Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


s. Józefa Menéndez

NIEKOCHANA MIŁOŚĆ

Droga Krzyżowa i tajemnice Męki Pańskiej

ISBN: 978-83-7505-867-3
wyd.: Wydawnictwo WAM 2012

Spis wybranych fragmentów
Słowo wstępne
Tajemnice Męki Pańskiej - Wieczernik


Słowo wstępne

W lutym 1890 roku w Madrycie przyszła na świat Maria Józefa Menéndez. Jak sama o sobie mówiła, pragnęła przeżyć swoje życie niezauważona, służąc Bogu i ludziom. Ale Chrystus miał wobec niej inne plany. Wybrał tę niepozorną siostrę ze Zgromadzenia Sacré Coeur, aby była powiernicą i świadkiem Jego Dzieła. W swoim krótkim życiu zakonnym doświadczała niezwykłych objawień. Zapis jej spotkań i rozmów z Panem Jezusem, zatytułowany Wezwanie do Miłości, został opublikowany dopiero po jej śmierci.

Niekochana Miłość składa się z fragmentów tego wyjątkowego dziennika, w których Chrystus opowiada o swojej męce, oraz z Drogi Krzyżowej, której rozważania podyktował siostrze Józefie sam Zbawiciel.

Niniejsza książka to zaproszenie, aby towarzyszyć Panu Jezusowi w Jego cierpieniu, opowiedzianym Jego własnymi słowami. Przemierzając tę drogę, odkrywamy odmienny od tradycyjnego, zaskakująco ludzki wizerunek Boga. Boga smutnego, samotnego, tęskniącego za człowiekiem. Boga, którego bardziej od ran, dotyka odrzucenie Jego Miłości, ponieważ ponad wszystko chce, aby poznano Miłosierdzie Jego Serca. Aby nikt nie bał się przyjść do Niego i prosić o przebaczenie. Aby nikt nie czuł się samotny i opuszczony.

Poznajemy także swoją wartość jako człowieka. Cierpiący Jezus pragnie nas, bo tylko nasze otwarte serca, nasze modlitwy przynoszą Mu ulgę. Zraniony Bóg szuka bliskości ze swoim stworzeniem i prosi, abyśmy wyszli Mu naprzeciw. I szanując naszą ludzką wolność, nam pozostawia wybór drogi.

Żaden ludzki umysł, żadna książka nie jest w stanie zgłębić tajemnicy Odkupienia. Ale, być może, dzięki tej lekturze ktoś odkryje miłość, miłosierdzie i przebaczenie Serca Jezusa.

Iwona Kubiś

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: dziennik Wezwanie do miłości objawienia droga krzyżowa Męka Pańska rozważania wstęp Maria Józefa Menéndez Iwona Kubiś
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W