Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


lectio divina

Carlo Maria Martini

SŁOWA DLA ŝYCIA

KaĹźdego dnia wypowiadamy, słyszymy i czytamy wiele słów. Czujemy jednak, Ĺźe niektĂłre z nich w szczegĂłlny sposĂłb dotykajÂą naszego wnętrza, sÂą Ä˝rĂłdłem radoÂści i pocieszenia, skłaniajÂą do refleksji nad sensem Ĺźycia, pomagajÂą wyrazić uczucia, stany duszy, nadzieje i pragnienia. Wszystkie te waĹźne słowa, ktĂłre nadajÂą znaczenie naszej codziennoÂści, sÂą odbiciem jedynego Słowa, jakie zostało nam dane, abyÂśmy stali się „nowymi stworzeniami”, dziećmi BoĹźymi.

KoÂściół ma szczegĂłlnÂą Âświadomo¶ć, Ĺźe „Słowo BoĹźe nieustannie go rodzi i powołuje. Dlatego, aby mĂłc je głosić z miłoÂściÂą i z mocÂą, najpierw nieustannie i poboĹźnie go słucha (...), przyjmuje je z ufnÂą wiarÂą, naÂśladujÂąc Maryję, ktĂłra słucha Słowa i nim Ĺźyje”1. W ten nurt wpisuje się takĹźe nauczanie kardynała Carla Marii Martiniego, wielkiego propagatora metody lectio divina

W latach 2008-2009 kardynał aż siedemna¶cie razy spotkał się z kapłanami diecezji mediolańskiej. Podczas rekolekcji przedstawiał im swoje komentarze do fragmentów Ewangelii, które dla nas s± okazj± do refleksji nad najważniejszymi w±tkami życia zgodnego ze Słowem Bożym.

Podczas kaĹźdego spotkania kardynał Martini dawał wyraz swojemu wzruszeniu i wdzięcznoÂści: „Czuję głębokÂą rado¶ć, a jednoczeÂśnie niepokĂłj. Czuję rado¶ć, poniewaĹź mogę ponownie zobaczyć się z wami, ktĂłrzy — uĹźywajÂąc słów Jezusa — wytrwaliÂście przy mnie w moich przeciwnoÂściach przez dwadzieÂścia dwa lata. Spotykam się więc zwami ponownie, ale przecieĹź widzę teĹź młodych, ktĂłrzy zaczynajÂą swojÂą posługę (...). A czuję niepokĂłj, poniewaĹź — jak pisze Âśw. Paweł w Pierwszym LiÂście do Koryntian — staję przed wami w słaboÂści i w bojaÄ˝ni, z wielkim drĹźeniem”.

Choć Ĺźycie KoÂścioła podsuwa wiele tematĂłw, ktĂłre moĹźna by poruszyć podczas tych spotkań (Rok ÂŚwiętego Pawła: 28 czerwca 2008 — 29 czerwca 2009; synod biskupĂłw na temat Słowo BoĹźe w Ĺźyciu i misji KoÂścioła: 5-26 paÄ˝dziernika 2008; Rok Kapłański: 19 czerwca 2009 — 11 czerwca 2010; takie wydarzenia z Ĺźycia diecezji, jak zgromadzenie synodalne duchowieństwa uwzględniajÂące wytyczne arcybiskupa Dionigi Tettamanziego na rok 2009-2010), to kardynał Martini „pozostaje wierny staroĹźytnemu zwyczajowi” czerpania natchnienia oraz tematu do rozwaĹźań z fragmentu Ewangelii na dany dzień. Wychodzi on bowiem z załoĹźenia, Ĺźe „skoro w liturgii przedstawiany jest taki, a nie inny fragment, to na pewno moĹźna z niego wyciÂągn±ć jak¹œ naukę”.

Kardynał Martini daje tym samym ¶wiadectwo bezwarunkowej miło¶ci do Słowa, do Ko¶cioła oraz ludzi, którzy zostali wezwani, aby w pełni przeżywać swoje powołanie. Nie po raz pierwszy miło¶ć ta okazuje się cenn± lekcj± życia dla kapłanów. Jest ona także drogowskazem dla każdego człowieka dobrej woli, który odnajdzie w niniejszej ksi±żce zachętę, aby zastanowić się nad sensem swoich wyborów; odnajdzie w niej słowa na życie.

Metoda lectio divina

Każde spotkanie z tekstem Pisma ¦więtego składa się z trzech etapów (kroków) wła¶ciwych dla metody lectio divina: lectio, meditatio i contemplatio. Pierwszy etap, lectio, podczas którego zajmujemy się lektur± tekstu biblijnego, ma na celu zapoznanie nas ze struktur± tego fragmentu, jego kluczowymi słowami, zwi±zkami i odniesieniami, jak również umiejscowienie go w szerszym kontek¶cie. Chodzi o nowe, pogłębione odczytanie znanego tekstu, które ma nam ukazać pełnię jego oddziaływania dzi¶.

Następnym etapem jest meditatio, podczas którego zastanawiamy się nad trwałymi warto¶ciami tekstu. Jakie przesłanie jest w nim zawarte? Jakie znaczenie maj± te słowa dla nas, ludzi współczesnych? Czy możemy powiedzieć, że wjakim¶ sensie s± dla nas objawieniem?

fragment pochodzi z ksi¹şki:

Carlo Maria Martinia

SŁOWA DLA ŝYCIA

ISBN: 978-83-277-0145-9
wyd.: Wydawnictwo WAM 2015

Contemplatio to czas osobistej rozmowy z Jezusem, Maryj±, ze ¶więtymi i z samym Bogiem, podczas której staramy się usłyszeć, co maj± nam oni do powiedzenia na temat przeżywanych przez nas do¶wiadczeń. Podczas contemplatio odpowiadamy na natchnienia Jezusa, z którym rozmawiamy jak z przyjacielem. Ten sposób modlitwy jest w szczególny sposób propagowany w Ko¶ciele od II Soboru Watykańskiego. Został on doceniony przez papieża Pawła VI i Jana Pawła II, a ostatnio także podczas wspomnianego wyżej synodu na temat Słowa Bożego.

1 XII Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów, Słowo Boże w życiu i misji Ko¶cioła. Lineamenta, 25 marca 2007, nr 18. 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa medytacja kontemplacja lectio divina rozważania biblijne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W