Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


CO ZABRAĆ ZE SOBĄ PO PIERWSZYM TYGODNIU
ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH?

Refleksje i wskazówki pomocne w odprawieniu i kontynuacji
Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli
pod redakcją Józefa Augustyna SJ
Wydanie V rozszerzone

ISBN: 978-83-7505-213-8

wyd.: WAM 2009
Spis treści
Wstęp5
WIZJA PIERWSZEGO TYGODNIA ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH
Bp Antoni Długosz
Ćwiczenia duchowne skarbem Kościoła powszechnego 11
Ćwiczenia duchowne szczególnym drogowskazem12
Dynamika Ćwiczeń duchownych13
Ćwiczenia duchowne w historii Kościoła17
Ćwiczenia duchowne wciąż aktualne22
Józef Augustyn SJ
Poznać zasadnicze motywy swojego działania24
Fascynacja i rozczarowanie 25
Najgorsza jest pycha27
Zwrócić się całym sercem ku Miłosiernemu28
Cierpliwość wobec samego siebie 30
Wgląd w samego siebie31
Willi Lambert SJ
Ćwiczenia drogą wyzwolenia 35
Wyzwalająca treść Ćwiczeń36
Podstawy stawania się wolnym42
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus44
Na tropie wolności 49
Krzysztof Osuch SJ
Wolność i wyzwolenie w pierwszym tygodniu Ćwiczeń duchownych56
Fatalne zobojętnienie57
Przebudzenie wolności58
Wolność dla wartości i Boga59
Zaszyfrować Miłość60
Grzech aniołów61
Upadek w raju i inne grzechy63
Trwożne pytania64
Ocalająca Miłość65
Rozmowa z Ukrzyżowanym 65
Nie pomijać rozważań o piekle 67
Możliwa kontynuacja 68
Tomáš Špidlík SJ
Pierwszy tydzień Ćwiczeń duchownych70
Stan człowieka grzesznego70
Piekło73
Logika grzechu74
Rachunek sumienia77
Żal za grzechy, skrucha (pénthos)82
GRZECH I MIŁOSIERDZIE
Stanisław Biel SJ
Grzech i nawrócenie w pierwszym tygodniu Ćwiczeń duchownych91
Dynamika grzechu w medytacjach pierwszego tygodnia92
Nawrócenie celem pierwszego tygodnia99
Doświadczenie żalu i bólu100
Sens ascezy102
Bronisław Mokrzycki SJ
Grzech aniołów, grzech Adama, grzech jednego człowieka, grzech własny105
Historia czy misterium?106
Misterium iniquitatis — zaprzeczeniem i odwrotnością misterium Caritatis107
Personalistyczno-dialogiczne ujęcie grzechu111
Wymiar grzechu113
Uwagi na marginesie pierwszego tygodnia Ćwiczeń116
Henryk Dziadosz SJ
Medytacja pod krzyżem119
Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę?121
Strach przed śmiercią123
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan125
Stanisław Morgalla SJ
Ach, żałuję za me złości... Psychologiczne aspekty przeżywania grzechu i nawrócenia 128
Grzech — prawda, która boli 129
Żal za grzechy — z miłości czy z lęku?134
Nawrócenie — owoc niezasłużonej łaski 140
Józef Augustyn SJ
Spowiedź i życie145
Najlepszy ze wszystkich darów146
Dlaczego trudno przystępować do sakramentu pojednania149
Szczerość i zawstydzenie przed Bogiem151
Całościowy ogląd życia153
Pan jest moim sędzią154
Stanisław Łucarz SJ
Modlitwa i spowiedź157
Modlitwa darem Boga158
Sakrament miłosierdzia160
Modlitwa słowem Bożym162
MODLITWA I ROZEZNAWANIE DUCHOWE
Stanisław Biel SJ
Praktyka modlitwy w życiu codziennym169
Miejsce zewnętrzne i wewnętrzne169
Czas modlitwy172
Postawy ciała na modlitwie 174
Rola kierownictwa duchowego177
Wierność modlitwie178
Krzysztof Wons SDS
Lectio divina szkołą słuchania182
Modlitwa do Ducha Świętego183
„Okaleczone czytanie”184
Konieczność ascezy185
Uczyć się słuchania188
Szukanie kluczowego słowa191
Waga czasu192
Krzysztof Osuch SJ
Codzienny rachunek sumienia 194
Punkt 1. Dziękować Bogu, Panu naszemu, za otrzymane dobrodziejstwa194
Punkt 2. Prosić o łaskę poznania grzechów i odrzucenia ich196
Punkt 3. Żądać od duszy swojej zdania sprawy197
Punkt 4. Prosić Boga, Pana naszego, o przebaczenie win201
Punkt 5. Postanowić poprawę przy Jego łasce205
Krzysztof Osuch SJ
Rachunek sumienia szczegółowy i codzienny 207
Oczyszczenie serca208
Działać „metodycznie” 210
Chcieć się poprawić i wyleczyć212
Ważność motywacji214
Szczegółowy przedmiot 216
Kolejność w szczegółowym rachunku sumienia 217
Konieczny czas219
Krzysztof Osuch SJ
Reguły o rozeznawaniu duchów pierwszego tygodnia Ćwiczeń duchownych w codziennym życiu221
Horyzont wiary222
Dwie przynależności223
Natchnienia — jakie i od kogo?225
Słuszny niepokój227
Przesłanie bólu 230
Duch Święty — w pocieszeniu i bólu 231
Kontekst cywilizacji śmierci233
Andrzej Sarnacki SJ
Krótki komentarz do reguł o rozeznawaniu duchów pierwszego tygodnia Ćwiczeń duchownych 236
Działanie dobrego ducha 237
Działanie złego ducha239
Jak postępować w strapieniu242
Przyczyny strapienia 245
Trzy szczegółowe strategie nieprzyjaciela248
Postępowanie w pocieszeniu254
Andrzej Sarnacki SJ
O kierownictwie duchowym257
Sens kierownictwa duchowego 257
Mistrz i uczeń 259
Oczekiwania wobec kierownika 263
Rozmowa w kierownictwie duchowym 266
Spotkanie z kierownikiem269
ĆWIECZNIA DUCHOWNE W PRAKTYCE CODZIENNEGO ŻYCIA
Krzysztof Wons SDS
Z rekolekcji w codzienność275
Przygotowanie do codzienności276
Budować codzienność na słowie Bożym277
Jak żyć ze słowem Bożym na co dzień278
Pielęgnować rozeznawanie duchowe286
Rachunek sumienia 288
Św. Ignacy Loyola
Addycje pierwszego tygodnia Ćwiczeń duchownych291

WSTĘP

Oddajemy do rąk Państwa drugi tom z serii Co zabrać ze sobą?

Po szczerym odprawieniu pierwszej części rekolekcji ignacjańskich, tzw. pierwszego tygodnia, rekolektant wychodzi zwykle z Ćwiczeń wewnętrznie zraniony poznaniem głębi zła swego grzechu, ale jednocześnie z wielką nadzieją na wewnętrzne uzdrowienie, jaką wlewa w jego serce przebaczająca miłość Ojca objawiona w Jezusie Ukrzyżowanym. I choć osoba po pierwszym tygodniu doświadcza pewnego rozdarcia między bólem a nadzieją, to jednak przeczuwa, że paradoksalnie to ono właśnie przyniesie jej wewnętrzne uspokojenie, pocieszenie i radość. Na dnie serca osób opuszczających dom rekolekcyjny po Ćwiczeniach rodzi się pełne troski pytanie: Jak zatrzymać i utrwalić owoc pierwszego tygodnia? Niniejszy tom pragnie być skromną pomocą w szukaniu na nie odpowiedzi.

1. Książka Co zabrać ze sobą? Po pierwszym tygodniu „Ćwiczeń duchownych” stanowi pomoc dla rekolektanta w pogłębieniu — także intelektualnym — dynami6 ki pierwszego tygodnia, która odzwierciedla proces nawrócenia, jaki ma miejsce w każdym autentycznym życiu chrześcijańskim. Chrześcijanin jest przecież człowiekiem nieustannego nawrócenia. Lektura książki pomaga też rekolektantom nabierać zdrowego dystansu wobec przeżytych Ćwiczeń. Przecenianie rekolekcji ignacjańskich, przeżytych w stanie euforii, bywa niebezpieczne dla życia duchowego, ponieważ — po opadnięciu emocji — przynosi zwykle rozczarowanie, zniechęcenie i stan apatii.

Co zabrać ze sobą? Po pierwszym tygodniu „Ćwiczeń duchownych” służy także teologicznemu pogłębieniu zasadniczych prawd wiary rozważanych w czasie rekolekcji: o grzechu pierworodnym i osobistym, karze wiecznego potępienia, zbawczej łasce Boga, przebaczającej miłości Ojca, sakramencie pokuty. Nade wszystko jednak książka pragnie być poradnikiem duchowym na drodze codziennej pogłębionej modlitwy, do której osoby po przeżyciu Ćwiczeń czują się wezwane. Stąd też większość tekstów prezentowanej publikacji jest poświęcona rozważaniom o modlitwie, jej metodach oraz rozeznawaniu duchowemu. Ogólny i szczegółowym rachunek sumienia, medytacja oparta na słowie Bożym, reguły rozeznania pierwszego tygodnia, kierownictwo duchowe — to najważniejsze elementy Ćwiczeń doświadczone w zaciszu domu rekolekcyjnego, które winny być przeniesione i praktykowane w codzienności życia, jeżeli chcemy prowadzić autentyczne życie duchowe.

2. Podobnie jak w Co zabrać ze sobą? Po fundamencie „Ćwiczeń duchownych” w tomie drugim: Co zabrać ze sobą? Po pierwszym tygodniu „Ćwiczeń duchownych” publikujemy zarówno teksty autorów polskich, udzielających Ćwiczeń duchownych w domach rekolekcyjnych, jak też znanych i cenionych autorów zagranicznych, głównie jezuickich współbraci. I choć książka, jak podpowiada sam tytuł, przeznaczona jest dla rekolektanów, niemniej z pożytkiem mogą ją czytać zainteresowani duchowością ignacjańską, a także osoby pragnące przygotować się do odprawienia Ćwiczeń. Dla tych zaś, którzy z różnych powodów zrobili sobie dłuższą przerwę w odprawianiu ignacjańskiego cyklu (fundament, cztery tygodnie oraz synteza), lektura książki może stanowić zachętę do kontynuowania rozpoczętej kiedyś drogi Ćwiczeń duchownych.

Sześciotomowa seria Co zabrać ze sobą? jest przygotowywana w ramach redakcji kwartalnika „Życie Duchowe” we współpracy z Centrum Duchowości Ignacjańskiej w Częstochowie. Redaktorem serii jest redaktor naczelny kwartalnika Józef Augustyn SJ, autor publikacji rekolekcyjnych, zaangażowany od połowy lat osiemdziesiątych w animację rekolekcji ignacjańskich w Polsce.

dalej >>

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: rekolekcje Ignacy Loyola ćwiczenia duchowe duchowość ignacjańska Józef Augustyn
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W