Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Oświadczenie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości

Ws. przyjęcia przez Radę Ministrów projektów ustaw umożliwiających handel piwem na stadionach piłkarskich

[8.06.2011]Niepokojem napawają informacje medialne o ponownych próbach wprowadzenia piwa na stadiony. Działania Rządu, który z jednej strony deklaruje troskę o bezpieczeństwo i spokój na meczach piłkarskich, a z drugiej przyjmuje tak szkodliwe zapisy, budzą niezrozumienie i słuszny sprzeciw licznych środowisk. Jest on tym większy, że zwiększanie fizycznej dostępności alkoholu jest niezgodne nie tylko z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, ale również z Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 - 2015 przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 22 marca 2011 r.

Jeżeli ustawy te zostaną przyjęte przez Parlament, przyniosą trudne do oszacowania szkody, zarówno w wymiarze bezpieczeństwa, jak i zdrowia publicznego. Szczególnie negatywnie wpłyną na bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych kibiców. Wpłyną również negatywnie na i tak już alarmujące statystyki, według których w Polsce żyje niemal 1 mln osób uzależnionych, zaś 4 mln stanowią grupę pijących szkodliwie i ryzykownie.

Dlatego też apelujemy do Rządu oraz przedstawicieli Klubów parlamentarnych o wprowadzenie poprawek uniemożliwiających handel piwem na stadionach. Troska o trzeźwość narodu, to troska o stabilny rozwój naszej ojczyzny. Jest to więc obowiązek wszystkich obywateli, w sposób szczególny zaś tych, którzy w demokratycznych wyborach otrzymali misję ochrony dobra wspólnego.

Pamiętajmy, że naród, który rozpija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Dlatego prosimy o modlitwy w intencji trzeźwości. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas wyrazili swój sprzeciw wobec tych niebezpiecznych zmian. Zachęcamy rodziców, środowiska kibiców i wszystkich ludzi otwartych serc do świadectwa troski o trzeźwość, która jest troską o życie.

Niech mobilizacją dla osób podejmujących decyzje oraz nas wszystkich będą słowa nauki bł. Jana Pawła II: „Nie wolno kusić! Nie wolno igrać ze złem! Nie wolno "sprzedawać" człowieka za zysk doraźny i niegodziwy, zdobywany na ludzkich słabościach i wadach! Nie wolno wykorzystywać i pogłębiać ludzkiej słabości! Nie wolno dopuszczać do degradacji człowieka, rodziny, społeczeństwa, gdy się za nie wzięło odpowiedzialność wobec historii!”

 

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski
ds. Apostolstwa Trzeźwości


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: alkohol piwo pijaństwo rozróba stadion kibic sprzedaż alkoholu handel piwem na stadionach
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W