Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Gerald O'Collins SJ, Edward G. Farrugia SJ

LEKSYKON pojęć teologicznych i kościelnych

z indeksem angielsko-polskim

Przełożyli Ks. Jan Ożóg SJ, Barbara Żak

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002
Miłosierdzie

Pełna miłości troskliwość Boga o wszystkie stworzenia, a zwłaszcza o ludzi, która nas zachęca do okazywania współczucia innym i do niesienia im ulgi. Na oznaczenie miłosierdzia Stary Testament ma trzy wyrazy: hesed (hebr. „dobrotliwość”), czyli wierna życzliwość, która się opiera albo na umowie podobnej do umowy małżeńskiej (Rdz 20, 13), albo na ścisłej przyjaźni (1 Sm 20, 8, 14-15); rahamin (hebr. „łono”) — jest to wypływająca z wnętrza sympatia albo współczucie podobne do tego, jakie odczuwa matka do swego dziecka (Iz 49, 15); wreszcie hen (hebr. „łaska”) oznacza, że umiłowanie Boże zostało dane darmo i niezależnie od zasług przyjmującego (Wj 33, 12-17). Ludzie proszą o miłosierdzie, a Bóg niezwykle chętnie go udziela (zob. Ps 51, 113, 177). Nowy Testament wysławia miłosierdzie Boże (Łk 1, 50. 54. 72. 78) objawione i wyrażone przede wszystkim przez słowa i czyny Jezusa (Mt 9, 10-13; 18, 21-35; Łk 10, 29-37). Skierowana do Jezusa prośba niewidomego o miłosierdzie (Mk 10, 47-48) stała się częścią codziennej modlitwy chrześcijańskiej, zwłaszcza na Wschodzie. Powinniśmy starać się naśladować Ojca Niebieskiego w okazywaniu miłosierdzia drugim, a Bóg ze swojej strony okaże miłosierdzie tym, którzy sami są miłosierni (zob. Mt 6, 12; 25, 31-46; Łk 11, 4). Zob. hesed, łaska, miłość 2, modlitwa Jezusa.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: miłosierdzie miłość leksykon
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W