Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Zatrzymajcie się i odrzućcie przemoc!

1 I 2010 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»Drodzy bracia i siostry!

Pan pozwala nam rozpocząć dzisiaj nowy rok w Jego Imię i pod okiem Najświętszej Maryi — świętujemy uroczystość Jej Bożego Macierzyństwa. Cieszę się, że mogę spotkać się z wami na tej pierwszej w 2010 r. modlitwie Anioł Pański. Zwracam się zarówno do was, którzy zebraliście się licznie na placu św. Piotra, jak i do tych wszystkich, którzy jednoczą się z nami w modlitwie za pośrednictwem radia i telewizji: życzę wszystkim, aby rok, który dopiero co się rozpoczął, był czasem, w którym z pomocą Pana będziemy mogli iść na spotkanie z Chrystusem, pełnić wolę Boga i w ten sposób czynić także lepszym ten nasz świat.

Sprawiedliwe i mądre zarządzanie naturalnymi zasobami ziemi jest celem podzielanym przez wszystkich i jest ono nieodzownym warunkiem pokoju. «Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia» — temu niezwykle aktualnemu tematowi poświęciłem Orędzie na xliii Światowy Dzień Pokoju. W czasie, kiedy było publikowane orędzie, obradowały w Kopenhadze na spotkaniu na szczycie w sprawie klimatu głowy państw i rządów, i tam jeszcze raz uświadomiono sobie, że istnieje pilna potrzeba rozwiązań uzgodnionych na poziomie ogólnoświatowym. Niemniej jednak w tej chwili chciałbym zwrócić uwagę na znaczenie, jakie mają dla ochrony środowiska wybory dokonywane przez pojedyncze osoby, rodziny i lokalne władze administracyjne. «Konieczna jest już (...) rzeczywista zmiana mentalności, która skłoni wszystkich do przyjęcia nowych stylów życia» (Orędzie, 11). Wszyscy jesteśmy bowiem odpowiedzialni za ochronę świata stworzonego i musimy się o niego troszczyć. Zatem i w tej dziedzinie sprawą o fundamentalnym znaczeniu jest wychowanie — nauczenie szacunku dla przyrody; dążenie w coraz większym stopniu «do budowania pokoju w oparciu o dalekowzroczne decyzje na poziomie osobistym, rodzinnym, wspólnotowym i politycznym» (tamże).

Jeśli mamy się troszczyć o otaczający nas świat stworzony, to jakim szacunkiem powinnismy darzyć osoby, naszych braci i siostry! Jakim szacunkiem powinniśmy darzyć ludzkie życie! W pierwszym dniu roku chciałbym odwołać się do sumień tych wszystkich, którzy należą do jakiegokolwiek rodzaju ugrupowań zbrojnych. Wszystkim i każdemu z nich mówię: zatrzymajcie się, zastanówcie się i porzućcie drogę przemocy! Uczynienie tego kroku może się wam wydawać w tej chwili niemożliwe, lecz jeśli będziecie mieli odwagę, by go uczynić, Bóg pomoże wam, i odczujecie, że powraca do waszych serc radość i pokój, które być może dawno utraciliście. To wezwanie zawierzam wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Matki Boga. Dzisiejsza liturgia przypomina nam, że Ona wraz ze swoim małżonkiem Józefem w ósmym dniu po narodzeniu Dzieciątka, zgodnie z Prawem Mojżeszowym, poddali je obrzezaniu i nadali Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł (por. Łk 2, 21). To imię, które znaczy «Bóg zbawia», jest wypełnieniem Bożego objawienia. Jezus jest obliczem Boga, jest błogosławieństwem dla każdego człowieka i wszystkich ludów, jest pokojem dla świata. Dziękujemy, Najświętsza Matko, że wydałaś na świat Zbawiciela, Księcia pokoju!

Dziękuję wszystkim za życzenia

W tych dniach otrzymałem wiele życzeń; wszystkim bardzo dziękuję, zwłaszcza za dar modlitwy. Szczególne życzenia kieruję do pana prezydenta Republiki Włoskiej. Jemu i pozostałym władzom państwa, a także całemu narodowi włoskiemu składam najlepsze życzenia na samym początku roku.

Światowy Dzień Pokoju

W dzisiejszym Światowym Dniu Pokoju serdecznie pozdrawiam uczestników marszu pod hasłem «Pokój na wszystkich ziemiach», zorganizowanego przez Wspólnotę św. Idziego w Rzymie i w licznych innych krajach na świecie. Duchem towarzyszę również innym inicjatywom pokojowym, podjętym przez kościoły lokalne, przez zrzeszenia i ruchy kościelne; szczególnie myślę o manifestacji o charakterze narodowym, która odbyła się wczoraj w Terni i L'Aquili.

po polsku:

Wszystkich Polaków polecam opiece Maryi, Królowej Pokoju, i życzę szczęśliwego nowego roku. Niech Bóg wam błogosławi!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój Maryja ekologia Światowy Dzień Pokoju ochrona środowiska klimat świat stworzony życzenia dla papieża
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W