Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Stanisław Mrozek SJ

SPRAWIEDLIWOŚĆ NIE WYSTARCZY

Rozważania o kulcie Miłosierdzia Bożego

ISBN: 978-83-7505-317-3

wyd.: WAM 2009
Spis treści
Słowo wstępne 5
I. OBJAWIENIE MIŁOSIERDZIA 9
1. Imię Boga 9
2. Od początku Bóg objawia swe miłosierdzie10
3. Szczególne objawienie Miłosierdzia Bożego13
4. W sakramentach doświadczamy Miłosierdzia Bożego 16
II. POSŁANNICTWO KOŚCIOŁA DZISIAJ I JUTRO według encykliki „O Bożym Miłosierdziu” (DiM)21
1. Pilna potrzeba czasów odwołania się do Miłosierdzia Boga i świadczenia o Nim21
2. Miłosierdzie Boga w posłannictwie Kościoła24
A) Miłosierdzie Boże winien Kościół wyznawać24
B) Miłosierdzie Boże winien Kościół głosić25
C) Kościół stara się również czynić miłosierdzie26
D) Kościół nie może zapomnieć o modlitwie29
III. DUCHOWOŚĆ I APOSTOLSTWO CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO33
1. Miłosierdzie i chrześcijaństwo 33
2. Liczy się tylko ufność i miłość miłosierna35
A) Ufność35
B) Miłość miłosierna 43
3. Apostolstwo w służbie Miłosierdzia Bożego50
A) Nasze apostolstwo50
B) Postawa apostolska s. Faustyny Kowalskiej56
4. Podsumowanie66
IV. PIERWSZA DOSKONAŁA CZCICIELKA I APOSTOŁKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO — MARYJA67
a) Nawiedzenie (Łk 1, 39-59)71
b) Ofiarowanie w świątyni (Łk 2, 22n.)72
c) Winna Kana (J 2, 1-11)72
V. CO NOWEGO WNOSI WYBRANIE I POSŁANNICTWO ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJij77
1. Wybranie77
2. Posłannictwo81
Obraz Miłosierdzia86
Święto Miłosierdzia Bożego 91
Koronka do Miłosierdzia Bożego96
Godzina Miłosierdzia100
VI. PRZESZKODY W ROZWOJU NABOŻEŃSTWA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO106
1. Błędne albo niepełne przekazywanie Orędzia Miłosierdzia Bożego107
2. Brak roztropności w apostolskiej gorliwości107
3. Grzechy przeciwko Miłosierdziu Bożemu109
4. Zaniedbanie wychowania młodych ludzi, także dzieci, do miłosierdzia i apostolstwa111
5. Złość szatana112
VII. PROPOZYCJA PROGRAMU NABOŻEŃSTWA PUBLICZNEGO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO114
VIII. ŚLADAMI MIŁOSIERNEGO ZBAWICIELA „Droga krzyżowa”117
IX. MIŁOŚĆ MIŁOSIERNA W TAJEMNICACH RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO (w oparciu o teksty „Dzienniczka” s. Faustyny)127
X. KONTEMPLACJA: JEZUS NA KRZYŻU JAKO SAMO MIŁOSIERDZIE 137
A. Wstęp do kontemplacji 137
B. Przebieg kontemplacji 137
C. Zakończenie kontemplacji140
XI. WYBÓR PIEŚNI.142
A) Pieśni do Miłosierdzia Bożego142
B) Pieśni do Miłosiernej Matki Bożej 171
C) Pieśni do św. Faustyny175
XII. WYJAŚNIENIA KOŃCOWE182
1. W jakim sensie miłosierdzie jest objawieniem największego przymiotu Boga?182
2. Miłosierdzie Boga a potępienie wieczne184
3. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego a kult Najświętszego Serca Pana Jezusa187
4. Miłosierdzie Boże a kapłaństwo 191
5. Sens organizacji Rekolekcji i Misji Miłosierdzia Bożego193

SŁOWO WSTĘPNE

W czasie obecnych, tak intensywnych, przemian i zagrożeń dla pokoju w Europie i świecie orędzie Chrystusa Miłosiernego okazuje się nagląco aktualne.

Chrystus przez s. Faustynę Kowalską kieruje do świata współczesnego następujące słowa: „Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do Miłosiernego Serca Mojego, a Ja ją napełnię pokojem” (Dz. n. 1074).

„Niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają się do źródła miłosierdzia Mojego, niech korzystają z Krwi i Wody, która dla nich wytrysła” (Dz. n. 848). „Daję ludzkości ostatnią deskę ratunku — to jest ucieczkę do Miłosierdzia Mojego” (Dz. n. 998).

Namiestnik zaś Chrystusa Pana — Jan Paweł II — w encyklice „O Bożym Miłosierdziu” wydanej w 1980 r. stwierdza: „Doświadczenie przeszłości i współczesności wskazuje na to, że sprawiedliwość sama nie wystarcza, że — co więcej — może doprowadzić do zaprzeczenia i zniweczenia siebie samej, jeśli nie dopuści się do kształtowania życia ludzkiego w różnych jego wymiarach owej głębszej mocy, jaką jest miłość” (DiM 12).

Ks. Jerzy Popiełuszko mówił ongiś: „Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez miłości nie można być w pełni sprawiedliwym. Gdzie jest brak miłości, tam na jej miejsce wchodzi nienawiść i przemoc”.

Zatem chrześcijański system wartości opiera się na miłości, i to miłości miłosiernej; i w takich czasach, jak nasze, przypomina bogatego w miłosierdzie Boga (zob. Ef 2, 4) i mówi o pilnej konieczności zwrócenia się do Niego (zob. DiM). Niniejsza publikacja pragnie — choć w sposób nieudolny — tej sprawie służyć i pomóc wszystkim odnaleźć drogę do Miłosierdzia Bożego przez właściwie rozumiane i praktykowane Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Tomasz Merton utrzymywał: „Za pomocą miłosierdzia można przemienić cały świat, w którym tyle zła”. Te słowa dedykuję wszystkim duszpasterzom, rodzicom, rekolekcjonistom, misjonarzom, wychowawcom i ludziom dobrej woli.

Będę szczerze uradowany, jeśli Czytelnik otworzy się na Miłosierdzie Boże i sam Go doświadczy, jak ten, który to pisze. Jeszcze pragnę podziękować całym sercem Starowiejskiej Matce Miłosierdzia za natchnienie i pomoc w napisaniu tych rozważań. W Jej ręce je składam ku większej chwale Boga.

Ks. Stanisław Mrozek SJ

Przy Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Starej Wsi — Ziemia Sanocka w dniu Święta Matki Kościoła, 31.05.1993 r.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość ufność miłosierdzie Boże Faustyna Kowalska Michał Sopoćko kult Miłosierdzia Bożego Jezu, ufam Tobie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W