Father Justin Rosary Hour: Kościół - 10

Odpowiedź z poradnika "Rosary Hour"

Świętość Kościoła zdaje się kłócić z konkretnym doświadczeniem jego rzeczywistości w świecie. Nikt nie zaprzeczy istnienia grzechu w Kościele. W jakim sensie mówimy o świętości Kościoła?

Święty Kościół obejmuje też zawsze grzeszników. Dlatego może być nazwany Kościołem grzeszników. Każdego dnia musi się modlić: „Odpuść nam nasze winy” (por. MT 13, 24-30) i dlatego też zawsze przeciwstawiał się tendencjom rygoryzmu, który już teraz, zaraz chciałby oddzielić chwast od pszenicy i stworzyć Kościół ludzi wolnych od grzechu. Wbrew tym tendencjom Kościół trwał zawsze przy tym, że należą do niego także grzesznicy i że dopiero na końcu czasów nie będzie już miał „skazy czy zmarszczki” (por. Ef 5, 27). Kościół, obejmujący w łonie swoim grzeszników, święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, ustawicznie podejmuje pokutę i swoje odnowienie. W języku Pisma Świętego świętość nie oznacza na pierwszym miejscu doskonałości etycznej, ale wyodrębnienie z obszaru świeckości i przynależność do Boga.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama