Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Wszystko o cudach

Justyna Kapłańska

Cuda odczarowane

Cuda odczarowane - foto
Autor/źródło: Agnieszka Czylok

Cudowne wydarzenia cieszą się niesłabnącą popularnością. Czasem połączone jest to z szukaniem sensacji czy próbą zakwestionowania możliwości ich zaistnienia, innym razem próbuje się cuda rozłożyć na czynniki pierwsze i znaleźć ich stricte naukowe wyjaśnienie.

Książka „Wszystko o cudach” proponuje inną drogę. Piękne albumowe wydanie wizualnie zachęca do bliższego przyjrzenia się zjawisku cudu. Bogactwo ilustracji uzupełnia przekazywane treści. Same treści zaś to zwięzłe opisy biblijnych cudów, uporządkowane w poszczególne kategorie, np. dotyczące uzdrowień, wskrzeszeń, Bożej ingerencji w przyrodę czy cudownych narodzin. W każdej z kategorii cuda wymieniane są w kolejnych punktach, co daje wrażenie przejrzystości i dobrej systematyzacji wykładanego tematu.

Ta przejrzysta, przyjemna, estetyczna, kolorowa forma niesie z sobą spokojny opis zjawisk, które mogą budzić sensację i pokazuje, jak właściwie je odczytywać. Odwołuje się do żydowskich zwyczajów i kulturowo-religijnej specyfiki tej grupy, uwzględnia realia historyczne i społeczne. Nawiązuje także do możliwych naturalnych wyjaśnień cudów, opierających się na działaniu przyrody czy ludzkiego organizmu.

Choć jednak pojawiają się tutaj naukowe wzmianki i historyczne fakty, wydaje się, że głównym celem autorów jest przede wszystkim ukazanie sensu pojawienia się cudu w danym momencie historii zbawienia. Kontekst sytuacyjny pozwala zobaczyć, jak przez niezwykłe wydarzenia Bóg prowadzi swój naród i poszczególne osoby.

Oczywiście, album prezentując cuda bardziej i mniej znane spełnia też funkcję edukacyjną. Z pewnością wielu będzie zaskoczonych, dowiadując się o ilości opisywanych w Biblii cudów, o wskrzeszeniu przez zmarłego, o cudach pozornie bezużytecznych czy licznych cudach dokonywanych za pośrednictwem Eliasza. Dzięki temu książka może stanowić pomoc dla katechetów bądź animatorów różnych grup formacyjnych. A dla każdego stanowić będzie ciekawe spotkanie z różnorodnymi cudami, których pełne jest Pismo Święte, a zarazem zachętę, by sięgnąć do źródła, w którym zawarte są omawiane historie i uczyć się dostrzegać Boże działanie także w swoim życiu.

Album Wydawnictwa M "Wszystko o cudach" jest tutaj


opr. ac/ac 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Biblia wiara Bóg nauka Pismo Święte cuda album
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W