Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Dokumenty KWK KEP

bp Kazimierz Nycz

List do Dziekanów dwunastu Wydziałów Teologicznych w Polsce

List do Dziekanów dwunastu Wydziałów Teologicznych w Polsce - foto
Autor/źródło: photogenica.pl, MBI

w sprawie dokształcania katechetów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uzupełnienia wykształcenia przez absolwentów Kolegiów Teologicznych.

 

W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, zwracam się do kierowanej przez Księdza Rady Wydziału Teologicznego z prośbą o pomoc Katechetom, należącym do współpracujących z Wami diecezji, w uporządkowaniu niektórych spraw dotyczących kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii w świetle wymogów znowelizowanej w dniu 18.02.2000r. Karty Nauczyciela. Rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy wyraźnie preferują nauczycieli z wyższym wykształceniem, którzy legitymują się tytułem zawodowym licencjata lub magistra, bądź podejmują dokształcanie między innymi w ramach studiów podyplomowych.
W związku z powyższym serdecznie proszę o rozważenie i stworzenie w ramach Waszej Uczelni, takich form uzupełnienia wykształcenia przez pracujących Katechetów, które by, uwzględniając ich możliwości czasowe i finansowe, zgodnie z obowiązującym prawem, pozwoliły im ukończyć studia teologiczne z przygotowaniem pedagogicznym na poziomie magisterskim, jak również - istotnym dla rozwoju i awansu zawodowego - podyplomowym.
W sposób szczególny polecam Waszej trosce absolwentów Kolegiów Teologicznych, prosząc o stworzenie tym osobom możliwości uzyskania tytułu zawodowego licencjata teologii. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że formacja naukowo-dydaktyczna w większości Kolegiów była prowadzona przez wykładowców z wyższych uczelni i seminariów duchownych, trwała sześć semestrów, obejmowała wymaganą liczbę godzin, przekazywała treści teologiczno-pedagogiczne odpowiadające integralnemu przygotowaniu słuchaczy do realizacji posługi katechetycznej w szkołach oraz kończyła się przedłożeniem pracy dyplomowej. Wydaje się więc, iż w znacznej części przypadków istnieje możliwość przyjęcia tych Katechetów, jako eksternistów na studia teologiczne I stopnia i po uzupełnieniu wykształcenia, wydania im dyplomu licencjata zawodowego teologii. Taki właśnie sposób rozwiązywania niniejszej sprawy, sugeruje miedzy innymi Pan Dyrektor mgr Tadeusz Popłonkowski z MEN w pismach skierowanych do kilku Dziekanów Wydziałów Teologicznych. Natomiast z rozmów prowadzonych przeze mnie w tej kwestii z Ministerstwem wynika, że otwarcie studiów zawodowych I stopnia z prawem nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii jest autonomiczną decyzją kompetentnych władz wyższej uczelni.
Kończąc, jeszcze raz serdecznie proszę o życzliwe rozpatrzenie powyższych problemów, które są przedmiotem troski zarówno Katechetów, jak i odpowiedzialnych za katechezę w współpracujących z Wami diecezjach Księży Biskupów.

 

Z wyrazami szacunku i Chrystusowym pozdrowieniem:
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
Ks. Bp Kazimierz Nycz

 

Kraków, dnia 2 grudnia 2000 roku

opr. ab/ab

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: religia wykształcenie katecheci przygotowanie zawodowe wydziały teologiczne dokument KWK nauczyciele religii
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W