 154
7.7 Wzrastanie w miłości 156
7.8 Zakorzenienie w Bogu 159
7.9 Życie w harmonii 161
7.10 Dojrzałe relacje 163
7.11 Wspólnota chrześcijańska 166
7.12 Skupianie uwagi na drugim 170
7.13 Sens, znaczenie i cel 173
7.14 Stałość 175
7.15 Życie w pełni 177
7.16 System wartości zakorzeniony w Bogu 179
8 DROGA 183
8.1 Droga milczenia 184
8.2 Droga trwania w bezruchu 187
8.3 Droga prostoty 190
8.4 Droga dyscypliny 193
8.5 Droga zaangażowania 195
8.6 Droga utraty własnego „ja” 198
8.7 Droga wiary 200
8.8 Droga zaufania 204
8.9 Droga miłości 207
8.10 Droga mądrości 211
8.11 Droga oświecenia 215
8.12 Droga pokoju 218
8.13 Droga uważności 221
Bibliografia 225
Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej 228
Adresy 230

O książce

Książka zawiera sześćdziesiąt dziewięć tekstów wybranych z nauk wygłoszonych przez Johna Maina. Zostały one ułożone tematycznie w ośmiu rozdziałach. Stanowią jasny i wyczerpujący zarys materiału na temat modlitwy autorstwa jednego z mistrzów życia duchowego XX wieku. Nagrania, z których pochodzą wybrane artykuły, zostały wydane przez księgarnię Medio Media, związaną ze Światową Wspólnotą Medytacji Chrześcijańskiej. Teksty zawarte w tej książce pokrywają się z oryginalnymi nagraniami słów Johna Maina zapisanymi na dziesięciu płytach CD, które zostały wydane w formie albumu pod tytułem: Głód głębi i sensu (The Hunger for Depth and Meaning). Przystosowane do współczesnych czasów nauczanie Johna Maina na temat modlitwy kontemplacyjnej skierowane jest do wszystkich ludzi bez względu na wiek, zawód i status społeczny. Wychodzi ono naprzeciw ich duchowym zmaganiom związanym z usiłowaniem odnalezieniu sensu życia.

Wielu wczesnochrześcijańskich mistrzów życia monastycznego, jak na przykład żyjący w IV w. Ewagriusz z Pontu, unikało rozwlekłego, abstrakcyjnego nauczania i wolało przekazywać nauki w formie krótkich i zwięzłych powiedzeń do zapamiętania lub rozmyślania. John Main nauczał medytacji według tej wczesnochrześcijańskiej tradycji.

Książka może być zatem źródłem inspiracji i zachętą do codziennej medytacji, praktykowanej rano i wieczorem. Osoby praktykujące medytację mogą ją czytać krok po kroku, aby systematycznie przyswajać sobie rozległe, lecz jednocześnie idące w głąb rozumienie tradycji kontemplatywnej. Mogą ją również czytać selektywnie, wybierając jeden lub kilka fragmentów przed medytacją lub po jej zakończeniu. Powtórzenie kilku tematów było zamierzone, ponieważ w trakcie zdobywania wiedzy duchowej nie koncentrujemy się na ciągłym poznawaniu czegoś nowego, ale raczej na stałym zgłębianiu poznawanej prawdy.

Książka może być również z powodzeniem stosowana na spotkaniach grup medytacyjnych. Jako powszechną praktykę przyjęto rozpoczynanie cotygodniowych spotkań grup medytacyjnych od słuchania nauk Johna Maina, poprzedzających samą medytację. Po medytacji członkowie grupy często dzielą się swoimi refl eksjami na temat nauczania oraz tego, jak oświetla ono ich duchową ścieżkę, na której zdecydowali się trwać.

dalej >>

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wolność dyscyplina harmonia oświecenie cisza spokój mantra medytacja chrześcijańska medytowanie John Main

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W