Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

IX Tydzień Wychowania

bp Marek Mendyk

Monika Łukaszów

Nauczycielu, gdzie mieszkasz

Nauczycielu, gdzie mieszkasz - foto
Autor/źródło: photogenica/Anna Bajon, photogenica/Anna Bajon


źródło: Niedziela

Wywiad z bp. Markiem Mendykiem, przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego KEP na temat IX Tygodnia Wychowania i rozpoczynającego się nowego roku szkolnego — rozmawia Monika Łukaszów

Księże Biskupie, rozpoczął się nowy rok szkolny a wraz z nim rozpoczyna się IX Tydzień Wychowania. W tym roku hasłem są słowa zaczerpnięte z Ewangelii: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”. Skąd taki temat?

Tegoroczny Tydzień Wychowania to zaproszenie do budowania wzajemnych relacji. Pamiętajmy, że całe nasze życie utkane jest z relacji. Mądrość żydowska powiada, że „każde pokolenie jest złączone z następnym przez swoje czyny. Zależymy od tych, którzy byli przed nami, tak jak kiedyś nasze dzieci będą zależne od nas. Dlatego wszystkie pokolenia są wzajemnie połączone. W ten sam sposób, w jaki złączone są pokolenia, jesteśmy złączeni ze wszystkimi ludźmi, którzy są wokół nas”. Ta prawda stawia nas także wobec dużej za siebie odpowiedzialności za siebie samych nawzajem. Dobre relacje, zdrowe relacje to zdrowy organizm. Jesteśmy odpowiedzialni za dojrzewanie w relacjach i do relacji. Dobre relacje budują się „twarzą w twarz”. One są fundamentem życia; rozwijamy się i spełniamy się w relacjach. Dojrzałe relacje zależą od dojrzałości osób, które je tworzą. Stąd tak ważna jest właściwa relacja wychowawcza: rodzice-dzieci, nauczyciel-uczeń, wychowawca-wychowanek. Brak właściwej relacji jest główną przyczyną wielu osobistych trudności, nieporozumień, a niekiedy – i tak dzieje się coraz częściej – przyczyną różnego typu zaburzeń. Bo czymże jest wychowanie, jeśli nie „obdarzaniem człowieczeństwem” – obdarzaniem dwustronnym. Tak nas uczył św. Jan Paweł II. Tak budowane są wspólnoty: traktowanie innych z miłością, ofiarna służba, solidarna praca dla dobra wspólnego poczynając do tej wspólnoty podstawowej jaką jest rodzina, naród. O tym warto i trzeba przypominać: nigdy chyba nie byliśmy tak bardzo podzieleni jak w tych ostatnich czasach.

Wspomniał Ksiądz Biskup św. Jana Pawła II. W przyszłym roku będziemy obchodzić 100. rocznicę jego urodzin. Czego nas dzisiaj uczy Jan Paweł II?

Często wspominam papieski apel wypowiedziany w Krakowie na zakończenie jego pierwszej apostolskiej pielgrzymki do Polski w 1979 r.: „Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością”. Wobec zbliżającego się stulecia urodzin Karola Wojtyły, piękną formą odpowiedzi na to papieskie wezwanie byłoby wspólne dzieło serc i umysłów tysięcy Polaków złożone z różnych inicjatyw modlitewnych, społecznych, charytatywnych, naukowych, edukacyjnych, wychowawczych wspierających i pomnażających to dzieło, jakim jest „duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”. Wyzwania, które stoją przed Ojczyzną i Kościołem domagają się ewangelicznej odpowiedzi – odważnej i wyrazistej. Inspiracją niech będzie przesłanie Jana Pawła II do Polaków: ponowne odkrycie braterstwa i solidarności, odważne budowanie cywilizacji miłości i wielkoduszne zaangażowanie dla pokoju.

Czy planowane są jakieś inicjatywy w związku ze stuleciem urodzin Jana Pawła II?

Pod patronatem Komisji Wychowania Katolickiego KEP przez wiele tygodni spotykali się przedstawiciele różnych środowisk promujących nauczanie Jana Pawła II m.in. Instytut Tertio Millennio, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Centrum Myśli Jana Pawła II, Stowarzyszenie Lednica 2000 powstało wiele ciekawych inicjatyw, które przedstawiamy jako pewną propozycję „daru na stulecie”. To są różne obszary: od osobistego zaangażowania poprzez podjęcie wsparcia osobom potrzebującym w najbliższym otoczeniu, a także podjęcie się systematycznego studiowania Pisma Świętego lub Magisterium Kościoła, zwłaszcza dzieł Jana Pawła II. Także zaangażowanie we wspólnocie: pomoc „rodzina rodzinie”, wolontariat i zaangażowanie w dzieło misji Kościoła, budowanie kultury społecznej, wychowanie ku wartościom, wspólnotowa modlitwa za Ojczyznę. Apelujemy również do wydziałów katechetycznych w Polsce o organizowanie w placówkach edukacyjnych na terenie diecezji różnych konkursów i wydarzeń związanych z życiem i nauczaniem Jana Pawła II. Pamiętajmy, że to pokolenie dzieci i młodzieży już tak bardzo nie kojarzy Jana Pawła II, nie znają jego głosu, nie pamiętają czego uczył i o czym przypominał. Postać Jana Pawła staje się coraz bardziej odległa. Byłoby wielką stratą, gdyby jego przesłanie i nie zostało przekazane przez nas kolejnemu pokoleniu.

Czy są już podejmowane jakieś inicjatywy?

Wzruszające są świadectwa młodych ludzi, którzy już próbują robić prezenty urodzinowe Janowi Pawłowi: ktoś zasadził sto bratków na stulecie, inny zorganizował zbiórkę ciepłej odzieży na zimę, katechetka organizuje wyjazd szkoły do Wadowic, pani z TPD wyjazd dla dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej do miejsc związanych z Kardynałem Karolem Wojtyłą… Tych pomysłów jest naprawdę wiele.

Księże Biskupie, rozpoczął się nowy rok szkolny, także rok pracy formacyjnej w parafiach. Czego chciałby Ksiądz Biskup życzyć katechetom, nauczycielom, duszpasterzom?

Odwagi, pokoju, nadziei, empatii, cierpliwości…. A kiedy pojawi się kryzys niech wiedzą, że to jest „godzina Pana Boga”.

Dziękuję za rozmowę!

opr. wz/wz 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież duszpasterstwo wychowanie wybór wiara powołanie katecheza świadectwo rozeznanie katecheta podstawa programowa przekaz wiary
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W