Mesjasze ery Wodnika

O założycielu tzw. sekty Moona - Sun Myung Moon

Wtedy jeśliby wam kto powiedział: „Oto tu jest Mesjasz” albo: „Tam”, nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: „Oto jest na pustyni”, nie chodźcie tam! „Oto wewnątrz domu”, nie wierzcie! (Mt 24,23-25).

Sun Myung Moon jest założycielem Kościoła Zjednoczenia, nazywanego często sektą Moona. Urodził się w północnej Korei w rodzinie prezbiteriańskiej. Kiedy miał 16 lat doznał rzekomo szeregu objawień Jezusa Chrystusa. Chrystus miał mu powierzyć dokończenie wielkiego dzieła, które zapoczątkował, ale nie zakończył ze względu na swoją tragiczną śmierć na krzyżu. Tym dziełem miała być odnowa ludzkości i jednocześnie odrodzenie chrześcijaństwa.

Na przestrzeni szeregu następnych lat Moon miał dostąpić licznych objawień nie tylko Jezusa Chrystusa. Twierdził, że rozmawiał też z takimi postaciami Starego i Nowego Testamentu jak Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz oraz Piotr, Paweł, Jan Chrzciciel. Doświadczenia te wynikają, jak twierdzi Moon, z posiadanych przez niego zdolności swobodnego poruszania się w królestwie ducha. Te zdolności sprawiają, że dzięki niemu Boskie objawienie może dotrzeć do żyjących ludzi.

W wyniku wszystkich tych doświadczeń, Moon w roku 1945 założył w Korei nowy Kościół, przyjąwszy obecne nazwisko, które w tłumaczeniu oznacza „świetliste słońce i księżyc”. Wówczas to jego własny Kościół prezbiteriański ekskomunikował go z powodu nieprawowiernych wierzeń i działalności.

W roku 1954 Moon założył Towarzystwo Ducha Świętego dla Zjednoczenia Światowego Chrześcijaństwa obecnie znane jako Kościół Zjednoczenia. Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach tej sekty było małżeństwo Moona z Hak-Ja Han w 1962 r. Poprzednie jego małżeństwo rozpadło się w roku 1954, ponieważ, jak tłumaczy Moon, żona nie potrafiła zrozumieć, ani przyjąć misji męża. Moon i jego nowa żona nazwali siebie Prawdziwymi Rodzicami, których wyznawcy nazywać mieli odtąd Ojcem i Matką. Ten krok wiązał się ściśle z nauczaniem Moona. Zgodnie bowiem z jego nauką Jezus, nie będąc Bogiem w pełnym znaczeniu, został wybrany przez Boga na drugiego Adama. Jego misją było dokonanie tego, czego nie udało się dokonać pierwszemu Adamowi, mianowicie stworzenie doskonałej ludzkości przez małżeństwo i prokreację. Drugi Adam, Jezus, miał więc ożenić się z drugą Ewą i zrodzić pokolenie bezgrzesznych dzieci. Gdyby tak się stało, Jezus i Jego żona staliby się Prawdziwymi Rodzicami. Niestety Boże plany po raz kolejny nie zostały spełnione, ponieważ zanim Jezus zdążył się ożenić, został ukrzyżowany. Jego misja nie powiodła się. Dlatego Bóg wyznaczył innego Zbawiciela, Pana Drugiego Adwentu - Sun Myung Moona - aby dokonał tego, co nie udało się Jezusowi.1

Zwolennicy Moona wierzą, że Jezus został wskrzeszony duchowo i może odkupić nas duchowo, ale nie fizycznie. Dla pełnego zbawienia, zarówno fizycznego, jak i duchowego, potrzebna jest następna Boska inicjatywa. Wierzą, że będzie nią objawienie się Pana Drugiego Adwentu. Niezbędny jest więc drugi Mesjasz, który urodzi się na ziemi jako Król królów. Co więcej konkretnym miejscem, gdzie objawi się Pan Drugiego Adwentu, jest Korea. Sam Moon rzadko wypowiada publicznie bezpośrednie twierdzenie, że jest mesjaszem, ale jego wyznawcy nie mają wątpliwości, że to właśnie ich nauczyciel jest Panem Drugiego Adwentu: „Moon jest mesjaszem, panem drugiego adwentu (...) Gdyby tylko mogli zrozumieć upadek człowieka, zrozumieliby, że Ojciec jest mesjaszem. (Doktor Sudo, „120 Day Training Manual”, Unification Church, 1975, ss. 160.224).2

Moon i jego żona uważają więc siebie za Prawdziwych Rodziców, których celem jest rozszerzać Rodzinę Doskonałą. Wejście do tej rodziny i stanie się uczniem Moona gwarantuje zbawienie. Mimo twierdzenia, że Kościół Zjednoczenia jest ruchem na rzecz zjednoczenia światowego chrześcijaństwa, Moon w swojej nauce odrzuca większość twierdzeń, które głoszą chrześcijanie. Ten przywódca sekty, uważający się za mesjasza powiedział m.in. „Bóg odrzuca obecnie chrześcijaństwo i ustanawia nową religię, a tą nową religią jest Kościół Zjednoczenia (...) Naszą prawą stopę stawiamy na karku chrześcijaństwa i podporządkowujemy je sobie.”3

W Polsce szereg osób, w tym katolików, uwierzyło w Sun Myung Moona i poszło za fałszywym mesjaszem. Przyczyny tego stanu rzeczy mogą być bardzo różne. Jedną z nich jest zapewne słaba znajomość Pisma Świętego, gdzie chociażby w Dziejach Apostolskich możemy przeczytać, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie, ponieważ „nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” (Dz 4,12)

Przypisy

1 Nie wszyscy są jednego ducha. Warszawa 1988, s.94.

2 Cyt za: McDowell J. Stewart D., Oszukani. Lublin 1994, s. 116.

3 Tamże s. 117.

opr. ab/ab

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama