Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


List Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski do Marszałka Sejmu RP

10.02.2005


Szanowny Pan
Włodzimierz Cimoszewicz
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku!

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu przewidziane jest (warunkowo) pierwsze czytanie kontrowersyjnego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie. W związku z tym pragniemy przypomnieć stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wyrażone w Oświadczeniu z dnia 21 września 2004 r. Biskupi Polscy w całej rozciągłości je podtrzymują, i dlatego pozwalamy je sobie Panu przypomnieć, jako nowemu Marszałkowi Sejmu:

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski z całą mocą sprzeciwia się rozwiązaniom zawartym w projekcie ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk sejmowy 3215), która wprowadza całkowitą swobodę zabijania dzieci poczętych.

Obecnie funkcjonujące prawo, chroniące życie od poczęcia, przyniosło pozytywne skutki dla dziecka i matki oraz korzystne zmiany w świadomości społecznej, co potwierdzają kolejne sprawozdania rządowe.

Tymczasem nowy projekt ustawy proponuje swobodę wykonywania aborcji u małoletnich dziewcząt bez informowania rodziców, obowiązkową edukację seksualną od I klasy szkoły podstawowej oraz finansowanie z budżetu państwa aborcji, środków antykoncepcyjnych i zabiegów sztucznej prokreacji.

Projekt ustawy o tzw. świadomym rodzicielstwie narusza konstytucyjne zasady ochrony ludzkiego życia i zdrowia, prawo do równego traktowania wszystkich obywateli, poszanowania macierzyństwa i rodzicielstwa oraz prawa rodziców. Wprowadzenie takiej ustawy byłoby zbrodnią przeciw narodowi, zwłaszcza wobec ujemnego przyrostu naturalnego.

Zamiast zwiększania pomocy kobietom brzemiennym i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, projekt ustawy zakłada drastyczne obniżenie standardów ochrony ludzkiego życia i zdrowia, demoralizację dzieci i młodzieży, odsuwa rodziców od decydowania o istotnych sprawach ich dzieci oraz powoduje ogromne wydatki budżetu państwa.

Mając na uwadze szacunek dla ludzkiego życia i dobro rodziny, za Pana pośrednictwem apelujemy do wszystkich Pań Posłanek i Panów Posłów o odrzucenie projektu ustawy, która narusza fundamentalne prawo każdego człowieka do życia. Pragniemy również zwrócić uwagę, że Trybunał Konstytucyjny uznał podobną ustawę z 1996 r. za niezgodną z Konstytucją RP, a była ona dużo mniej liberalna niż obecny projekt.

Z wyrazami szacunku

Abp Józef Michalik
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Bp Piotr Libera
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 10 lutego 2005 r.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: życie aborcja przerywanie ciąży wychowanie seksualne ochrona życia edukacja seksualna obrona życia prawo do życia Ustawa o świadomym rodzicielstwie świadome rodzicielstwo
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W