Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Pod redakcją Józefa Augustyna SJ

PO CZWARTYM TYGODNIU
ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH

ISBN: 978-83-7505-660-0
wyd.: Wydawnictwo WAM 2011

Spis wybranych fragmentów
Wstęp
Nowe spojrzenie na życie — powołanie paschalne
Nowe spojrzenie na przebytą drogę
Uwolnić się od lęku
Zachować najgłębsze pragnienie
Szukać Jezusa w codzienności
Szukać Jezusa w cierpieniu
Mieć nadzieję na życie
Obumierać dla Jezusa
Świadczyć z odwagą
Poddać się prowadzeniu Jezusa
Odkrywać obecność Jezusa
Powracać do słowa Jezusa


WSTĘP

Oddajemy do rąk Czytelników książkę Co zabrać ze sobą? Po czwartym tygodniu „Ćwiczeń duchownych”. Jest to piąta z kolei część z sześciotomowej minikolekcji rekolekcyjnej Co zabrać ze sobą? przygotowanej przez jezuickie Wydawnictwo WAM jako pomoc dla osób odprawiających rekolekcje ignacjańskie. Publikacja pragnie być swego rodzaju poradnikiem dla osób, które odprawiły czwarty tydzień Ćwiczeń duchownych i obrały duchowość ignacjańską jako przewodnika „w szukaniu i znajdowaniu Boga we wszystkich rzeczach” (św. Ignacy Loyola).

1. Po kontemplacjach Pasji Jezusa w trzecim tygodniu Ćwiczeń duchownych w tygodniu czwartym rekolektant rozważa tajemnice Zmartwychwstania oraz Wniebowstąpienia Pana. To one objawiają najpełniej, że ostatecznym celem życia nie jest trud i cierpienie, ale udział w wiecznej radości i szczęśliwości Boga. Pan odchodzi z tego świata w boleści i męce, ale tylko po to, aby móc powrócić i obdarzyć nas, swoich umiłowanych uczniów, pełnią radości i chwały. Teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni (J 17, 13) — modli się Jezus w Wieczerniku przed swoją męką. Świadomość tajemnicy paschalnej pozwala nam zachować nadzieję i pokój w chwilach życiowych prób, przeciwności, udręk i różnorakich krzyży.

2. W czwartym tygodniu, na początku każdej kontemplacji, Ojciec Ignacy każe prosić „o łaskę wesela i silnej radości z powodu tak wielkiej chwały i radości Chrystusa, Pana naszego” (Ćd 221). O doświadczeniu Jezusa Zmartwychwstałego jako ostatecznym celu naszego życia jest mowa w pierwszym rozdziale Co zabrać ze sobą? Po czwartym tygodniu „Ćwiczeń duchownych”. Kolejne dwa rozdziały poświęcone są rozważaniom o miłości. Tematem drugiego rozdziału książki jest Ad amorem — Kontemplacja pomocna do uzyskania miłości, która wieńczy całe Ćwiczenia i jest pomostem przerzuconym pomiędzy czasem intensywnej modlitwy rekolekcyjnej a codziennością życia. Ad amorem to nie tylko „ignacjańskie ćwiczenie”, ale także synteza życia chrześcijańskiego i podsumowanie całej dynamiki Ćwiczeń. Przeprowadzają one rekolektanta od pierwszego nawrócenia z grzechu aż po stan bezpośredniego, mistycznego zjednoczenia z Bogiem. Rozważania poświęcone Ad amorem w Co zabrać ze sobą? Po czwartym tygodniu „Ćwiczeń duchownych” mają swoje przedłużenie w rozdziale trzecim — Miłość do Kościoła. Miłość bowiem jest kluczem do wypełnienia misji, jaką rekolektant ma do spełnienia w Kościele po ukończeniu całych Ćwiczeń duchownych.

Zasadniczemu nurtowi medytacji i kontemplacji ewangelicznych w Ćwiczeniach duchownych towarzyszą bogate metodyczne wskazówki dotyczące życia duchowego, między innymi kontemplacji ewangelicznych, codziennego rachunku sumienia, trzem sposobom modlitwy. Te zagadnienia poruszamy w czwartym rozdziale — O niektórych metodach modlitwy.

3. Podobnie jak poprzednie pięć tomów z minikolekcji rekolekcyjnej Co zabrać ze sobą? również tom piąty Po czwartym tygodniu „Ćwiczeń duchownych” został przygotowywany w ramach redakcji kwartalnika „Życie Duchowe” we współpracy z jezuickim Centrum Duchowości w Częstochowie. Redaktorem całej serii jest redaktor naczelny pisma Józef Augustyn SJ, autor publikacji rekolekcyjnych, od połowy lat osiemdziesiątych zaangażowany w animację Ćwiczeń duchownych w Polsce. Poszczególne tomy Co zabrać ze sobą? skierowane są zarówno do rekolektantów odprawiających kolejne części Ćwiczeń duchownych, jak też do osób zainteresowanych duchowością ignacjańską.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ćwiczenia duchowne duchowość ignacjańska kontemplacja Pasji Jezusa tajemnice Zmartwychwstania Centrum Duchowości w Częstochowie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W