Kim był św. Andrzej Apostoł – co mówi o nim Biblia?

Św. Andrzej to pierwszy Apostoł powołany przez Jezusa. Tradycja podaje, że zginął śmiercią męczeńską 30 listopada 65 r. w Patras w Grecji. Jego relikwie znajdują się w katedrze w Amalfi we Włoszech oraz w kościele pod jego wezwaniem w Patras.

Św. Andrzej był bratem Szymona Piotra i jednym z Dwunastu Apostołów. Pierwszą charakterystyczną cechą jest jego imię: nie jest to imię hebrajskie, jak można by się spodziewać, ale greckie. „Jest to niemałej wagi znak pewnego otwarcia kulturowego jego rodziny” – wyjaśnia papież Benedykt XVI podczas jednej z katechez poświęcony pierwszemu Apostołowi.

Ewangelie wyraźnie mówią o więzach krwi łączących Piotra i Andrzeja, podobnie jak o powołaniu ich razem przez Jezusa. Czytamy w nich: «Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, [Jezus] ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: 'Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi'» (Mt 4, 18-19; por. Mk 1, 16-17). Warto także zwrócić uwagę, że w czwartej Ewangelii znajdujemy inny, ważny szczegół: początkowo Andrzej był uczniem Jana Chrzciciela.

„Ten fakt pokazuje nam, że był człowiekiem poszukującym, podzielał nadzieje Izraela, pragnął bliżej poznać słowo Pana, rzeczywistość obecnego Pana. Był prawdziwie człowiekiem wiary i nadziei. Pewnego dnia usłyszał, jak Jan Chrzciciel głosił, że Jezus jest «Barankiem Bożym» (J 1, 36). Wtedy ruszył i wraz z innym, nie wymienionym z imienia uczniem poszedł za Jezusem, za Tym, którego Jan nazwał «Barankiem Bożym». Ewangelista pisze: «Poszli (...) i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego» (J 1, 39)” – wyjaśnia papież.

Tak więc Andrzej cieszył się cennymi chwilami bliskości z Jezusem. Z przekazów ewangelicznych wynika także, że Andrzej był pierwszym apostołem powołanym do pójścia za Jezusem. Właśnie z tego względu liturgia Kościoła bizantyjskiego obdarzyła go przydomkiem Protóklitos, co oznacza «pierwszy wezwany». «Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: 'Znaleźliśmy Mesjasza'  to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa» (J 1, 40-42) – czytamy w Ewangelii św. Jana.

Najstarsza tradycja Kościoła uważa go za Apostoła Greków. Jego brat Piotr z Jerozolimy przez Antiochię dotarł do Rzymu, by w nim pełnić swą uniwersalną misję. Natomiast Andrzej był apostołem świata greckiego. W ten sposób jawią się oni za życia i po śmierci jako prawdziwi bracia – to braterstwo znajduje swój symboliczny wyraz w szczególnej więzi stolic Rzymu i Konstantynopola, Kościołów prawdziwie siostrzanych.

Kolejny przekaz mówi o śmierci Andrzeja w Patrasie, gdzie i on poniósł męczeńską śmierć przez ukrzyżowanie. Jednak w tym ostatecznym momencie, podobnie jak jego brat Piotr, poprosił, by mógł umrzeć na krzyżu różniącym się od krzyża Jezusa. W jego przypadku był to krzyż w formie litery X, czyli skrzyżowany ukośnie, który zresztą później został nazwany «krzyżem św. Andrzeja». W 1964 r. papież Paweł VI przekazał jego relikwie metropolicie Patrasu. Jest patronem podróżnych, rybaków i rycerzy.

„Niech więc apostoł Andrzej uczy nas ochoczego pójścia za Jezusem (por. Mt 4, 20; Mk 1, 18), mówienia o Nim z entuzjazmem do wszystkich, których spotykamy, a przede wszystkim utrzymywania z Nim bliskiej więzi, ze świadomością, że tylko w Nim możemy znaleźć ostateczny sens naszego życia i naszej śmierci” – mówi papież.

Cała katecheza o św. Andrzeju Apostole, wygłoszona podczas audiencji generalnej 14.06.2006 r. znajduje się TUTAJ >>

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama